Meetprotocol

Een meetprotocol is een rapport waarin de wijze van bemetering van uw installatie wordt omschreven. Wanneer u de SDE-beschikking toegekend heeft gekregen, kan het zijn dat u een meetprotocol moet opstellen. Dit is het geval wanneer u een houtgestookte-, vergisting- of een geothermie installatie hebt.


Wat is een meetprotocol?

 

Het meetprotocol is een rapport met daarin een beschrijving van de installatie, de te gebruiken biomassa en de verwachte warmteproductie. Daarnaast dient te worden beschreven:

Nadat het meetprotocol is opgesteld dient deze eenmaal per vijf jaar geactualiseerd en toegezonden te worden aan CertiQ.

meetprotocol

Wanneer moet ik een meetprotocol indienen?


Het is van belang dat voor de 1ste van de maand, waarin de SDE+ subsidie ingaat, het meetprotocol is goedgekeurd en ingediend bij CertiQ. Komt het protocol te laat binnen, dan heeft dat gevolgen voor de afgifte van groencertificaten en dus ook voor de uitbetaling van de SDE+ subsidie. 

Tijdig inleveren is dus van groot belang om geen inkomsten mis te lopen. Belangrijk hierbij is dat het meetprotocol door een erkend meetbedrijf goedgekeurd wordt.

 

Meetprotocol opstellen


Ekwadraat heeft voor ruim honderd installaties het meetprotocol opgesteld en heeft nauw contact met CertiQ. Onze protocollen voldoen aan de eisen van CertiQ. Door onze ervaring en de uitstekende relatie met CertiQ kunnen wij zorgen voor een snelle afhandeling die tot nu toe in alle gevallen geleid heeft tot een geaccordeerd meetprotocol. Wij helpen u graag om een goedgekeurd meetprotocol te verkrijgen.
 

SDE subsidie 2019 in cijfers

 

€ 293 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

121 MW opgesteld vermogen

                                                                                                                               

5 duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met het meetprotocol
 

Bent u benieuwd of u een meetprotocol moet aanleveren? Of wilt een protocol laten opstellen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe je een meetprotocol opstelt?"

Henk Hartman

Adviseur SDE subsidies