Zonthermie

Bij zonthermie wordt de warmtevraag voorzien door middel van zonnecollectoren. De inzetbaarheid ligt breed. De zonnecollectoren kunnen in diverse sectoren kleinschalig of grootschalig toegepast worden. De efficiëntie van zonnewarmte ligt wat betreft de energieopbrengst per m2 ook een significant stuk hoger dan de bekendere zonnepanelen. In de zomer kunnen bijvoorbeeld slechts enkele zonnencollectoren op het huis de warmtevraag voor tapwater volledig voorzien

Warmtevraag verduurzamen met zonthermie

In de zonnige maanden kunnen (industriële) processen die het gehele jaar warmte gebruiken, voorzien worden van warmte tot temperaturen tot wel boven de 100°C. Door middel van een warmtebuffer kan de geproduceerde warmte opgeslagen worden. Dit maakt het mogelijk om op ieder uur van de dag zonnewarmte te gebruiken. Een seizoensbuffer maakt het mogelijk om warmte maandenlang met een hoog rendement op te slaan. De buffer wordt voornamelijk in de warme maanden voorzien van warmte door middel van zonnecollectoren. De toepassing van de buffer ligt op grote schaal. Voor bijvoorbeeld de gebouwde omgeving kan de buffer met de gewonnen warmte in de zomer de grotere vraag naar warmte in de winter invullen.

Zonthermie installatie realiseren

Voor de realisatie van een zonthermie installie moet er gedacht worden aan verschilllende zaken en onderwerpen. Denk hierbij aan:

 • Business case zonnepark
 • Planologische haalbaarheid (bestemmingsplan) bij een veld opstelling
 • Vergunningen
 • Omgevingsmanagement
 • Subsidies
 • Financiering
 • Aanbesteding
Zonnewarmte

Zonnewarmte van zonnecollectoren:

De oplossing in de warmtetransitie?

Businesscase zonthermie installatie

Voor je begint met de realisatie van een PVT-installatie, is het zaak om inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten. Want in hoeverre is de realisatie van een PVT-installatie financieel aantrekkelijk en haalbaar? Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de business case van de PVT-installatie. Voor het maken van een business case hanteert Ekwadraat de volgende strategie:

 • Schetsen ontwerp installatie
 • Onderzoek netwerkaansluiting
 • Overzicht
 • Financiering
 • Aanbesteding 

Schetsen ontwerp installatie

Met de hulp van speciale software kunnen we ontwerpen maken van de installatie voor de gewenste locatie. Afhankelijk van het productieprofiel en de warmtebehoefte wordt er duidelijk wat de mismatch is en wat de benodigde buffercapaciteit is om deze op te vangen. Om het productieproces te optimaliseren kijken we, in overleg, wat hiervoor de mogelijkheden zijn om deze aan te passen aan deze hernieuwbare warmtebron. 


Overzicht

Door middel van deze informatie kunnen de verwachte investeringen in kaart worden gebracht. Er wordt hiervoor een overzicht gemaakt. De opbrengsten worden hier tegenover geplaatst. Hierbij worden de subsidietarieven en energieprijzen meegenomen. De terugverdientijd, het rendement en wanneer gewenst een gevoeligheidsanalyse worden hierbij inzichtelijk gemaakt. Als het zonnepark een positieve businesscase heeft, gaan we over naar de financiering en als volgt de aanbesteding. 


Financiering

De toekenning van de SDE-subsidie geeft 15 jaar zekerheid van inkomsten. De externe financiering die nodig is voor het project, wordt hierdoor meer haalbaar. Een zonthermie installatie kan vrij hoge investeringskosten met zich meebrengen. Vaak is externe financiering door de relatief lange terugverdientijd benodigd. Factoren waardoor de financiering in veel gevallen haalbaar is, zijn de SDE++ beschikking, de lage rentestand en het beleid van de overheid met betrekking tot de verduurzaming van Nederland.

Vaak is het echter een complex proces om de financiering te krijgen die nodig is voor het project. Om de meest geschikte partner te kiezen, is het van belang dat de juiste partijen worden benaderd. Er worden in dit proces tussen de initiatiefnemer en de financier juridische en financiële afspraken gemaakt. Op basis van juridische, technische, financiële en due-dilligence onderzoeken worden deze afspraken gebaseerd. Voor de financiering van het ontwikkeltraject is het wel belangrijk dat er voldoende eigen vermogen ter beschikking is.


Aanbesteding

Nederland heeft veel verschillende leveranciers van zonnecollectoren. Deze hebben ieder zijn eigen producten en kenmerken. Daarom is het vaak niet eenvoudig om de leverancier te vinden die het best aansluit bij uw project. Ekwadraat hanteert hiervoor een systeem waarmee er op basis van de eisen (prijs, levertijd, onderhoud etc.) leveranciers ingedeeld worden op geschiktheid. Dit stelt jou in staat om de meest geschikte leverancier te selecteren voor het project.

Toonaangevende projecten

Verduurzaam de warmtevraag van je bedrijf!

Aan de slag met zonthermie? Neem dan contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer graag bij jouw zonne-energie project!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte