Duurzaam nieuws

13 maart 2024

Groen gas & vergisting SDE subsidie

Vergisting van biomassa in de SDE++ 2024

De SDE++ staat in 2024 weer open voor de meeste categorieën die in 2023 in aanmerking kwamen, waaronder zonne-energie, windenergie, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CO2-afvang en -opslag. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden rondom vergisting in de SDE++ 2024. 

7 februari 2024

Groen gas & vergisting

23 vergisters in Noord Nederland mogen weer van het slot

Op 6 februari 2024 heeft Platform Groen Gas een bericht gepubliceerd waarin wordt beschreven dat na vier maanden de 23 vergisters in Friesland, Groningen en Drenthe van het slot mogen. In oktober 2023 werd bij deze vergisters amfetamine gevonden in het digestaat.

22 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Groen gas & vergisting Subsidie

Doelgerichte steun voor boeren vanuit het NSP

Het Openstellingsbesluit GLB-NSP biedt boeren een kans op gerichte steun voor toekomstbestendige en innovatieve landbouw en stellen hiervoor € 5.695.000,- beschikbaar. Deze nieuwe subsidiekansen, richten zich op investeringen die bijdragen aan duurzame energie, mestverwerking en de jonge boerenregeling. Het subsidiebedrag varieert van minimaal €40.000,- tot maximaal €125.000,-. 

4 april 2023

Groen gas & vergisting Biomassa energie Groen gas Duurzame energie initiatieven

ReFerm verwelkomt Vattenfall als afnemer van groen gas

Energieleverancier Vattenfall is in maart 2023 officieel toegetreden tot het ReFerm consortium als afnemer van groen gas. Het toetreden van de energieleverancier benadrukt opnieuw het belang van het consortium.

30 augustus 2022

Groen gas & vergisting Biomassa energie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Groen gas voor platteland voordeligste verduurzamingsoptie

Groen gas heeft in het buitengebied ten opzichte van verschillende alternatieven een hoge maatschappelijke waarde, zo blijkt uit nieuw onderzoek van CE Delft. Veel mensen vinden het ook een aantrekkelijk alternatief voor aardgas. De beschikbaarheid van groen gas voor woningen is echter onvoldoende. Het Rijk zou het aanbod kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de SDE anders vorm te geven om het voor groengasproducenten makkelijker te maken om over te stappen van de productie van groene stroom op groen gas.

4 juli 2022

Groen gas & vergisting Subsidie

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking (HMV)

De Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV) is voor ondernemers die plannen hebben om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te (laten) bouwen of om een bestaande installatie te laten verbouwen. 

4 april 2022

Groen gas & vergisting Biomassa energie

Snelle oplossing stikstofprobleem: 1500 kleinschalige groen gasinstallaties

De realisatie van kleinschalige groen gasinstallaties bij veehouderijen is een eenduidige en technologisch beschikbare oplossing voor het stikstof- en klimaatprobleem binnen de energietransitie. Ekwadraat en de HoSt Groep slaan daarom de handen ineen in het consortium ReFerm en maken zich hard voor de realisatie hiervan. Met ReFerm wordt invulling gegeven aan een toekomstbestendige Nederlandse landbouw.

28 maart 2022

Groen gas & vergisting Subsidie

Subsidie beschikbaar voor kleine mestvergisters op boerderijen in provincie Overijssel

Onlangs is de subsidie voor mestvergisters op boerderijschaal opengesteld voor projecten in de provincie Overijssel. Met deze subsidieregeling wordt de productie van biogas en groengas uit mono-mestvergisting gestimuleerd. Ondernemers kunnen mogelijk een subsidie ontvangen wanneer: Biogas wordt omgezet tot warmte of stoom wordt omgezet en wordt geleverd aan een afnemer. Wanneer het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas en wordt ingevoed in het aardgasnet. Waar kun je subsidie voor ontvangen?

25 februari 2021

Groen gas & vergisting Biomassa energie

Digestaat heeft geen negatief effect op de biodiversiteit in de bodem

Uit onderzoek blijkt dat het bemesten van grasland met digestaat, het restproduct van mestvergisting, geen negatief effect heeft op de biodiversiteit in de bodem. Eline Keuning, van Bioclear Earth, deed in opdracht van de Noardlike Fryske Wâlden onderzoek naar het effect van het digestaat voor het bodemleven. Lees hier meer over het onderzoek.

7 oktober 2020

Biomassa energie Windenergie Groen gas & vergisting Energietransitie Zonne-energie

Ekwadraat neemt meerderheidsbelang in Intocon Energie

Ekwadraat Advies B.V. heeft een meerderheidsbelang genomen in Intocon Energie. Door het samenvoegen van de energieclusters van Intocon Energie en Ekwadraat wordt ca. 90% van alle elektriciteit in Nederland uit biovergistingsinstallaties verkocht via het cluster. “Samen maken we een grote vuist voor eerlijke goede prijzen” aldus Douwe Faber.

11 juni 2020

Onderzoek Groen gas & vergisting Biomassa energie

Van bermgras tot veenvervanger in potgrond

Voor het eerst start vandaag een project om de organische fractie uit bermgras te verwerken tot een duurzame vervanger van veen in potgrond. Potgrond bestaat voor meer dan de helft uit fossiel veen, waarvoor men natuurgebieden in onder andere de Baltische staten en Finland afgraaft.

21 april 2020

Groen gas & vergisting Onderzoek

Ekwadraat inventariseert de Groen Gas sector voor TKI Nieuw Gas

Om een beeld te krijgen van alle spelers die op dit moment actief zijn in de Nederlandse waardeketen van groen gas heeft Ekwadraat in opdracht van het TKI Nieuw Gas een inventarisatie van de groen gas sector uitgevoerd