Meetrapport

Met het (minimaal) jaarlijkse meetrapport toon je aan dat de opgewekte energie uit jouw installatie voortkomt uit zuivere biomassa. Dit is belangrijk omdat er geen SDE++ subsidie wordt afgegeven op niet duurzame biomassa. 

 

Wat is een meetrapport?

Het meetrapport moet jaarlijks (maandelijks voor installaties met een thermisch vermogen van meer dan 3MWth) opgesteld en ingediend worden bij CertiQ en/of Vertogas. Uiterlijk 30 april dient dit rapport goedgekeurd te zijn door een erkend meetbedrijf en aangeleverd te zijn bij CertiQ/Vertogas. Met het meetrapport toon je aan dat de energie die je produceert voortkomt uit zuivere biomassa en dat je dus daadwerkelijk aanspraak kunt maken op SDE++ subsidie.


Jouw meetbedrijf moet het meetrapport eerst goedkeuren voordat deze ingediend kan worden. Voor installaties met een thermisch vermogen van meer dan 3 MWth en/of waar met een WKK elektriciteit uit biomassa (geen biogas) wordt geproduceerd met een vermogen van meer dan 2 MWe zal een accountant een Assurance verklaring moeten afgeven over de gebruikte biomassa.

Meetrapport opstellen


Ekwadraat kan deze meetrapportage voor je opstellen, door het meetbedrijf laten goedkeuren en indienen bij CertiQ/Vertogas. Dit houdt in dat wij op basis van je gegevens beoordelen of de biomassa-invoer aansluit op de werkelijke energieproductie. Dit doen wij aan de hand van  meetwaarden en gebruikte biomassa. 


Tevens kunnen wij een inschatting maken of de gebruikte biomassa wezenlijk zuivere biomassa is geweest. Wij helpen je graag verder met het opstellen van de meetrapportage. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 

SDE subsidie 2020 in cijfers

 

€ 346 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

252 MW opgesteld vermogen

                                                                                                                               

124 aanvragen

                                                                                         

5 duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met het meetrapport

Ben je benieuwd of je een meetrapport moet aanleveren? Of wilt een rapportage laten opstellen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe je een meetrapport ontwikkelt?"

Astrid Bijlsma

Adviseur SDE subsidie & CO2-footprint