Proeftuinen aardgasvrije wijken

Om Nederland aardgasvrij te krijgen, zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt hoe we dit in Nederland samen kunnen behalen. Eén van de afspraken is via een wijkgerichte aanpak stapsgewijs wijken aardgasvrij maken waarin gemeenten de regie hebben. Het doel is om in 2030 al 1,5 miljoen bestaande huizen en gebouwen zo verduurzaamd te hebben dat ze aardgasvrij zijn of klaar om van het aardgas af te gaan. De subsidie proeftuin aardgasvrije wijken is in het leven geroepen om dit proces te versnellen.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Een bestaande wijk succesvol ‘aardgasvrij maken’ is een complex proces, waarbij geen eenduidige oplossing bestaat. Elke wijk heeft haar eigen kenmerken wat betreft woningtype, eigenaren, omgeving, mogelijkheden voor verduurzaming en stakeholders. Door pilots te draaien en praktijkervaring op te doen wordt er geleerd op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. 

Om hierbij te helpen is het programma aardgasvrije wijken ingericht. Onderdeel hiervan is het kennis- en leerprogramma en de subsidie proeftuinen aardgasvrije wijken (PAW). In 2018 zijn de eerste 27 proeftuinen geselecteerd. Het doel was om gemeenten ervaring te laten opdoen met het aardgasvrijer maken van hun wijken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven is het aantal proeftuinen uitgebreid. Alle gemeente zijn uitgenodigd een voorstel voor een proeftuin in de tweede ronde in te dienen. In totaal zijn er 71 plannen ingediend waarvan 19 werden geselecteerd.  De derde ronde en tevens laatste ronde was geopend van 1 juni tot 1 november 2021. De 47 aanvragers verwachten in het eerste kwartaal van 2022 de uitslag. Voor de huidige regeling was dit de laatste openstellingsronde. Het is nu afwachten op de evaluatie van de overheid op deze regeling en af te wachten of er een vervangende subsidie komt. In het regeerakkoord is al aangekondigd dat er een nationale subsidieregeling komt voor de onrendabele top van collectieve warmteprojecten.

Aanvraag PAW-subsidie

In de aanvraag van de PAW-subsidie stonden een aantal thema’s centraal. De nadruk bij het schrijven van de aanvraag lag bij de uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. De aanvraag start met een gedegen wijkanalyse. Alle oplossingen moeten namelijk passen bij de wijk. Vervolgens hebben wij de volgende onderwerpen uitgewerkt voor onze opdrachtgevers:

 • Financiering & Techniek
  Denk hierbij aan (technische en financiële) haalbaarheidsanalyses, het technisch ontwerp, de isolatieaanpak, de businesscase en een risicoanalyse.
 • Regie & Organisatie
  Omschrijving invulling regierol van de gemeente, de rol van samenwerkingspartners en inwoners en de projectstructuur.
 • Participatie
  Onderbouwing van het vraagstuk: Hoe stimuleer je de participatie en borg je de draagvlak van de wijkbewoners? Hierbij maken we onder andere gebruik van de participatieladder en wordt er kritisch gekeken naar de wijkanalyse.
 • Koppelkansen
  We hebben gekeken naar de verbinding met andere opgaven in de wijk, zoals waterproblematiek, sociale cohesie en de werkgelegenheid in de regio.

Ondersteuning Ekwadraat

Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van alle processtappen in de warmtetransitie. Wij kunnen begeleiden bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, de regie voeren op participatieprocessen en de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderen. Zo zijn we onlangs gestart met het opstellen van de eerste WUP’s in Nederland en werken we met Vesta MAIS aan het verrijken van de startanalyse om gemeenten en RES regio's te ondersteunen in hun ambities.

Wij kunnen daarnaast helpen in de voorbereiding voor subsidieaanvragen met onder andere financiële onderbouwing en businesscase, technische haalbaarheid en potentiestudies. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan voor de PAW aanvragen van Schiermonnikoog en Roderwolde.

Ook hebben we ervaring in het ontwikkelen van uitvoeringsplannen, identificeren van koppelkansen in de wijk en het vinden van de juiste samenwerkingspartner. 

 

 

Toonaangevende projecten

Stappen zetten in de warmtetransitie?

Neem contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wij helpen in de voorbereiding voor de subsidieaanvraag proeftuinen aardgasvrije wijken!"

Rob Goes

Manager sales & marketing