MVO-beleid

Een MVO-beleid geeft invulling aan het thema: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met een MVO-beleid voegen organisaties via verschillende bedrijfsactiviteiten waarde toe op de volgende vlakken:

Ekwadraat geeft bedrijven en overheden advies over MVO. In dit artikel leest u alles over maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe u dit toe kunt passen in uw organisatie.


Wat is een MVO-beleid?

Bedrijven en organisaties met een MVO-beleid houden rekening met de maatschappelijke effecten van verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hierbij onder andere om bedrijfsprocessen, zoals: inkoop, productie, energie, HRM, communicatie en verkoop.

Organisaties met een MVO-beleid zijn bewust op zoek naar allerlei manieren om hun bedrijf in maatschappelijke zin te verbeteren. 

mvo beleid voorbeeld

Waarom een MVO-beleid?


Organisaties richten zich om verschillende redenen op MVO en het opzetten van een MVO-beleid. Eén van de redenen is de stijging van de vraag naar duurzame producten en diensten. De wereld verandert en duurzaam ondernemen wordt ‘gewoon ondernemen’.  Langzaam verandert de onze huidige economie naar een circulaire economie. Het opstellen en integreren van een MVO-beleid kan daardoor bijdragen aan betere prestaties voor uw organisatie. 

Een andere reden is de verplichting, vanuit de overheid, om aan bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen en wetten te voldoen. Een gedegen MVO-beleid geeft hier invulling aan. De Overheid stimuleert een MVO-beleid op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de subsidie voor klimaatneutraal inkopen.

Ook hebben zij het platform MVO Nederland opgericht. Hier vind je meer informatie over MVO en het opstellen van een MVO-beleid. Daarnaast kan intrinsieke motivatie een reden zijn om een MVO-beleid op te zetten. Dergelijke organisaties wensen vanuit bedrijfsethiek bewust een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. 
 

Wat levert een MVO-beleid uw organisatie op?

Een MVO-beleid kan verschillende voordelen bieden aan organisaties. Over het algemeen onderscheiden we de volgende belangrijkste voordelen:


MVO-beleid voorbeeld

Een MVO-beleid heeft betrekking op diverse thema's zoals, afval, energie, communicatie, onderwijs, inkoop en HRM. Aan deze thema’s kunnen verschillende MVO-doelen gekoppeld worden, zoals:

Onze organisatie wil 5% per jaar op energieverbruik besparen.

Aan deze doelen kunnen vervolgens activiteiten worden gekoppeld om het beleid tot concrete uitvoering te brengen. In ons voorbeeld zou dit kunnen betekenen dat er een warmtepomp aangeschaft moet worden of dat er led verlichting geïnstalleerd moet worden.


MVO beleid opstellen

Bij het opstellen van een MVO-beleid spelen verschillende vragen een rol:

Als adviesbureau initieert, ontwikkelt en begeleidt Ekwadraat projecten en organisaties op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en transitiemanagement. Vanuit onze kennis en ervaring biedt Ekwadraat organisaties MVO-advies in het kader van het opstellen van een persoonlijk, organisatiebreed, MVO-beleid. 

Voor iedere organisatie is de invulling van het MVO-beleid verschillend. Ook de relevante onderwerpen verschillen per organisatie. Het opstellen en uitvoeren van een MVO-beleid draait daarom om een persoonlijke aanpak, waarin stimuleren, coördineren en vernieuwen centraal staat. 

Wilt u meer weten wat MVO voor uw organisatie kan betekenen of wilt u invulling geven aan een persoonlijk MVO-beleid? Dan helpt Ekwadraat u graag verder. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring bij het opstellen van een persoonlijk MVO-beleid en geven u graag advies over MVO en hieraan gerelateerde onderwerpen. Zo helpen we u bij het bereiken van een maatschappelijk verantwoorde onderneming.
 

Aan de slag met het MVO beleid?

Benieuwd hoe we uw bedrijf kunnen begeleiden bij het opstellen van een duurzaam MVO beleid? Of heeft u simpelweg advies nodig over MVO? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe een MVO beleid er voor uw organisatie uitziet?"

Janine Bos

Adviseur CO2-footprint & circulariteit

Toonaangevende MVO-projecten