Projectleider zonne-energie

Adviseur op locatie

Van Augustus 2021 tot December 2022 werd adviseur energietransitie Dirk-jan Smelt ingehuurd als adviseur op locatie door de Provincie Groningen. In de rol van Projectleider Zonne-energie hield hij zich bezig met de begeleiding van het provinciale maatwerktraject voor de inpassing van grootschalige zonprojecten in de Provincie (van 10 ha tot 200 ha). Tijdens deze periode was hij verantwoordelijk voor de procesmatige zijde vanuit de Provincie. Hij zorgt voor adequate afstemming met o.a. collega’s van landschap, ecologie, ruimtelijke ordening en energie om ervoor te zorgen dat de grootschalige zonprojecten in een vroeg stadium voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de Provincie, die voortvloeien uit de provinciale omgevingsverordening en wettelijke eisen zoals de wet natuurbeheer. In deze rol fungeerde hij als centraal aanspreekpunt voor gemeenten en ontwikkelaars op het gebied van zonne-energie.


De volgende zaken waren onderdeel van de functie:

  • Adviseren van gedeputeerden Energie & Ruimte;
    • Augustus 2021 – december 2021 – Nienke Homan (Energie)
    • Januari 2022 – December 2022 – Melissa van Hoorn (Energie)
    • Augustus 2021 – December 2022 – Mirjam Wulfse (Ruimtelijke ordening)
  • Evaluatie provinciaal zonbeleid i.s.m. Royal HaskoningDHV;
  • Procesbegeleiding nieuw provinciaal beleid zonne-energie.

 

 

 

"Ook een routekaart opstellen voor jouw organisatie? Ik help graag!"

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken

Gerelateerde projecten