PVT-panelen

PVT-panelen (PhotoVoltaic Thermic) zijn hybride zonnepanelen die in veel verschillende sectoren op verschillende groottes gebruikt worden. Deze panelen produceren namelijk warmte en elektriciteit tegelijkertijd. Het elektrisch rendement van een PVT-paneel is lager dan van een gewoon PV-paneel en de temperatuur van de geproduceerde warmte kan niet zo hoog zijn als bij een zonnecollector. Maar, deze technologie kan wel de oplossing zijn wanneer er zowel warmte als elektriciteit nodig is en het beschikbare oppervlak beperkt is.

Wanneer kies je voor PVT-panelen?

In de (industriële) processen die het hele jaar warmte en elektriciteit nodig hebben, kunnen de panelen in de zonnige maanden voor een groot deel in de warmte voorzien. De temperatuur is wel een stuk lager dan bij zonnecollectoren, omdat anders het elektrisch rendement erg zal dalen. Ook is de warmte goed op te slaan voor kortere tijd waardoor er in de zonnige maanden 24/7 op zonnewarmte geproduceerd kan worden met behulp van een warmte buffer. De geproduceerde elektriciteit kan natuurlijk in het proces worden ingezet of ingevoegd worden op het stroomnet wanneer er een overschot is. 

Op hele grote schaal voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving kan er een seizoensbuffer worden toegepast. Deze buffer wordt in de zonnige maanden opgewarmd door zonnecollectoren op daken of velden. Door de grootte van de buffer kan de warmte met een hoog rendement maanden worden opgeslagen. Zo kan er in de koude maanden met weinig zon toch verwarmd worden met zonnewarmte. Tegelijkertijd kan er elektriciteit worden geproduceerd voor de buurt.

Een PVT-installatie realiseren

Bij het realiseren van een PVT-installatie moet er rekening worden gehouden met verschillende zaken en onderwerpen. Denk hierbij aan:

 • Business case 
 • Planologische haalbaarheid (bestemmingsplan) bij een veld opstelling
 • Vergunningen
 • Omgevingsmanagement
 • Subsidies voor PVT panelen
 • Financiering
 • Aanbesteding

8 stappenplan

Download hier het stappenplan voor het realiseren van zonnepanelen op jouw bedrijfspand.

Business case PVT-installatie

Voor je begint met de realisatie van een PVT-installatie, is het zaak om inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten. Want in hoeverre is de realisatie van een PVT-installatie financieel aantrekkelijk en haalbaar? Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de business case van de PVT-installatie. Voor het maken van een business case hanteert Ekwadraat de volgende strategie:

 • Schetsen ontwerp installatie
 • Onderzoek netwerkaansluiting
 • Overzicht
 • Financiering
 • Aanbesteding 

Schetsen ontwerp installatie

Met behulp van speciale software maken we één of meerdere ontwerpen voor de locatie die je voor ogen hebt. Het productieprofiel van deze installatie koppelen we aan de warmtebehoefte. Hiermee wordt duidelijk wat de mismatch is en hoeveel buffercapaciteit nodig is om dit op te vangen. In overleg kijken we of het productieproces geoptimaliseerd kan worden voor deze hernieuwbare warmtebron. Daarnaast kijken we hoeveel van de geproduceerde elektriciteit het bedrijf kan gebruiken en wat teruggeleverd moet worden op het net.

Onderzoek netwerkaansluiting

Een andere belangrijke kostencomponent is de realisatie van de netwerkaansluiting. Op basis van de schetsontwerpen gaan we in overleg met de netbeheerder(s). In het overleg onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van een netaansluiting en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Overzicht

Met behulp van de bovenstaande informatie kunnen we een overzicht maken van de te verwachten investeringen. Daar tegenover plaatsen we de opbrengsten, rekening houdend met de energieprijzen en subsidietarieven. Dit geeft inzicht in de terugverdientijd en het rendement, desgewenst met een gevoeligheidsanalyse. Wanneer blijkt dat er een positieve businesscase voor de PVT-installatie is, kan er verder worden gegaan met de volgende stappen.

PVT panelen subsidie

Wanneer de SDE-subsidie wordt toegekend heb je 15 jaar zekerheid van deze inkomsten. Hierdoor wordt het verkrijgen van de benodigde externe financiering beter haalbaar. De investeringskosten van een PVT-installatie kunnen vrij hoog zijn. Door de relatief lange terugverdientijd is externe financiering vaak benodigd. Door de SDE++ beschikking, de lage rentestand en het overheidsbeleid omtrent het verduurzamen van Nederland is financiering in veel gevallen te verkrijgen.
Het verkrijgen van de benodigde financiering is echter geen eenvoudig proces. Het is belangrijk dat de juiste partijen benaderd worden, zodat een evenwichtige keuze gemaakt kan worden van de meest geschikte partner. In dit proces worden juridische en financiële afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer en de financier. Deze afspraken worden gebaseerd op basis van technische, juridische, financiële en due diligence-onderzoeken. Waar op gelet moet worden is dat er voldoende eigen vermogen is om het ontwikkeltraject te kunnen financieren.

Aanbesteding

Er zijn veel leveranciers van PVT-panelen in Nederland. Iedere leverancier heeft zijn eigen producten en kenmerken. Het vinden van de beste leverancier voor het project kan daarom een uitdaging zijn. Bij Ekwadraat hanteren we een systeem waarmee we, op basis van de eisen voor je project (prijs, levertijd, onderhoud etc.), leveranciers indelen op geschiktheid. Door dit ranking systeem vinden we de meest geschikte leverancier voor de realisatie van het project.

Warmtevraag en elektriciteitsverbruik verduurzamen?

Bezig met het realiseren van een PVT-installatie? Of gewoon benieuwd of het interessant is om met PVT-panelen je warmtevraag en elektriciteitsverbruik te verduurzamen? Dan helpen we graag om dit te realiseren. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van zonne-energie kunnen we met trots zeggen dat we experts zijn in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project. We kennen alle knelpunten en kansen waar je rekening mee moet houden.
 

Toonaangevende projecten

Verduurzaam de warmtevraag en het elektriciteitsverbruikt van je bedrijf!

Aan de slag met zon PVT? Neem dan contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer graag bij de realisatie van een zonne-energie project!"

Henk Hartman

Expert zon PV