Warmtenet Gorecht-Noord

De aanleiding

Ekwadraat heeft samen met MUG ingenieursbureau verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht voor het verwarmen van Gorecht-Noord doormiddel van een warmtenet. De opdrachtgever Gasvrij Gorecht, een samenwerking tussen de gemeente Midden-Groningen, woningcorporaties, ESKA B.V. en Waterbedrijf Groningen, wilde een beter beeld hebben van de haalbaarheid van verschillende duurzame warmtebronnen voor deze wijk. 

Opdrachtgever

Gasvrij Gorecht

Specialisaties

Aardgasvrije wijken
Businesscase
Doorrekening wijk
TCO
Aquathermie
Ondiepe geothermie
 

 

Aanpak en resultaat

MUG ingenieursbureau heeft als eerste een groot aantal bronnen geïnventariseerd die in een werksessie met Gasvrij Gorecht zijn besproken. Er zijn vervolgens een aantal bronnen geselecteerd waarvan Ekwadraat de technisch economische haalbaarheid heeft bepaald. Deze bronnen waren thermische energie uit oppervlaktewater (aquathermie), ondiepe geothermie, houtige biomassa, biogas uit de omgeving, groengas en restwarmte van Essity. Deze bronnen zijn beoordeeld in een multi-criteria analyse. Hierdoor heeft Gasvrij Gorecht een beter beeld gekregen van de haalbaarheid van de verschillende duurzame bronnen voor Gorecht-Noord.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de haalbaarheid van verschillende duurzame warmtebronnen voor uw vraagstukken? Bij Ekwadraat bent u aan het juiste adres. Neem contact op met onze adviseur om de mogelijkheden te bespreken.  

"Ook de alternatieven van aardgas voor jouw wijk doorrekenen? Ik help graag!"

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken

Gerelateerde projecten