088 4000 500 info@ekwadraat.com

  17 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Omgevingsvergunning zonnepark

Wanneer u voornemens bent om een zonnepark te realiseren, krijgt u ook te maken met vergunningen. Hier leest u meer over het aanvragen van de omgevingsvergunning zonnepark.


Welke vergunningen heb ik nodig?

Om een zonnepark te realiseren heeft u verschillende toestemmingen (vergunningen) nodig. Allereerst heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig voor het realiseren van de opstelling (de vroegere bouwvergunning).

Daarnaast is er vaak een besluit nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval moet ook een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ worden opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de relevante beleidskaders en omgevingsaspecten. Aan deze onderbouwing moeten verschillende onderzoeken ten grondslag worden gelegd (archeologie, ecologie etc.).

Welke vergunningen daadwerkelijk nodig zijn, is afhankelijk van uw locatie en verschilt per gemeente. 


Voorbereiden en indienen aanvragen en meldingen

Wanneer u weet welke vergunningen benodigd zijn voor uw project, kunt u starten met het voorbereiden van de aanvragen. Hierbij zijn een aantal dingen nodig:

Met deze input kunt een correcte en volledige aanvraag indienen. Na de voorbereidende werkzaamheden dient u de aanvraag omgevingsvergunning digitaal in via het omgevingsloket.


Procedure en beslistermijn

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent twee typen procedures voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning:

De reguliere procedure is van toepassing op eenvoudige aanvragen. De beslistermijn bedraagt 8 weken.

De uitgebreide procedure is van toepassing bij de complexere aanvragen. De gemeente heeft in dat geval 26 weken om een beslissing te maken. De procedure die doorlopen wordt wanneer u een zonnepark wilt realiseren, hangt af van de locatie en de complexiteit van de aanvraag. Meestal is dit de uitgebreide procedure.


Vergunningen zonnepark aanvragen

Het is erg belangrijk voor de voortgang van uw project dat het vergunningsproces soepel verloopt. Wanneer hier vertraging ontstaat kan dit betekenen dat uw project een aantal maanden stil komt te liggen. Als een aanvraag niet correct of niet volledig wordt ingediend, kan deze buiten behandeling worden gelaten.

Met de uitgebreide expertise van Ekwadraat zorgen wij ervoor dat u snel over de benodigde vergunningen beschikt. Met meer dan 15 jaar ervaring weten we exact waar een goede vergunningsaanvraag aan voldoet.
 

Aan de slag met de omgevingsvergunning
 

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw zonnepark? Wij vragen deze graag voor u aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de vergunningsprocedure bij een zonnepark?"

Nico La Crois

Senior Adviseur

Toonaangevende projecten

500+ duurzame projecten

Al 15 jaar helpen we bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars met het realiseren van hun duurzame projecten. Benieuwd naar onze unieke succesformule?


Lees meer