EED energie-audit 6 locaties ACOMO N.V.

De aanleiding

ACOMO N.V. (Acomo) is een internationale groep van bedrijven die conventionele en biologische voedingsproducten en voedingsingrediënten inkopen, verhandelen, behandelen, verwerken, verpakken en distribueren voor de wereldwijde voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Volgens de definitie van de EU is Acomo een grote onderneming. Voor grote ondernemingen geldt een vierjaarlijkse energie-auditplicht, de zogenaamde EED energie-audit. 

Het doel van dit project is het uitvoeren van een energie-audit voor zes verschillende locaties van Acomo. De EED-audit is gedaan voor de Nederlandse operationele vestigingen en zorgt ervoor dat Acomo aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Daarnaast brengt de EED-rapportage duidelijk in beeld welke maatregelen genomen kunnen worden voor energiebesparing.

Datum

juni 2023 - januari 2024

Opdrachtgevers

ACOMO N.V.

Specialisaties

Energiebesparing
Bedrijf verduurzamen
EED-audit
Energiebesparingsplicht
 

Onze aanpak

De energie-audit bestaat uit een aantal onderdelen die samen de EED-rapportage vormen. Het gaat hierbij om een schematisch overzicht van de bestaande energiestromen, factoren die van invloed zijn op het energieverbruik, een overzicht van het energiebesparingspotentieel en kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen. Op basis van deze onderdelen zijn ook de werkzaamheden van Ekwadraat bepaald:

  • Gegevensverzameling – dit is nodig zodat de juiste informatie aanwezig is voor de inventarisatie, analyse en rapportage.
  • Inventarisatiebezoek -  na het ontvangen van de gegevens heeft Ekwadraat een inventarisatie uitgevoerd op de zes verschillende locaties.
  • Analyse en rapportage - de resultaten van het onderzoek zijn geanalyseerd en beschreven in een rapport. 

Vervolg

De EED-rapportage geeft Acomo een gedetailleerd beeld van de energiesituatie en besparingsmogelijkheden, waarmee Acomo voldoet aan de wettelijke verplichting en gericht aan de slag kan gaan met energiebesparing. 

"Ik help je graag met het inzichtelijk maken van het energiebesparingspotentieel van jouw bedrijf"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven

’Door de EED-audit die Ekwadraat heeft uitgevoerd hebben wij inzicht in ons besparingspotentieel. Met de maatregelen die Ekwadraat voor ons heeft opgesteld kunnen we gericht aan de slag met energiebesparing.’’  - Aldert van de Kamp, CSR coördinator bij ACOMO N.V. 

Kerncijfers

51% minder gebruik van aardgas

                                                                                         

In totaal een besparingspotentieel van 11% over alle energiedragers

                                                                                                                               

Gerelateerde projecten