van biogas naar groengas

Aanleiding

Landgoed de Princepeel exploiteert een landbouwonderneming en bezit hiermee varkenshouderijen en een akkerbouwbedrijf. Daarnaast heeft het bedrijf een biogasinstallatie in gebruik, waar verschillende producten worden vergist tot biogas. Princepeel wil graag investeren in de toekomst en een nieuwe toekomstgerichte duurzame stap zetten.

Daartoe heeft het bedrijf geïnvesteerd in nieuwe vergisters om groengas te produceren. Het geproduceerde groengas zal worden ingevoed in het aardgasnet. Om groengas te mogen invoeden heeft het de juiste samenstelling nodig, waarvoor een opwaardeerinstallatie benodigd is. Voor de financiering van de exploitatie van de productie-installaties zijn verschillende mogelijkheden, waarvoor de expertise van Ekwadraat is ingeschakeld.

Specialisaties binnen dit project:

  • Vergisting
  • SDE++

Duur project

oktober 2020 - heden

 

Opdrachtgever:

B.V. Landgoed de Princepeel

 

Biogas opwaarderen tot groengas

De te verwachten biogasproductie van de nieuwe installatie bedraagt 2.000 tot 2.500 m3 biogas per uur, waarbij er na opwaardering zo’n 1.200 tot 1.500 m3 groengas per uur wordt geproduceerd. Dit  geproduceerde groengas kan vervolgens worden ingezet binnen het bedrijf, worden ingevoed in het aardgasnet of worden verhandeld. Zo is het mogelijk om een SDE+ subsidie te ontvangen voor het produceren van hernieuwbare energie. Ook kan de producent kiezen voor hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) voor het geproduceerde groengas. Een andere keuze is om de geproduceerde energie te verhandelen door middel van een Power Purchase Agreement (PPA). Een producent moet hierin een keuze maken, welke invloed heeft op het bedrijfsmodel.

Ekwadraat heeft Landgoed de Princepeel ondersteund bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie en heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daarnaast is er een aanvraag van een SDE+ subsidie opgesteld en ingediend. Om deze aanvraag te kunnen voltooien zijn er een aantal zaken uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld een onderzoek benodigd met betrekking tot de capaciteit van het aardgasnet om groengas in te mogen voeden op het aardgasnet. Tot slot is een meetprotocol opgesteld om te voldoen aan de eisen die worden gesteld ten aanzien van het opleveren van meetgegevens van de productie-installatie."Ik help u graag met de warmtetransitie!"

Ruud van Aart

Adviseur SDE subsidie & energietransitie

Gerelateerde projecten