Zonthermie

Zonthermie kan in veel verschillende sectoren op verschillende groottes gebruikt worden. Zo kunnen een paar zonnecollectoren op het dak van je woning de warmtevraag voor warmtapwater (douchen) in de zonnige maanden volledig voorzien. 

In de (industriële) processen die het hele jaar warmte nodig hebben, kunnen in de zonnige maanden voor een groot deel in de warmte worden voorzien van tot wel boven de 100 °C. Ook is de warmte goed op te slaan voor kortere tijd waardoor er in de zonnige maanden 24/7 op zonnewarmte geproduceerd kan worden met behulp van een warmte buffer.

Op hele grote schaal voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving kan er een seizoensbuffer worden toegepast. Deze buffer wordt in de zonnige maanden opgewarmd door zonnecollectoren op daken of velden. Door de grootte van de buffer kan de warmte met een hoog rendement maanden worden opgeslagen. Zo kan er in de koude maanden met weinig zon toch verwarmd worden met zonnewarmte.

Realiseren van een zonthermie-installatie

Bij het realiseren van een zonthermie-installatie moet er rekening worden gehouden met verschillende zaken en onderwerpen. Denk hierbij aan:

  • Business case zonnepark
  • Planologische haalbaarheid (bestemmingsplan) bij een veld opstelling
  • Vergunningen
  • Omgevingsmanagement
  • Subsidies
  • Financiering
  • Aanbesteding
Zonnewarmte

Zonnewarmte van zonnecollectoren:

de oplossing in de warmtetransitie?

Lees hier de blog

Schetsen ontwerp installatie

Met behulp van speciale software maken we één of meerdere ontwerpen voor de locatie die je voor ogen hebt. Het productieprofiel van deze installatie koppelen we aan de warmtebehoefte. Hiermee wordt duidelijk wat de mismatch is en hoeveel buffer capaciteit nodig is om dit op te vangen. In overleg kijken we of het productieproces geoptimaliseerd kan worden voor deze hernieuwbare warmtebron.


Overzicht

Met behulp van de bovenstaande informatie kunnen we een overzicht maken van de te verwachten investeringen. Daar tegenover plaatsen we de opbrengsten, rekeninghoudend met de energieprijzen en subsidietarieven. Dit geeft inzicht in de terugverdientijd en het rendement, desgewenst met een gevoeligheidsanalyse. Wanneer blijkt dat er een positieve businesscase voor het zonnepark is, kan er verder worden gegaan met de volgende stappen: financiering en aanbesteding.


Financiering

Wanneer de SDE-subsidie wordt toegekend heb je 15 jaar zekerheid van deze inkomsten. Hierdoor wordt het verkrijgen van de benodigde externe financiering beter haalbaar. De investeringskosten van een zonthermie installatie kunnen vrij hoog zijn. Door de relatief lange terugverdientijd is externe financiering vaak benodigd. Door de SDE++ beschikking, de lage rentestand en het overheidsbeleid omtrent het verduurzamen van Nederland is financiering in veel gevallen te verkrijgen.
Het verkrijgen van de benodigde financiering is echter geen eenvoudig proces. Het is belangrijk dat de juiste partijen benaderd worden, zodat een evenwichtige keuze gemaakt kan worden van de meest geschikte partner. In dit proces worden juridische en financiële afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer en de financier. Deze afspraken worden gebaseerd op basis van technische, juridische, financiële en due-diligence onderzoeken. Waar wel op gelet moet worden is dat er voldoende eigen vermogen is om het ontwikkeltraject te kunnen financieren.


Aanbesteding

Er zijn veel leveranciers van zonnecollectoren in Nederland. Iedere leverancier heeft zijn eigen producten en kenmerken. Het vinden van de beste leverancier voor uw project kan daarom een uitdaging zijn. Bij Ekwadraat hanteren we een systeem waarmee we, op basis van de eisen voor het project (prijs, levertijd, onderhoud etc.), leveranciers indelen op geschiktheid. Door dit ranking systeem kies je de meest geschikte leverancier voor het realiseren van het project.

Warmtevraag verduurzamen?

Ben je bezig met het realiseren van een zonthermie-installatie? Of gewoon benieuwd of het interessant is om met een zonthermie jouw warmtevraag te verduurzamen? Dan helpen we u graag om dit te realiseren. Met meer dan 16 jaar ervaring op het gebied van zonne-energie kunnen we met trots zeggen dat we experts zijn in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project. We kennen alle knelpunten en kansen waar je rekening mee moet houden. 

Toonaangevende projecten

Verduurzaam de warmtevraag van je bedrijf!

Wil je aan de slag met zonthermie? Neem dan contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer graag bij je zonne-energie project!"

Ruud van Aart

Adviseur SDE subsidie & energietransitie