Uw gids in de transitie naar een duurzame toekomst

Wij begeleiden jouw duurzame project van idee tot realisatie

Ekwadraat is een onafhankelijk energie adviesbureau met meer dan 18 jaar ervaring. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in duurzame energie, energiebesparing, transitiemanagement, vergunningen, beleid en handhaving. Door onze jarenlange ervaring weten we exact wat er nodig is om een project te laten slagen. Met onze integrale aanpak kunnen we jou begeleiden bij het realiseren van al jouw duurzame ambities.
 

Pioniers in duurzaamheid

Door onze jarenlange ervaring weten we exact welke mogelijkheden er zijn om jouw duurzame ambities te realiseren. Ekwadraat ontzorgt op technisch, juridisch en financieel gebied.

Onafhankelijk advies

Ons enige doel is om jou zo goed mogelijk te helpen met verduurzamen. Wij zijn niet verbonden aan leveranciers of afnemers. Hierdoor bieden we de beste oplossing voor jouw situatie.

Innovatieve oplossingen

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Iedere situatie vereist zijn eigen unieke invulling. Wij analyseren jouw omgeving en ontwerpen daarbij de optimale duurzame invulling.

Waar wij voor staan


Ons doel is om de Energietransitie in Nederland te versnellen. Hoe? Door zoveel mogelijk overheidsinstanties, bedrijven en de industrie in Nederland te begeleiden met hun verduurzamingsproces. Samen verduurzamen we ons land. Jij hebt een duurzaam idee, wij hebben de kennis en ervaring om te helpen.

Onze diensten voor overheden
 

Energiestrategie

 

                                              

Warmtetransitie

                                                   

Transitievisie warmte

                                                 

Aardgasvrije wijken

                                                 

Inzet energiemodellen

                                                 

Verduurzaming Woningcorporaties

                                                 

Scenario- en systeemstudies

Verduurzaming vastgoed

Energietoezicht

                                                 

Circulaire economie

                                              

Wijkuitvoeringsplan

                                                

Detachering

                                                

Onze aanpak
 

 

1: Ambitie

Een succesvol project begint bij een heldere ambitie. Een scherpe doelstelling leidt tot een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor uw project. Op basis daarvan begeleiden we u bij het opstellen van het projectplan. We houden daarbij rekening met alle onderdelen die nodig zijn om tot een succesvolle uitvoering te komen.

2: Analyse

Wij toetsen de haalbaarheid van een project in een vroeg stadium. Dit bespaart de opdrachtgever veel tijd en kosten. Door onze inhoudelijke kennis over technieken, regelgeving, subsidies en financieringsmogelijkheden zijn wij in staat om aan het begin van het ontwikkelingstraject te bepalen of het projectplan technisch, juridisch en financieel haalbaar is. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, zullen we het plan net zo lang finetunen tot er een haalbaar projectplan op tafel ligt.  

3: Diagnose

In de diagnose wordt gekeken welke alternatieven er mogelijk zijn om de opgave in te vullen. Aan het eind van deze stap is er een kansenkaart met de scenario’s die het meest logisch zijn vanuit technisch, energetisch, financieel en maatschappelijk oogpunt. De keuze voor het beste alternatief hangt af van de criteria en randvoorwaarden die samen opgesteld worden.

4: Visie

In de visie fase worden de voorkeursscenario’s, na een goed gesprek met bewoners en stakeholders, getoetst op hun organisatorische en financiele haalbaarheid. Aan het eind van deze fase heeft de gemeenten voor elk dorp en iedere wijk een duidelijke warmtevisie, met ondersteunende businesscases en financieringsmodellen.

5: Agenda

In de agendafase wordt op basis van de voorkeursscenario’s, businesscases en financieringsmodellen in samenwerking met de opdrachtgever een uitvoeringsagenda opgesteld. In deze uitvoeringsagenda ziet u de opgave terug en wordt stapsgewijs toegewerkt naar invulling van de opgave op basis van door businesscases gefundeerde scenario’s. Aan het einde van deze fase heeft de opdrachtgever een realistische, concrete en stapsgewijze uitvoeringsagenda waarmee ambities behaald kunnen worden.

6: Uitvoering

Per wijk wordt er een uitvoeringsplan opgesteld. Welke dag gaat de schop de grond in? In welke straat? Wat kan de bewoner verwachten? Welke uitvoerder is wanneer aan de beurt? Met wie kan contact op worden genomen bij vragen?

7: Realisatiebegeleiding

Wij doen er alles aan om onze opdrachtgever te ontzorgen. Wanneer het hele traject geregeld is, zorgen we voor een goede afronding. Hierbij controleren we op een correcte oplevering en zorgen we er tenslotte voor dat alle administratieve systemen goed werken. Zo weet je zeker dat alles functioneert zoals gepland.

Onze projecten

Wat zeggen klanten over ons

We willen in Noord-Nederland en Leeuwarden een gunstige ontwikkelregio zijn voor bedrijven, kennisinstellingen en bewoners om de transitie te maken naar de circulaire economie. Dat maakt dat wij als gemeente ons maximaal inspannen om circulaire initiatieven te faciliteren. Daarom zetten wij vanuit Ekwadraat een aanjager circulaire economie actief in binnen de gemeente. 

Peter Luimstra
Gemeente Leeuwarden

De Nieuwe Afsluitdijk wordt volledig energieneutraal. Het streven is om dit zoveel mogelijk met Nederlandse innovatieve duurzame concepten te bereiken. Dit geeft namelijk ook een boost aan de duurzame energie sector. Ekwadraat adviseert en begeleidt ons in het ontwikkelproces van deze initiatieven. Mede hierdoor verwachten wij spoedig de eerste projecten te kunnen realiseren.

Tjalling Dijkstra
Tjalling Dijkstra
Programmamanager De Nieuwe Afsluitdijk

Wij werkten onder andere voor
 

Maak kennis met ons transitieteam voor overheden
 

Reinoud Trommel

Adviseur energietransitie

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein

Irina Krottje

Adviseur energietransitie

Famke Leeuwe

Adviseur energietransitie

Jonas Dijkstra

Adviseur energietransitie

Bekijk het hele team van Ekwadraat

Op naar een duurzame organisatie!
 

Benieuwd hoe wij jouw gemeente of organisatie kunnen helpen bij het bereiken van duurzame doelstellingen? Neem dan contact met ons op.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe jouw organisatie optimaal in kan spelen op de warmtetransitie?"

Rob Goes

Manager sales & marketing