Duurzaam nieuws

28 november 2023

Zonne-energie Duurzame energie initiatieven

Realisatie van zon-PV in netcongestiegebieden

Bij grootschalige zon-PV projecten kan in combinatie met batterijopslag, duurzaam opgewekte zonne-energie worden opgeslagen en efficiënt worden ingezet. Het realiseren van grootschalige zon-PV projecten is nu vaak een uitdaging vanwege netcongestie. Het Nederlandse kabinet heeft daarom aangekondigd dat er 416,6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de installatie van batterijen bij grootschalige zonneparken en zonnedak projecten. Deze subsidie draagt bij aan de financiële haalbaarheid van een batterij bij het zon-PV project.  

19 april 2023

Zonne-energie Duurzame energie initiatieven

Uniek zonnepark Hamster Zunne wordt 100% lokaal eigendom

De energiecoöperaties "Oudeschans" en "de Lethe stroomt" hebben samen met de initiatiefnemers van het zonnepark “Hamster Zunne” een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk het zonnepark “Hamster Zunne” verder te ontwikkelen. Het zonnepark, kent een bruto-oppervlakte van ongeveer 110 ha, wat overeenkomt met ongeveer 220 voetbalvelden. Het wordt daarmee één van de grootste zonneparken in Nederland.

16 mei 2022

SDE subsidie Zonne-energie

zon-PV in de SDE 2022

In deze blog behandelen we de belangrijkste wijzigingen voor de categorie Zon-PV in de openstellingsronde van de SDE++ 2022. Afgelopen jaar zijn de prijzen van zonnepanelen sterk gestegen. Daardoor zijn de definitieve basisbedragen van 2022 hoger dan in het conceptadvies dat in 2021 werd uitgebracht door PBL.

26 oktober 2021

Energiebesparing Energietransitie Zonne-energie

Opening Vopak Solar Park Eemshaven

Eind 2020 zijn wij gestart met de bouwbegeleiding van het meest noordelijke zonnepark in de Eemshaven. Het nieuwe zonnepark heeft een capaciteit van circa 25 megawatt, wat gelijk staat aan een gemiddeld verbruik van ongeveer 8.000 Nederlandse huishoudens. Vopak Solar Park Eemshaven is een joint venture met de partijen Groningen Seaports, Vopak en fondsen beheerd door Whitehelm Capital. In februari 2019 werden de eerste plannen rondom dit zonnepark aangekondigd.

zonnepark aanleg
17 december 2020

Zonne-energie

Bouwbegeleiding zonnepark Eemshaven

Wij starten met de bouwbegeleiding van het meest noordelijke zonnepark, Eemshaven in de provincie Groningen. Het nieuwe zonnepark krijgt een capaciteit van circa 25 megawatt, wat gelijk staat aan een gemiddeld verbruik van ongeveer 8.000 Nederlandse huishoudens.

7 oktober 2020

Biomassa energie Windenergie Groen gas & vergisting Energietransitie Zonne-energie

Ekwadraat neemt meerderheidsbelang in Intocon Energie

Ekwadraat Advies B.V. heeft een meerderheidsbelang genomen in Intocon Energie. Door het samenvoegen van de energieclusters van Intocon Energie en Ekwadraat wordt ca. 90% van alle elektriciteit in Nederland uit biovergistingsinstallaties verkocht via het cluster. “Samen maken we een grote vuist voor eerlijke goede prijzen” aldus Douwe Faber.

11 juni 2020

Aardwarmte SDE subsidie Energiebesparing Subsidie Energietransitie Zonne-energie Warmtetransitie

Hoe de nieuwe SDE++ regeling bijdraagt aan aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij zijn en in 2050 alle 8 miljoen woningen en kantoren. Om deze doelstellingen te behalen, wordt dit stapsgewijs aangepakt. Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio stelt een Regionale Energie Strategie op, met als onderdeel daarvan de Regionale structuur warmte. 

6 maart 2020

SDE subsidie Subsidie Zonne-energie

Minister Wiebes verhoogt budget voorjaarsronde 2020 met € 2 miljard

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 4 maart 2020 bekendgemaakt dat het budget voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2020 met € 2 miljard wordt verhoogd. Daardoor is in de voorjaarsronde in totaal een budget van € 4 miljard beschikbaar. De maatregel is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

Geo data duurzame energie
10 juli 2019

Energiebesparing Energietransitie Zonne-energie

Ekwadraat en MUG Ingenieurs koppelen kennis en kunde

Ekwadraat en MUG Ingenieursbureau zijn een unieke en doelgerichte samenwerking aangegaan. Dit door inhoudelijke kennis over duurzame energie slim te koppelen aan de toepassing van geo-data. Aan de hand van perspectievenkaarten zoals ‘Energie besparen’ en ‘Duurzame energie’ – gebaseerd op (openbare) data - kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gericht geadviseerd worden in de energietransitie. 

Informatieplicht energiebesparing
11 januari 2019

Aardwarmte Biomassa energie Groen gas & vergisting SDE subsidie Subsidie Zonne-energie

Nieuwe regeling Garanties van Oorsprong

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe GvO-regeling in werking getreden. De nieuwe regeling voor de Garanties van Oorsprong heeft gevolgen voor producenten van (hernieuwbare) elektriciteit en warmte.

SDE++ subsidie 2020
27 november 2018

Aardwarmte Biomassa energie Groen gas & vergisting SDE subsidie Subsidie Energietransitie Zonne-energie Warmtetransitie

SDE++ | Alles wat je moet weten over de nieuwe regeling | Ekwadraat

Met ingang van 2020 wordt de SDE+ regeling verbreed waarbij de nadruk komt te liggen op reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Deze nieuwe SDE++ regeling heeft een vergelijkbare systematiek als de huidige SDE+ regeling waarbij geconcurreerd wordt op vermeden ton CO­2. Hoe de huidige wetgeving wordt aangepast en welke technieken aan bod komen wordt in 2019 verder uitgewerkt.