Duurzaam nieuws

13 maart 2024

Groen gas & vergisting SDE subsidie

Vergisting van biomassa in de SDE++ 2024

De SDE++ staat in 2024 weer open voor de meeste categorieën die in 2023 in aanmerking kwamen, waaronder zonne-energie, windenergie, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CO2-afvang en -opslag. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden rondom vergisting in de SDE++ 2024. 

7 maart 2024

SDE subsidie

Openstelling SDE++ 2024

Op 1 maart 2024 heeft de Minister voor Klimaat en Energie, de openstelling van de SDE ++ ronde 2024 aangekondigd. In verschillende fasen, die lopen vanaf 10 september 2024 t/m 10 oktober 2024, kunnen aanvragen worden ingediend. De minister heeft gelijk daarbij bekend gemaakt dat er € 3,5 miljard meer budget beschikbaar is dan vorig jaar; in totaal is er in deze openstellingsronde € 11,5 miljard beschikbaar. Lees alles over de SDE++ 2024 in dit artikel. 

sde++ subsidie
3 augustus 2023

SDE subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ regeling voor 2023 is onlangs gepubliceerd. De SDE++ regeling is van 5 september tot 5 oktober 2023 geopend voor aanvragen. Het budget voor 2023 bedraagt 8 miljard euro. De openstellingsdata en nieuwe categorieën worden in dit nieuwsbericht toegelicht.

7 juni 2023

SDE subsidie Warmtetransitie Aquathermie Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken

De kansen voor aquathermie

De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in september 2023 opgesteld. Rowan Benning, verbinder praktijk van het Netwerk Aquathermie, spreekt met Ekwadraat subsidieadviseur Gerard Sijpkens over wat het inhoudt om een SDE++ subsidie aan te vragen en wat de kansen zijn voor aquathermie. In 2022 heeft Ekwadraat 584 miljoen euro aan SDE++ subsidie aanvragen beschikt gekregen voor haar klanten. 

23 februari 2023

SDE subsidie Subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Nieuw in de SDE++ openstellingsronde 2023

Welke ontwikkelingen zien we nog meer in de SDE++ openstellingsronde 2023? In deze blog zetten we, aan de hand van de recente kamerbrief (17/2) van Minister Jetten en de PBL-publicatie Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023, een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij. 
 

20 februari 2023

SDE subsidie Subsidie Duurzame energie initiatieven

Openstelling SDE++ 2023

17 Februari 2023 heeft Minister Jetten de openstelling van de SDE ++ ronde 2023 aangekondigd.  In verschillende fasen, die lopen vanaf 6 juni 2023 t/m  3 juli 2023, zullen aanvragen kunnen worden ingediend. 

1 juni 2022

SDE subsidie Subsidie Industrie

Restwarmte in de SDE 2022

Bij industriële processen, datacenters of andere bedrijven komt restwarmte vrij. We spreken van restwarmte wanneer de temperatuur van deze restwarmte te laag is om door het bedrijf zelf te kunnen worden gebruikt. In de praktijk wordt deze thermische energie ofwel vrijgelaten in de lucht, of geloosd in het water. Met de SDE++ subsidie moet het mogelijk worden om deze warmte op een andere locatie nuttig in te kunnen zetten. 

1 juni 2022

SDE subsidie Aquathermie

Aquathermie in de SDE 2022

Binnen de SDE++ van 2022 kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor aquathermie binnen een aantal subcategorieën. Zo zijn er verschillende subcategorieën voor de winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), waarbij de keuze voor de juiste subcategorie afhangt van de configuratie van het aquathermie project.

16 mei 2022

SDE subsidie Zonne-energie

zon-PV in de SDE 2022

In deze blog behandelen we de belangrijkste wijzigingen voor de categorie Zon-PV in de openstellingsronde van de SDE++ 2022. Afgelopen jaar zijn de prijzen van zonnepanelen sterk gestegen. Daardoor zijn de definitieve basisbedragen van 2022 hoger dan in het conceptadvies dat in 2021 werd uitgebracht door PBL.

4 april 2022

SDE subsidie

Openstelling SDE++ 2022

Onlangs heeft Minister Jetten in een Kamerbrief de openstellingsronde van SDE++ voor 2022 aangekondigd. De openstellingsronde van de SDE++ vindt dit jaar plaats van 28 juni tot en met 6 oktober 2022. De belangrijkste punten uit de Kamerbrief, waaronder de openstellingsdata en nieuwe categorieën, worden onderstaand toegelicht.

18 november 2021

SDE subsidie Energiebesparing Energietransitie

SDE++-ronde in juni 2022 met budget van maximaal € 11 miljard

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat in 2022 open in juni en aankomend jaar wordt er € 6 miljard extra budget beschikbaar gesteld. In de recente kamerbrief van november worden de concrete bestedingsplannen van onder meer de SDE++regeling toegelicht. De belangrijkste informatie over de SDE++ openstellingsronde voor 2022 vind je in dit bericht.

13 oktober 2021

SDE subsidie Energietransitie

Subsidieaanvraag EUCF opent binnenkort

EUCF (European City Facility) heeft als doel om lokale overheidsinstanties te ondersteunen met het stimuleren van investeringen in duurzame energie. Het subsidiebedrag bedraagt € 60.000. Aanvragen kunnen van 15 oktober 2021 tot en met 15 december 2021 worden ingediend. Tussen mei en juni 2022 wordt nog een openstelling van de regeling verwacht.