Duurzaam nieuws

21 december 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Duurzame subsidies in 2024

Als bedrijf of organisatie heb je te maken met verschillende verplichtingen als het gaat om energiebesparing. Welke subsidies er zijn, blijven of erbij komen in 2024 vertellen we in dit artikel! Welke subsidies zijn er beschikbaar als je organisatie of bedrijf wil investering in energie- en verduurzamingsmaatregelen en waar moet je op letten? 

20 december 2023

Subsidie Duurzame bedrijventerreinen Verduurzaming bedrijven Netcongestie

Subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie in Provincie Drenthe

Heb je hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? Ekwadraat biedt een lokale integrale aanpak voor het aanpakken van netcongestie. Het resultaat van deze aanpak vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie. De Provincie Drenthe opent daarnaast een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven en instellingen in Drenthe die worden belemmerd door netcongestie en daar een oplossing voor zoeken. De subsidieregeling bevat in totaal 1 miljoen euro en wordt op 15 januari 2024 opengesteld.  

1 december 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energietransitie

Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher ondersteunt Noordelijke innovatie

Het Stimuleringsfonds Noord-Nederland (SNN) stelt per 1 december 2023 de Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher beschikbaar. De subsidie is gericht op midden- en kleinbedrijven (mkb) in Drenthe, Friesland en Groningen. De regeling biedt jou als ondernemer de mogelijkheid om de haalbaarheid van innovatieve ideeën te onderzoeken met behulp van de beschikbare proeftuinen in Noord-Nederland. Eén van deze proeftuinen is de Energiecampus Leeuwarden.

14 november 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Kabinet stelt € 59,4 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare warmteprojecten

Het Nederlandse kabinet lanceert de HEHW-subsidieregeling met € 59,4 miljoen voor duurzame warmteprojecten. Gericht op eigenaren van geothermie, zon-thermie en ketels vaste biomassa die in 2021-2022 minstens 400 MWh hernieuwbare warmte produceerden. Vereisten omvatten een nominaal thermisch vermogen van minstens 1 MW. Subsidiebedragen variëren per categorie, bijvoorbeeld € 71.000 per 1 MW voor geothermie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ekwadraat biedt ondersteuning bij het aanvraagproces.

sde++ subsidie
3 augustus 2023

SDE subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ regeling voor 2023 is onlangs gepubliceerd. De SDE++ regeling is van 5 september tot 5 oktober 2023 geopend voor aanvragen. Het budget voor 2023 bedraagt 8 miljard euro. De openstellingsdata en nieuwe categorieën worden in dit nieuwsbericht toegelicht.

30 juni 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven

SON2023 subsidie provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland opent de regeling voor subsidies ter ondersteuning van het voorkomen, verminderen en oplossen van transportschaarste op het elektriciteitsnet. Eigenaren, huurders en samenwerkingsverbanden met aansluitingen tot en met 2 MVA kunnen in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (tot €15.000,-) voor haalbaarheidsstudies en 30% van de subsidiabele kosten (tot €250.000,-) voor het realiseren van oplossingen in een samenwerkingsverband. Het totale budget in 2023 is €1,5 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2023, 17:00 uur.

14 juni 2023

Onderzoek Energiebesparing Verduurzaming bedrijven

Erkende maatregellijsten (EML)

Als ondernemer is het belangrijk om bewust om te gaan met energieverbruik en energiebesparing. In Nederland is er een wettelijke energiebesparingsplicht voor ondernemers. Om aan deze verplichting te voldoen, zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld. 

14 juni 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Warmtetransitie

Openstelling DUMAVA subsidie

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt opengesteld op 18 september 2023 om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De regeling biedt financiële steun om de kosten van verduurzaming te dekken. 

13 juni 2023

Onderzoek Energiebesparing Algemeen Verduurzaming bedrijven

CO2 footprint van Ekwadraat

De CO2 footprint van Ekwadraat bedraagt in 2022 een totaal van 189,39 ton CO2 op basis van een location-based berekening. De CO2 uitstoot bestaat voor circa 31% uit zakelijk vervoer, voor 19% uit elektriciteit en voor 50% uit woon-werkverkeer. 

17 mei 2023

Energiebesparing Energietransitie Verduurzaming bedrijven

Onderzoeksplicht energiebesparing voor energie-intensieve bedrijven

De onderzoeksplicht is een nieuwe rapportageplicht in 2023 en een aanvulling op de al bestaande informatieplicht energiebesparing. Deze regeling verplicht energie-intensieve bedrijven om eens in de vier jaar een rapportage aan te leveren over de energiebesparende maatregelen die al genomen zijn of die nog genomen gaan worden.

23 februari 2023

SDE subsidie Subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Nieuw in de SDE++ openstellingsronde 2023

Welke ontwikkelingen zien we nog meer in de SDE++ openstellingsronde 2023? In deze blog zetten we, aan de hand van de recente kamerbrief (17/2) van Minister Jetten en de PBL-publicatie Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023, een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij. 
 

21 februari 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energiebesparing

Energiebesparing MKB Drenthe

Bent u ondernemer in de Provincie Drenthe en wilt u energie besparen? Mogelijk is de subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB van Samenwerkingsverband Noord Nederland iets voor u!