Meetprotocol

Een meetprotocol is een rapport waarin de wijze van bemetering van je installatie wordt omschreven. Houtgestookte-, vergisting- of geothermie-installaties moeten dit protocol opstellen nadat ze een SDE-beschikking hebben ontvangen en vóórdat de installatie in gebruik wordt genomen.

Wat is een meetprotocol?

Het meetprotocol is een rapport met daarin een beschrijving van de installatie, (indien van toepassing) de te gebruiken biomassa en de verwachte elektriciteit-, warmte en/of groengasproductie. Daarnaast dient te worden beschreven:

  • Dat het om zuivere biomassa gaat (indien van toepassing)
  • Welke meetinrichting er aanwezig is en hoe deze gekalibreerd is
  • Afwijkingen van de meetinrichting en beschrijven of deze voldoen aan de regelgeving
  • Hoe de meetinrichting onderhouden wordt 
  • En wat de administratieve verplichtingen zijn 

Nadat het meetprotocol is opgesteld dient deze eenmaal per vijf jaar geactualiseerd en toegezonden te worden aan VertiCer B.V. voor installaties die elektriciteit, warmte en/of groengas produceren. 

Wanneer moet ik een meetprotocol indienen?

Het is van belang dat voor de 1ste van de maand, waarin de SDE++ subsidie ingaat, het meetprotocol is goedgekeurd en ingediend bij VertCer B.V.. Komt het protocol te laat binnen, dan heeft dat gevolgen voor de afgifte van groencertificaten en dus ook voor de uitbetaling van de SDE++ subsidie. 

Tijdig inleveren is dus van groot belang om geen inkomsten mis te lopen. Belangrijk hierbij is dat het meetprotocol door een erkend meetbedrijf goedgekeurd wordt.

 

Meetprotocol opstellen

Ekwadraat heeft voor ruim honderd installaties het meetprotocol opgesteld en heeft nauw contact met VertCer B.V.. Onze protocollen voldoen aan de eisen van VertCer B.V.. Door onze ervaring en de uitstekende relatie met VertCer B.V. kunnen wij zorgen voor een snelle afhandeling die tot nu toe in alle gevallen geleid heeft tot een geaccordeerd meetprotocol. Wij helpen je graag om een goedgekeurd meetprotocol te verkrijgen.

SDE subsidie in cijfers

 

€ 293 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

121 MW opgesteld vermogen

                                                                                                                               

5 duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met het meetprotocol

Ben je benieuwd of je een meetprotocol moet aanleveren? Of wilt een protocol laten opstellen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe je een meetprotocol opstelt?"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte