PV-panelen

Eén van de meest bekende zonnepanelen zijn de PV-panelen, ook wel fotovoltaïsche zonnepanelen genoemd. Deze panelen bieden kansen voor de stimulering van zonne-energie. Met behulp van fotovoltaïsche cellen worden delen uit het zonlicht omgezet in elektriciteit. De energie die zo ontstaat, is duurzame energie. De manier van opvangen en omzetten van zonne-energie op deze manier heet ook wel zon-PV. 

Het realiseren van een PV installatie op uw dak biedt veel voordelen. De productie van zonnestroom biedt een besparing op de huidige inkoop van stroom. Daarnaast werken zonnepanelen actief mee aan de verduurzaming van bedrijven en is het een goede voorbereiding op een toekomst met alleen maar duurzame energie.

Om een zon-PV installatie op een dak te realiseren kan Ekwadraat begeleiding bieden bij de technische en financiële haalbaarheid. In het kader van de technische haalbaarheid wordt het project beoordeeld op een aantal belangrijke technische aspecten zoals dakconstructie, netaansluitingen en de huidige status van de dakbedekking. Vervolgens kan de financiële haalbaarheid worden bepaald aan de hand van de uitkomsten van de technisch haalbaarheid. Binnen deze financiële haalbaarheid wordt rekening gehouden met de verschillende subsidiemogelijkheden zoals de SDE++ subsidie en wordt dit verwerkt in een businesscase.

Aanbesteding en bouwfase van PV installatie

Wanneer het project is ontwikkeld en bouw-ready is bieden we begeleiding bij de aanbesteding van uw zonnepanelen project. Binnen de aanbestedingsfase worden er verschillende leveranciers aangeschreven om zo een kwalitatief goede installatie aan te schaffen voor een concurrerende prijs. Om financial close te bereiken voor de financiering van de installatie kunnen verschillende financiers aangeschreven worden om onder goede voorwaarden een financiering van het project te bewerkstelligen.

Tijdens de bouwfase kunnen we ondersteuning bieden bij de review op de engineering van de installatie. Daarnaast kunnen we, tijdens de bouw controles doen op vellig werken, kwaliteit en voortgang van de bouw. 
Na de oplevering van het project heeft de installatie een technische levensduur van ongeveer 25 jaar. Om over deze lange periode het onderhoud en financieel beheer op de juiste wijze in te richten bieden we ondersteuning bij het Asset management van de installatie.

8 stappenplan

Download hier voor het realiseren van zonnepanelen op uw bedrijf.

Toonaangevende projecten

Geïnteresseerd in zon-pv panelen voor uw bedrijf?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contractformulier!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer u graag over zonne-energieprojecten!"

Henk Hartman

Manager solar- en duurzaamheidsprojecten