088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Meetrapportage

Met de jaarlijkse meetrapportage toont u aan dat de opgewekte energie uit uw installatie voortkomt uit zuivere biomassa. Dit is belangrijk omdat er geen SDE+ subsidie wordt afgegeven op niet duurzame biomassa. 

 

Wat is een meetrapportage?


Het meetrapport moet jaarlijks opgesteld en ingediend worden bij CertiQ. Uiterlijk 30 april dient dit rapport goedgekeurd te zijn door een erkend meetbedrijf en aangeleverd te zijn bij CertiQ. Met het meetrapport toont u aan dat de energie die u produceert voortkomt uit zuivere biomassa en dat u dus daadwerkelijk aanspraak kunt maken op SDE+ subsidie.


Uw meetbedrijf dient het meetrapport goed te keuren alvorens deze ingediend kan worden.


Meetrapportage opstellen


Ekwadraat kan deze meetrapportage voor u opstellen, beoordelen en afwikkelen. Dit houdt in dat wij op basis van uw gegevens beoordelen of uw biomassa-invoer aansluit op de werkelijke energieproductie. Dit doen wij aan de hand van uw meetwaarden en gebruikte biomassa. 


Tevens kunnen wij een inschatting maken of de gebruikte biomassa wezenlijk zuivere biomassa is geweest. Wij helpen u graag verder met de meetrapportage. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 

Aan de slag met de meetrapportage
 

Bent u benieuwd of u een meetrapportage moet aanleveren? Of wilt een rapportage laten opstellen? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de meetrapportage"

Henk Hartman

Adviseur

Toonaangevende projecten