Duurzaam nieuws

20 december 2023

Subsidie Duurzame bedrijventerreinen Verduurzaming bedrijven Netcongestie

Subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie in Provincie Drenthe

Heb je hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? Ekwadraat biedt een lokale integrale aanpak voor het aanpakken van netcongestie. Het resultaat van deze aanpak vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie. De Provincie Drenthe opent daarnaast een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven en instellingen in Drenthe die worden belemmerd door netcongestie en daar een oplossing voor zoeken. De subsidieregeling bevat in totaal 1 miljoen euro en wordt op 15 januari 2024 opengesteld.  

23 juni 2023

Netcongestie Duurzame bedrijventerreinen

Netcongestie: een belemmering voor duurzame ambities, groeiplannen en elektrificatie?

Het elektriciteitsnet wordt geconfronteerd met groeiende problemen, aangezien de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Een probleem dat daardoor ontstaat is netcongestie. Netcongestie verwijst naar de situatie waarin het elektriciteitsnet niet in staat is om te voldoen aan de vraag van de klanten die erop zijn aangesloten. Dit kan gebeuren wanneer vraag en aanbod van elektriciteit niet op elkaar afgestemd zijn, wat resulteert in knelpunten die de hoeveelheid stroom beperken die door een net getransporteerd kan worden. 

30 maart 2023

Netcongestie Duurzame bedrijventerreinen

Ekwadraat publiceert boek 'Stop de netcongestie maffia'

Ekwadraat schreef een boek over de netcongestie 'maffia'. We gaan op onderzoek uit en ontdekken dat een aantal partijen, door ons bestempeld als de netcongestie 'maffia’, zich schuldig maken aan gedrag dat schadelijk is voor de samenleving en het milieu. Ze houden de netcongestie in stand en werken daarmee de energietransitie tegen. Bovendien communiceren ze niet transparant over de energieprijzen en de werkelijke oorzaken van de netcongestie.