Groen gas strategie

Aanleiding

In 2019 hebben de gemeente Staphorst en netbeheerder Rendo een intentieovereenkomst getekend voor het onderzoeken en ontwikkelen van een duurzaam gasstrategie, met als doel om in 2030 evenveel duurzaam gas te voeden aan het gasnet van de gemeente als dat er aan gas wordt afgenomen. De gemeente heeft adviesbureau Ekwadraat Advies gevraagd hierbij te ondersteunen.

Aanpak

Eerst is de huidige situatie in kaart gebracht: ‘Welke hoeveelheid en wat voor kwaliteit hebben de beschikbare biomassa stromen in de gemeente die vergisting kunnen worden?’
Dit laat zien wat het biomassa potentieel is en toont aan in hoeverre de beoogde 15 miljoen kubieke meter groengas ambitie ingevuld kan worden met in de gemeente jaarlijks vrijkomende biomassastromen.

Daarnaast zijn interviews gehouden met gemeenten, die tevens een intentieovereenkomst met Rendo hebben of actief met biomassa aan de slag willen/zijn. Deze interviews gaven inzicht in hoe zij hun duurzaam gas strategie ontwikkelen. Mogelijk valt hier van te leren of zijn er onderdelen van aanpakken die in Staphorst kunnen worden overgenomen.

Specialisaties binnen dit project:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Multi Criteria Analyse
  • Vergisting

Duur project

mei 2020 - september 2020

 

Opdrachtgever:

Gemeente Staphorst

 

Deel dit project

Drie secenario's

Op basis van de verzamelde informatie zijn drie scenario’s ontwikkeld die samen met de opdrachtgever zijn vastgesteld. Deze drie scenario’s zijn vervolgens op hun technische en financiële haalbaarheid getoetst. De drie scenario’s waren:

  1. Middelgrote vergisting + Grasvergisting
  2. Grootschalige vergisting + Grasvergisting
  3. Combinatie Middelgrote - en Grootschalige vergisting + Grasvergisting

Voor elke scenario zijn twee varianten bekeken, één waarbij wordt uitgegaan van transport via de weg en één waarbij wordt uitgegaan van transport doormiddel van mestleiding. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende scenario’s er uit zouden kunnen zien in het landschap van de gemeente.
 

Figuur 1: scenario middelgroot, waarbij clusters van 5 bedrijven gemaakt zijn

Een keuze voor een (voorkeurs)scenario kan nooit alleen gebaseerd zijn op technisch financiële haalbaarheid. Daarom is een Multi Criteria Analyse (MCA) opgesteld. De scenario’s zijn getoetst aan verschillende criteria, zoals: de impact van de installatie op de ruimtelijk omgeving, reductie hoeveelheid van CO2 en methaan uitstoot, etc. Vervolgens is tijdens een stakeholdersconsultatie de MCA ter discussie gesteld. Hoe kijken stakeholders zoals de energie coöperatie, natuur en milieu organisaties en belangbehartiging van boeren aan tegen de scenario’s en de gescoorde criteria?"Ik help graag bij het ontwikkelen
van jouw duurzame gasstrategie!"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog

Het resultaat

De gemeente heeft eerst inzichten gekregen in wat er mogelijk is op het gebied van biomassa en hun ambitie voor een groen gasstrategie. Daarnaast is een start gemaakt met het betrokken van stakeholders. 

Gerelateerde projecten