Duurzaam nieuws

28 mei 2024

Subsidie Verduurzaming bedrijven

Openstelling DUMAVA subsidie 3 juni 2024

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt dit jaar opnieuw opengesteld op 3 juni 2024 om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De regeling biedt financiële steun om de kosten van verduurzaming te dekken.

22 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Groen gas & vergisting Subsidie

Doelgerichte steun voor boeren vanuit het NSP

Het Openstellingsbesluit GLB-NSP biedt boeren een kans op gerichte steun voor toekomstbestendige en innovatieve landbouw en stellen hiervoor € 5.695.000,- beschikbaar. Deze nieuwe subsidiekansen, richten zich op investeringen die bijdragen aan duurzame energie, mestverwerking en de jonge boerenregeling. Het subsidiebedrag varieert van minimaal €40.000,- tot maximaal €125.000,-. 

21 december 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Duurzame subsidies in 2024

Als bedrijf of organisatie heb je te maken met verschillende verplichtingen als het gaat om energiebesparing. Welke subsidies er zijn, blijven of erbij komen in 2024 vertellen we in dit artikel! Welke subsidies zijn er beschikbaar als je organisatie of bedrijf wil investering in energie- en verduurzamingsmaatregelen en waar moet je op letten? 

20 december 2023

Subsidie Duurzame bedrijventerreinen Verduurzaming bedrijven Netcongestie

Subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie in Provincie Drenthe

Heb je hulp nodig bij het aanpakken van netcongestie problematiek? Ekwadraat biedt een lokale integrale aanpak voor het aanpakken van netcongestie. Het resultaat van deze aanpak vormt de basis voor meerjarige investeringsbesluiten en uiteindelijke realisatie. De Provincie Drenthe opent daarnaast een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven en instellingen in Drenthe die worden belemmerd door netcongestie en daar een oplossing voor zoeken. De subsidieregeling bevat in totaal 1 miljoen euro en wordt op 15 januari 2024 opengesteld.  

1 december 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energietransitie

Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher ondersteunt Noordelijke innovatie

Het Stimuleringsfonds Noord-Nederland (SNN) stelt per 1 december 2023 de Subsidieregeling Mkb haalbaarheidsvoucher beschikbaar. De subsidie is gericht op midden- en kleinbedrijven (mkb) in Drenthe, Friesland en Groningen. De regeling biedt jou als ondernemer de mogelijkheid om de haalbaarheid van innovatieve ideeën te onderzoeken met behulp van de beschikbare proeftuinen in Noord-Nederland. Eén van deze proeftuinen is de Energiecampus Leeuwarden.

14 november 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Kabinet stelt € 59,4 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare warmteprojecten

Het Nederlandse kabinet lanceert de HEHW-subsidieregeling met € 59,4 miljoen voor duurzame warmteprojecten. Gericht op eigenaren van geothermie, zon-thermie en ketels vaste biomassa die in 2021-2022 minstens 400 MWh hernieuwbare warmte produceerden. Vereisten omvatten een nominaal thermisch vermogen van minstens 1 MW. Subsidiebedragen variëren per categorie, bijvoorbeeld € 71.000 per 1 MW voor geothermie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ekwadraat biedt ondersteuning bij het aanvraagproces.

30 juni 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven

SON2023 subsidie provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland opent de regeling voor subsidies ter ondersteuning van het voorkomen, verminderen en oplossen van transportschaarste op het elektriciteitsnet. Eigenaren, huurders en samenwerkingsverbanden met aansluitingen tot en met 2 MVA kunnen in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (tot €15.000,-) voor haalbaarheidsstudies en 30% van de subsidiabele kosten (tot €250.000,-) voor het realiseren van oplossingen in een samenwerkingsverband. Het totale budget in 2023 is €1,5 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2023, 17:00 uur.

14 juni 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Warmtetransitie

Openstelling DUMAVA subsidie

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt opengesteld op 18 september 2023 om eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten, te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De regeling biedt financiële steun om de kosten van verduurzaming te dekken. 

23 februari 2023

SDE subsidie Subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Nieuw in de SDE++ openstellingsronde 2023

Welke ontwikkelingen zien we nog meer in de SDE++ openstellingsronde 2023? In deze blog zetten we, aan de hand van de recente kamerbrief (17/2) van Minister Jetten en de PBL-publicatie Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023, een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij. 
 

21 februari 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energiebesparing

Energiebesparing MKB Drenthe

Bent u ondernemer in de Provincie Drenthe en wilt u energie besparen? Mogelijk is de subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB van Samenwerkingsverband Noord Nederland iets voor u!

20 februari 2023

SDE subsidie Subsidie Duurzame energie initiatieven

Openstelling SDE++ 2023

17 Februari 2023 heeft Minister Jetten de openstelling van de SDE ++ ronde 2023 aangekondigd.  In verschillende fasen, die lopen vanaf 6 juni 2023 t/m  3 juli 2023, zullen aanvragen kunnen worden ingediend. 

16 januari 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven Energiebesparing

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Verwacht u deze winter in de problemen te komen door de hoge energieprijzen? Valt u onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’? Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).