Jaarlijkse en maandelijkse meetrapport

Over meetrapportages

Met het (minimaal) jaarlijkse meetrapport toon je aan dat de opgewekte energie uit je installatie voortkomt uit zuivere biomassa. Dit is belangrijk omdat er geen SDE++ subsidie wordt afgegeven op niet duurzame biomassa. 

Wat is een meetrapport?

Een meetrapport moet jaarlijks (maandelijks voor installaties met een thermisch vermogen van meer dan 3MWth) opgesteld en ingediend worden bij CertiQ en/of Vertogas. Dit rapport dient goedgekeurd te zijn door een erkend meetbedrijf en aangeleverd te zijn bij CertiQ/Vertogas. Met het meetrapport toon je aan dat de energie die je produceert, voortkomt uit zuivere biomassa en dus daadwerkelijk aanspraak kunt maken op SDE++ subsidie.

Jouw meetbedrijf moet het meetrapport eerst goedkeuren voordat deze kan worden ingediend. Voor installaties met een thermisch vermogen van meer dan 3 MWth en/of waar met een WKK elektriciteit uit biomassa (geen biogas) wordt geproduceerd met een vermogen van meer dan 2 MWe zal een accountant een Assurance verklaring moeten afgeven over de gebruikte biomassa.

Jaarlijkse en maandelijkse meetrapportages 

Aan het begin van elk jaar dien je aan CertiQ en/of Vertogas te rapporteren over de gerealiseerde energieproductie in het voorgaande kalenderjaar. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan dat oplopen tot meerdere meetrapportages en indien nodig met accountantsverklaringen. Het meetprotocol is hierbij leidend. Voor grote installaties (> 2 MWe en/of > 3 MWth) geldt, naast het jaarlijkse meetrapport, ook een maandelijkse rapportageverplichting.

Ekwadraat kan deze meetrapportage voor jou opstellen, beoordelen en afwikkelen. Dit houdt in dat wij op basis van jouw gegevens beoordelen of de biomassa-invoer aansluit op de werkelijke energieproductie. Dit doen wij aan de hand van de meetwaarden van de installatie en het menu over het betreffende jaar. Tevens zullen wij een inschatting maken of de gebruikte biomassa wezenlijk zuivere biomassa is geweest. Dit is van belang omdat je alleen SDE+ subsidie ontvangt voor energieproductie uit zuivere biomassa. 

Met het meetrapport toon je aan dat de energie die je produceert, voortkomt uit zuivere biomassa en je dus daadwerkelijk aanspraak kunt maken op de subsidie. Het meetbedrijf dient het meetrapport goed te keuren alvorens deze ingediend kan worden. Het aanleveren van de meetrapportages is een jaarlijks terugkerende verplichting. Het meetrapport dient uiterlijk 30 april van het volgende kalenderjaar te zijn aangeleverd bij CertiQ en/of Vertogas.

 

SDE subsidie 2020 in cijfers

 

€ 346 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

252 MW opgesteld vermogen

                                                                                                                               

124 aanvragen

                                                                                         

5 duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met het meetrapport

Wil je weten of er een meetrapport aanleverd moet worden? Of wil je een rapportage laten opstellen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe je een meetrapport ontwikkelt? Ik help je graag!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas