Verduurzaming woningvoorraad

Aanleiding

Net als elke gemeente, moet ook de gemeente Staphorst de komende tijd aan de slag met de warmtetransitie. In Staphorst beginnen ze met energiebesparing: de gemeente wil mogelijk de ambitie neerzetten om in 2030 de totale woningvoorraad op een gemiddeld energielabel B te hebben. Ekwadraat is gevraagd een ambtelijke verkenning uit te voeren: is de ambitie haalbaar? Het gaat hier om een QuickScan die gebruikt kan worden voor besluitvorming over verdere, verdiepende onderzoeken en concrete aanpak.

 

 

Specialisaties binnen dit project:

-    Energiebesparing
-    Energetische en bouwkundige kwaliteit woningen
-    Energielabel
-    Vesta Mais

Start- en einddatum:

Start = 11 december 2019
Eind = 20 december 2019

 

Opdrachtgever:

Gemeente Staphorst

Deel dit project

De aanpak

Ekwadraat heeft eerst inzichtelijk gemaakt wat de huidige energielabels zijn. Vervolgens is er gekeken naar de benodigde maatregelen, de gemiddelde kosten om tot energielabel B te komen en de energiebesparing die hiermee behaald wordt. Het in kaart brengen van de huidige energielabels is gedaan op basis van PICO. Vervolgens zijn de resultaten hiervan geverifieerd met Vesta MAIS.

In het totaal zijn er in de gemeente Staphorst 6.063 woningen. Momenteel is er een gemiddelde van energielabel C. Het grootste gedeelte (41%) van de woningen zijn vrijstaande huizen. Om naar een gemiddeld energielabel B te komen, moeten alle woningen met energielabel E, F en G volledig geïsoleerd worden. Dit gaat om 1.941 woningen die dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en glasisolatie plaatsen. Er is een totaalbedrag van circa 40 miljoen euro nodig om uiteindelijk de woningen van de gemeente Staphorst op gemiddeld energielabel B te krijgen. De jaarlijkse besparing op gas is ca. 4.000.0000 m³ gas. De gemiddelde terugverdientijd is per woning ca. 10 tot 12 jaar. 

 

 

Daarnaast is onderzocht welke werkzaamheden verder uitgevoerd dienen te worden om de woningen aardgasvrij te maken. Hierbij moet opgemerkt worden dat per oplossing om aardgasvrij te worden, de maatregelen in de woning verschillend zijn. Zo is er, als voorbeeld, bij een all-electric oplossing meer isolatie vereist dan in het scenario waar groen gas ingezet wordt.

 

 

 

 "Ik help u graag bij aardgasvrij maken van uw gemeente"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein

“Ekwadraat leverde een duidelijk rapport in een mooie vorm, geen lange verslagen. Ze hebben erg snel geleverd, wat erg fijn was.
Al met al complimenten voor het werken de goeie samenwerking." – Wouter Dijk, gemeente Staphorst

Het resultaat

Uiteindelijk is er een rapport opgeleverd waarin de volgende resultaten staan: 

  • Huidige energielabels gemeente per woningtype.
  • Benodigde pakketten van verduurzamingsmaatregelen om naar een gemiddeld energielabel B te komen.
  • Benodigde investeringen van deze pakketten verduurzamingsmaatregelen.
  • Totale energiebesparing bij de werkzaamheden en doorrekening in kosten op basis van de huidige energieprijzen.
  • Opsomming vervolgwerkzaamheden om ‘transitie gereed’ te worden.
  • Conclusie of de door de gemeente beoogde ambitie voor 2030 haalbaar is of niet en wat hiervoor aan middelen nodig is.

Tevens heeft Ekwadraat een advies gegeven over de vervolgstappen op basis van dit rapport. Aangezien de berekening veelal gebaseerd zijn op openbare data (RVO, Vesta MAIS), om verdiepend onderzoek uit te voeren over de energetische kwaliteit van de woningvoorraad en daarbij meerdere parameters mee te nemen, zoals het in kaart brengen van sloop en nieuwbouw, monumenten en koppelkansen. Dit rapport is een mooie voorloper op de Transitievisie Warmte die de gemeente nog gaat opstellen.

 

Gerelateerde projecten