Moderne verwarmingstechniek

De aanleiding

De Kazerne is gebouwd in 1892 en aangewezen als rijksmonument en wordt gebruikt door het 13e infanterie bataljon regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Door de jaren heen is het gebouw in licht verval geraakt. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hierom besloten om de gebouwen 14, 15 en 16 te renoveren, te beginnen bij gebouw 16. De renovatie van dit gebouw is inmiddels afgerond. 

Datum

januari 2021; projectduur één maand.

 

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

 

Tijdens het project is gekeken naar de toepassing van verschillende verwarmingstechnieken, zoals de elektrische boiler, de elektrische warmtepomp, maar ook TEO. De toepassing van WKO verkend en zijn deze gegevens doorgerekend op basis van drie scenario’s, lees hieronder meer.

Doelstelling en aanpak

Waar bij de renovatie van gebouw 16 nog geen rekening gehouden is met een moderne aardgasvrije verwarmingstechniek is het de intentie om bij de renovatie van gebouw 15 wel te kijken naar een dergelijke techniek. Dit is waar Ekwadraat zijn alom gemaakte stempel kon drukken op het project. 

Tijdens het project is gekeken naar de toepassing van verschillende verwarmingstechnieken, zoals de elektrische boiler, de elektrische warmtepomp, maar ook TEO. Daarnaast is de toepassing van WKO verkend en zijn deze gegevens doorgerekend op basis van drie scenario’s, te weten (1) een nieuwe gasketel i.c.m. verbeterde isolatie, (2) een hybride warmtepomp en (3) toepassing van een elektrische boiler, elektrische warmtepomp, aquathermie of een combi met WKO, waarbij ook zonnepanelen zijn meegenomen. Aanvullend geeft het onderzoek een kwalitatieve beschouwing hoe het Rijksvastgoedbedrijf Circulaire en Klimaat adaptieve maatregelen kan meenemen in het renovatieproces. 
 

Het resultaat

Uit het onderzoek kwam als resultaat dat het Rijksvastgoedbedrijf bij de toepassing van een verwarmingstechniek het beste kan kiezen tussen een hybride variant of een volledig elektrische warmtepomp. Met het oog op mogelijk toekomstige renovaties en verwarmingstechnieken kan op dit moment beter gewacht worden met het toepassen van een WKO. Indien meer gebouwen aan willen sluiten op de WKO is het een beter besluit om een gezamenlijk WKO-systeem aan te leggen. 

"Hulp nodig bij een keuze voor een moderne aardgasvrije verwarmingstechniek? Ik help u graag!"

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken

Gerelateerde projecten