088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

SDE+ beschikking

Nadat u een beschikking voor de SDE+ subsidie heeft ontvangen zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen. In dit artikel leggen we uit welke verplichtingen er zijn en wanneer deze gelden.


Allereerst geldt dat voor iedere beschikking er binnen 1,5 jaar opdracht gegeven moet worden voor de realisatie van de productie-installatie. Een kopie van de opdrachtverstrekking stuurt u naar RVO. Doet u dit niet dan kan RVO de beschikking intrekken.


Daarnaast gelden een aantal andere verplichtingen, afhankelijk van uw situatie:

 

 

Meetbedrijf kiezen


Na de bouw van de productie-installatie moet u een meetbedrijf kiezen. Het meetbedrijf meet de productie en zorgt voor de doorgifte van de meterstanden aan de netbeheerder. 


Meetprotocol opstellen


Voor de biomassa-installaties en warmte-installaties geldt dat vooraf een meetprotocol opgesteld moet worden. Dit meetprotocol beschrijft de installatie en de wijze van meten. Het protocol dient goedgekeurd te worden door een erkend meetbedrijf. 


Ekwadraat heeft geruime ervaring met het opstellen van meetprotocollen. Voor meer informatie over het opstellen van een meetprotocol, klikt u hier.


Meetrapport opstellen


Jaarlijks dient onder toepassing van het meetprotocol een meetrapport en/of Assurance rapportage opgesteld te worden. Dit rapport onderbouwt de duurzame energieproductie door middel van meetgegevens en/of gebruikte biomassastromen. Het is van belang dat het meetrapport op tijd wordt ingeleverd bij CertiQ en/of Vertogas. Hiermee voorkomt u dat er subsidie wordt ingehouden. 


Alles over het opstellen van een meetrapport vindt u hier.


Energieverkoop


Wanneer elektriciteit wordt teruggeleverd aan het openbare net, dan dient hiervoor een afnemer gevonden te worden. De ervaring van Ekwadraat is dat door het samen aanbieden van meerdere producenten de tarieven en voorwaarden aanzienlijk gunstiger worden. Hiervoor heeft Ekwadraat een energiecluster in het leven geroepen. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het energiecluster constant een hogere prijs bedingt dan overige contracten. 


Voldoen aan de verplichtingen


Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een meetbedrijf, bij het opstellen van het meetprotocol/rapport of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het energiecluster voor uw project? Dan staat Ekwadraat voor u klaar. Wij helpen u graag verder.
 

Aan de slag met een SDE beschikking
 

Benieuwd wat u moet doen na het ontvangen van de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de SDE subsidie"

Rik Heijman

Senior adviseur

Toonaangevende projecten