Energieconcept Lemmer

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn voorzien worden van duurzame warmte. Om dit te halen moeten in een gestaag tempo huizen geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame energiebronnen. Gemeentes en gebouweigenaren hebben een belangrijke rol in deze opgave omdat de regie van deze transitie bij hen is neergelegd. Een complex vraagstuk dat voor elke wijk verschillend is. 

Ekwadraat adviseert en geeft inzicht in geschikte duurzame warmte- en elektriciteitsbronnen. Ons interdisciplinaire team kan maatwerk leveren voor elke wijk in Nederland. Hiervoor gebruiken wij een eigen ontwikkelde methode om tot een technisch-economisch advies te komen. 

Zo hebben wij een energieconcept opgesteld voor een nieuwe wijk ‘Hof van Holland’ ten noorden van de plaats Lemmer. Deze opdracht hebben wij uitgevoerd voor vastgoedontwikkelaar Wind Groep, gemeente de Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. In een energieconcept onderzoeken wij de technische en financiële haalbaarheid van potentiële warmtebronnen en brengen we in kaart hoe de energiehuishouding van deze wijk eruit gaat zien.

Datum

mei - december 2021
 

Opdrachtgever

Wind Groep, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, en provincie Fryslân

Specialisaties

Technische haalbaarheid
Financiële haalbaarheid
TEA
TEO
Aquathermie
Zonne-energie

Collectieve aquathermie

Voor deze ontwikkeling zijn twee vormen van collectieve aquathermie onderzocht. De naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Wetterskip biedt de mogelijkheid om warmte uit het effluent te onttrekken; dit heet thermische energie uit afvalwater (TEA). Het nieuw aan te leggen oppervlaktewater in de wijk biedt ook voldoende potentie voor warmtewinning; dit wordt thermische energie uit oppervlaktewater genoemd (TEO). Er is onderzocht of er voldoende potentie is, op welke temperatuur het warmtenet het beste zou kunnen functioneren en welke vorm van warmtebuffering eventueel voordelig is. Deze twee opties hebben we vergeleken met individuele warmtevoorzieningen zoals lucht/water warmtepompen en oppervlaktewater warmtepompen.

Haalbaarheid zonneveld bij netcongestie

Verder is naast de rioolwaterzuivering ruimte voor een zonneveld. Er is echter netcongestie in de omgeving van gemeente de Fryske Marren wat betekent dat er pas op de lange termijn ruimte is voor een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Wij hebben onderzocht hoeveel energie dit zonneveld kan opwekken en of door directe levering aan de rioolwaterzuivering en de woonwijk het zonneveld toch haalbaar kan zijn. Ook hebben we onderzocht of energieopslag met een accu uitkomst biedt. Hiervoor hebben wij specifiek voor deze wijk energieprofielen gemaakt waarin de energievraag en opwek voor een fictief jaar wordt weergegeven. Hier hebben wij o.a. ook de impact van laden van elektrische voertuigen meegenomen.

"Ik beantwoord graag al uw vragen
naar aanleiding van dit project"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

Het resultaat

Uit ons onderzoek blijkt dat individuele aquathermie een efficiënte manier is om de huizen in Hof van Holland te verwarmen. De efficiëntie die gewonnen wordt met een collectief systeem weegt in dit geval niet op tegen de transportverliezen en de hogere investering die nodig is voor een warmtenet.

 
Voor het zonneveld adviseren wij om een netaansluiting aan te vragen bij Liander voor 50% van de piekcapaciteit van het zonneveld, omdat dit een nieuwe vereiste is voor het verkrijgen van SDE++ subsidie. Met deze aansluiting is er ook maar beperkt sprake van curtailment (het terugschroeven van het vermogen). Een batterij is daarom financieel gezien niet interessant omdat er maar weinig energie wordt afgetopt in deze situatie. Daarnaast adviseren we om te onderzoeken of deze direct aangesloten zou kunnen worden op de RWZI, dit zou namelijk kostenvoordelen op kunnen leveren. Het direct aansluiten van de woningen ligt momenteel juridisch lastig, het is niet duidelijk of en op welke termijn hier verandering in komt.


De opdrachtgevers, Wind Groep, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, en provincie Fryslân zijn erg tevreden met de inzichten die het onderzoek heeft opgebracht.

Bent u ook geïnterneerd in een energieconcept van een bestaande of nieuwe wijk bij u in de regio? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij gaan graag met u in gesprek om te achterhalen hoe we u kunnen helpen.

Recente projecten