Duurzaam nieuws

29 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Energiebesparing Energietransitie

It sil wêze: duurzaam Friso Theater

It sil wêze: De Tocht. In het – waarschijnlijk – duurzaamste theater van Nederland, in Leeuwarden. Daar moest hét adviesbureau in duurzaamheid, Ekwadraat, natuurlijk aan meewerken. Jan Zuidema, technisch manager van Ekwadraat, ervoer het project als een heuse Elfstedentocht: onvoorspelbaar, avontuurlijk en euforisch na het behalen van de finish. Jan Zuidema: “Ik ben het meest trots op de cirkel van energie die we daar hebben gecreëerd: we gebruiken zowel de warme als de kou optimaal, gevoed door duurzame bronnen.”

22 januari 2024

Duurzame energie initiatieven Groen gas & vergisting Subsidie

Doelgerichte steun voor boeren vanuit het NSP

Het Openstellingsbesluit GLB-NSP biedt boeren een kans op gerichte steun voor toekomstbestendige en innovatieve landbouw en stellen hiervoor € 5.695.000,- beschikbaar. Deze nieuwe subsidiekansen, richten zich op investeringen die bijdragen aan duurzame energie, mestverwerking en de jonge boerenregeling. Het subsidiebedrag varieert van minimaal €40.000,- tot maximaal €125.000,-. 

21 december 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Duurzame subsidies in 2024

Als bedrijf of organisatie heb je te maken met verschillende verplichtingen als het gaat om energiebesparing. Welke subsidies er zijn, blijven of erbij komen in 2024 vertellen we in dit artikel! Welke subsidies zijn er beschikbaar als je organisatie of bedrijf wil investering in energie- en verduurzamingsmaatregelen en waar moet je op letten? 

20 december 2023

Vergunning Duurzame energie initiatieven Energietransitie

Wat verandert er met de komst van de omgevingswet?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet in werking. De omgevingswet is een wet voor de fysieke leefomgeving. Er zijn minder nationale regels dan in de huidige wetten over de fysieke leefomgeving. Deze onderwerpen worden straks door de gemeente zelf geregeld. De gemeente maakt meer regels zelf. Dit geeft meer regionale flexibiliteit, maar daarmee worden de verschillen tussen gemeenten worden ook groter. 

28 november 2023

Zonne-energie Duurzame energie initiatieven

Realisatie van zon-PV in netcongestiegebieden

Bij grootschalige zon-PV projecten kan in combinatie met batterijopslag, duurzaam opgewekte zonne-energie worden opgeslagen en efficiënt worden ingezet. Het realiseren van grootschalige zon-PV projecten is nu vaak een uitdaging vanwege netcongestie. Het Nederlandse kabinet heeft daarom aangekondigd dat er 416,6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de installatie van batterijen bij grootschalige zonneparken en zonnedak projecten. Deze subsidie draagt bij aan de financiële haalbaarheid van een batterij bij het zon-PV project.  

14 november 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Kabinet stelt € 59,4 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare warmteprojecten

Het Nederlandse kabinet lanceert de HEHW-subsidieregeling met € 59,4 miljoen voor duurzame warmteprojecten. Gericht op eigenaren van geothermie, zon-thermie en ketels vaste biomassa die in 2021-2022 minstens 400 MWh hernieuwbare warmte produceerden. Vereisten omvatten een nominaal thermisch vermogen van minstens 1 MW. Subsidiebedragen variëren per categorie, bijvoorbeeld € 71.000 per 1 MW voor geothermie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ekwadraat biedt ondersteuning bij het aanvraagproces.

10 november 2023

Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken

Ekwadraat helpt Gemeente Tynaarlo met verduurzamen van eigen vastgoed

De gemeente Tynaarlo zet de komende jaren in op de verduurzaming van eigen vastgoed. Het doel is het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van de energie-efficiëntie. De gemeente Tynaarlo heeft Ekwadraat gevraagd te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.

sde++ subsidie
3 augustus 2023

SDE subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ regeling voor 2023 is onlangs gepubliceerd. De SDE++ regeling is van 5 september tot 5 oktober 2023 geopend voor aanvragen. Het budget voor 2023 bedraagt 8 miljard euro. De openstellingsdata en nieuwe categorieën worden in dit nieuwsbericht toegelicht.

7 juni 2023

SDE subsidie Warmtetransitie Aquathermie Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken

De kansen voor aquathermie

De SDE++ subsidie wordt naar verwachting in september 2023 opgesteld. Rowan Benning, verbinder praktijk van het Netwerk Aquathermie, spreekt met Ekwadraat subsidieadviseur Gerard Sijpkens over wat het inhoudt om een SDE++ subsidie aan te vragen en wat de kansen zijn voor aquathermie. In 2022 heeft Ekwadraat 584 miljoen euro aan SDE++ subsidie aanvragen beschikt gekregen voor haar klanten. 

19 april 2023

Zonne-energie Duurzame energie initiatieven

Uniek zonnepark Hamster Zunne wordt 100% lokaal eigendom

De energiecoöperaties "Oudeschans" en "de Lethe stroomt" hebben samen met de initiatiefnemers van het zonnepark “Hamster Zunne” een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk het zonnepark “Hamster Zunne” verder te ontwikkelen. Het zonnepark, kent een bruto-oppervlakte van ongeveer 110 ha, wat overeenkomt met ongeveer 220 voetbalvelden. Het wordt daarmee één van de grootste zonneparken in Nederland.

4 april 2023

Groen gas & vergisting Biomassa energie Groen gas Duurzame energie initiatieven

ReFerm verwelkomt Vattenfall als afnemer van groen gas

Energieleverancier Vattenfall is in maart 2023 officieel toegetreden tot het ReFerm consortium als afnemer van groen gas. Het toetreden van de energieleverancier benadrukt opnieuw het belang van het consortium.

23 februari 2023

SDE subsidie Subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Nieuw in de SDE++ openstellingsronde 2023

Welke ontwikkelingen zien we nog meer in de SDE++ openstellingsronde 2023? In deze blog zetten we, aan de hand van de recente kamerbrief (17/2) van Minister Jetten en de PBL-publicatie Eindadvies basisbedragen SDE++ 2023, een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij.