Energiezuinige sauna

International Wellness Resorts (IWR) heeft negen wellnessresorts met vestigingen verspreid over heel Nederland en België. Met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar is IWR marktleider. Op de locatie ‘Elysium’, in Bleiswijk, moest in augustus 2018 verplicht een EED energie-audit worden uitgevoerd. Hiervoor klopte IWR bij Ekwadraat aan. In 2017 en 2018 waren al twee EED-audits uitgevoerd op twee andere vestigingen.
 

De ambitie


Bezoekers spenderen doorgaans een hele dag om bij Elysium volledig tot rust te komen en om weer opgeladen te raken voor de drukte van alledag. Om honderd procent comfort aan de gasten te bieden is er veel energie nodig. Hiervoor wordt veel warmte geproduceerd, maar al snel was duidelijk dat veel van deze warmte eigenlijk verloren ging in de lucht. 

Het was de taak van Ekwadraat om concepten te bedenken waarin de warmte nuttig (her)gebruikt kon worden. Daarnaast moest het onderzoek voldoen aan de wettelijke eisen die vanuit de Energy Efficiency Directive (EED) gesteld worden. 
 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

“Stem duidelijk af met het bevoegd gezag wanneer en wat er aangeleverd moet worden. Zo komt je niet voor verrassingen te staan”

- Manon van Bussel, IWR Elysium

De aanpak


Het startpunt was een inventarisatie die Ekwadraat op de locatie heeft uitgevoerd. Hieruit kwamen verschillende besparingsmogelijkheden naar voren. Met de energiedata die beschikbaar waren gesteld door IWR heeft Ekwadraat vervolgens alle potentiële besparingen doorgerekend.

Naast alle energiebesparingsmogelijkheden bracht Ekwadraat tevens de opties voor verduurzaming en duurzame energie in kaart. Alles bij elkaar opgeteld kan er potentieel vijftig procent op het gehele energiegebruik bespaard worden. Direct na het ontvangen van het rapport is IWR gestart met het uitvoeren van de snelle, efficiënte besparingen (de ‘quick wins’).
 

Resultaat


De samenwerking tussen IWR en Ekwadraat liep erg soepel, waarbij er steeds afstemming was met het bevoegd gezag over de deadline.

“Ekwadraat heeft onze zorgen voor de EED regelgeving volledig weggenomen”, zegt Manon van Bussel. Ze vervolgt: “Het contact met Ekwadraat over benodigde informatie liep vlekkeloos en alle afspraken zijn goed nagekomen”.

 "Ik help u graag bij het bereiken van een energiezuinige organisatie"

Jan Zuidema

Senior adviseur

50% energiebesparing

                                                                                         

9 besparingsmaatregelen

                                                                                                                               

1.715 GJ besparing

                                                                                         

Dit wil ik ook

Gerelateerde projecten