Uw gids in de transitie naar een duurzame toekomst


 

Wij begeleiden jouw gemeente bij het bereiken van de duurzame doelstellingen, van idee tot realisatie


Ekwadraat is een onafhankelijk energie adviesbureau met meer dan 17 jaar ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in
duurzame energie, energiebesparing, circulaire economie en transitiemanagement.
 
Door onze jarenlange ervaring weten we exact wat er nodig is om uw project te laten slagen. Met onze integrale
aanpak kunnen we u begeleiden bij het realiseren van al uw duurzame ambities.
 

 

Waar wij voor staan


Ons doel is om de Energietransitie in Nederland te versnellen. Hoe? Door zoveel mogelijk
gemeenten en bedrijven in Nederland te begeleiden in het verduurzamingsproces.Samen verduurzamen we
ons land. Jij hebt een duurzaam idee, wij hebben de kennis en ervaring om u te helpen.

Wij helpen jouw gemeente op de volgende gebieden
 

Energiebesparing

                                                 

Transitievisie warmte

                                                 

Aardgasvrije wijken

                                                 

Vesta Mais

                                                 

Circulaire economie

                                                

Warmtetransitie

                                                   

Startanalyse

                                                

Detachering

                                                

Onze succesformule
 

 

1: Ambitie

Een succesvol project begint bij een heldere ambitie. Een scherpe doelstelling leidt tot een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor uw project. Op basis daarvan begeleiden we u bij het opstellen van het projectplan. We houden daarbij rekening met alle onderdelen die nodig zijn om tot een succesvolle uitvoering te komen.

2: Analyse

Wij toetsen de haalbaarheid van uw project in een vroeg stadium. Dit bespaart u veel tijd en kosten. Door onze inhoudelijke kennis over technieken, regelgeving, subsidies en financieringsmogelijkheden zijn wij in staat om aan het begin van het ontwikkelingstraject te bepalen of het projectplan technisch, juridisch en financieel haalbaar is. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, zullen we het plan net zo lang finetunen tot er een haalbaar projectplan op tafel ligt.  

3: Diagnose

In de diagnose wordt gekeken welke alternatieven er mogelijk zijn om de opgave in te vullen. Aan het eind van deze stap is er een kansenkaart met de scenario’s die het meest logisch zijn vanuit technisch, energetisch, financieel en maatschappelijk oogpunt. De keuze voor het beste alternatief hangt af van de criteria en randvoorwaarden die samen opgesteld worden.

4: Visie

In de visie fase worden de voorkeursscenario’s, na een goed gesprek met bewoners en stakeholders, getoetst op hun organisatorische en financiele haalbaarheid. Aan het eind van deze fase heeft de gemeenten voor elk dorp en iedere wijk een duidelijke warmtevisie, met ondersteunende businesscases en financieringsmodellen.

5: Agenda

In de agendafase wordt op basis van de voorkeursscenario’s, businesscases en financieringsmodellen in samenwerking met u een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze uitvoeringsagenda ziet u de opgave terug en wordt stapsgewijs toegewerkt naar invulling van de opgave op basis van door businesscases gefundeerde scenario’s. Aan het einde van deze fase heeft u een realistische, concrete en stapsgewijze uitvoeringsagenda waarmee ambities behaald kunnen worden.

6: Uitvoering

Per wijk wordt er een uitvoeringsplan opgesteld. Welke dag gaat de schop de grond in? In welke straat? Wat kan de bewoner verwachten? Welke uitvoerder is wanneer aan de beurt? Met wie kan contact op worden genomen bij vragen?

7: Realisatiebegeleiding

Wij doen er alles aan om u te ontzorgen. Wanneer het hele traject geregeld is, zorgen we voor een goede afronding. Hierbij controleren we op een correcte oplevering en zorgen we er tenslotte voor dat alle administratieve systemen goed werken. Zo weet u zeker dat alles functioneert zoals gepland.

Op naar een duurzame gemeente?!
 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het bereiken van een duurzame gemeente? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe uw gemeente optimaal in kan spelen op de warmtetransitie?"

Rob Goes

Manager energietransitie

Waarin onderscheiden wij ons?
 

Pioniers in duurzaamheid

Door onze jarenlange ervaring weten we exact welke mogelijkheden er zijn om uw duurzame ambities te realiseren. Ekwadraat ontzorgt u op technisch, juridisch en financieel gebied.

Onafhankelijk advies

Ons enige doel is om u zo goed mogelijk te helpen met verduurzamen. Wij zijn niet verbonden aan leveranciers of afnemers. Hierdoor bieden we de beste oplossing voor uw situatie.

Innovatieve oplossingen

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Iedere situatie vereist zijn eigen unieke invulling. Wij analyseren uw omgeving en ontwerpen daarbij de optimale duurzame invulling.

Over Ekwadraat

500+

Klanten geholpen met verduurzaming.

16+

Jaar ervaring in de duurzame energie sector.

30+

Enthousiaste medewerkers die klaar staan om jou te helpen.


Wat zeggen klanten over ons

We willen in Noord-Nederland en Leeuwarden een gunstige ontwikkelregio zijn voor bedrijven, kennisinstellingen en bewoners om de transitie te maken naar de circulaire economie. Dat maakt dat wij als gemeente ons maximaal inspannen om circulaire initiatieven te faciliteren. Daarom zetten wij vanuit Ekwadraat een aanjager circulaire economie actief in binnen de gemeente. 

Peter Luimstra
Gemeente Leeuwarden

Ekwadraat heeft ons geholpen om de tomatenkwekerij te verduurzamen. In een tijd met veel onzekerheid heeft Ekwadraat ons bijgestaan met innovatieve en betrouwbare oplossingen. Advies, berekeningen, vergunning- en subsidieaanvragen, Ekwadraat heeft het allemaal voor me geregeld.

 

Jaap Vink
Directeur VinkSion

De Nieuwe Afsluitdijk wordt volledig energieneutraal. Het streven is om dit zoveel mogelijk met Nederlandse innovatieve duurzame concepten te bereiken. Dit geeft namelijk ook een boost aan de duurzame energie sector. Ekwadraat adviseert en begeleidt ons in het ontwikkelproces van deze initiatieven. Mede hierdoor verwachten wij spoedig de eerste projecten te kunnen realiseren.

Tjalling Dijkstra
Programmamanager De Nieuwe Afsluitdijk

Ekwadraat heeft ons geholpen bij het realiseren van zonnepanelen op ons dak. Er zat 30.000 euro verschil tussen de diverse aanbiedingen van leveranciers. Met de onafhankelijke begeleiding van Ekwadraat hebben wij de juiste keuze weten te maken voor een leverancier die aansluit op onze wensen. Hierdoor hebben we flink bespaard op de kosten van de installatie.

Rick van Houten
Directeur Timboco Kozijntechniek

Wij werken ook voor:
 

Anker stuy logo

Friesland campina logo

Ministerie van infrastructuur en water

Wehkamp logo

Westcord logo

Toonaangevende projecten

Op naar een duurzame gemeente?!
 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het bereiken van een duurzame gemeente? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe uw gemeente optimaal in kan spelen op de warmtetransitie?"

Rob Goes

Manager energietransitie