Warmtevoorziening

Aanleiding

Het Friesland College (nu Firda) staat aan de vooravond van een grote verandering. Er is vanuit het College van Bestuur opdracht gegeven om het vastgoed van het Friesland College te verduurzamen met als doel om in 2035 CO2 neutraal te zijn. Vanuit Bureau Bedrijfsvoering is de afgelopen jaren in verschillende projecten en programma’s hiernaartoe gewerkt. Friesland College ziet grote kansen om haar warmtevoorziening te verduurzamen door aan te sluiten op he warmtenet dat momenteel in Leeuwarden ontwikkeld wordt. Dit zou de CO2 uitstoot flink kunnen verlagen.

Doel opdracht

Friesland College heeft Ekwadraat gevraagd een businesscase op te stellen om de economische haalbaarheid te bepalen van het aansluiten op een warmtenet. Daarnaast is een technische, juridische en organisatorische check nodig in de fase van contractvorming. Dit moet leiden tot een duiding van de contractstukken en de financiële consequenties wat het college van Bestuur en haar Toezichthouders van Friesland College ondersteunt in hun besluitvorming. 

Specialisaties binnen dit project:

  • Geothermie
  • Contractmanagement
  • Businesscases
  • Haalbaarheidsstudie

 

Opdrachtgever:

Friesland College (nu Firda)

 

De aanpak

Financiële duiding/vergelijkend onderzoek
Om de gebouwen van het Friesland College te kunnen verwarmen met het warmtenet zijn meerdere scenario’s uitvoerbaar. Er is ervoor gekozen om inzicht te geven in de financiële consequenties van deze scenario’s. Per scenario is inzichtelijke gemaakt hoe de cashflow er uit ziet over de looptijd van het project en welke investering er nodig is. De belangrijkste gevoeligheden zijn in beeld gebracht en de contractrisico’s zijn vertaald naar economische consequenties. Wat zijn bijvoorbeeld de kosten bij het uitvallen van warmtelevering en hoe ontwikkeld zich de warmteprijs bij dalende gasprijzen? 

Naast deze economische criteria heeft Ekwadraat geadviseerd ook andere criteria, zoals betrouwbaarheid en flexibiliteit van de techniek, de gevolgen van een techniek voor de omgeving en de hoeveelheid CO2 die er bespaard wordt, mee te laten wegen in de besluitvorming. Hiermee wordt een compleet beeld gegeven van de consequenties per maatregel.
 

Het resultaat


Het rapport dat is opgeleverd levert geeft de basis voor besluitvorming. De kansen, risico’s en bedreigingen zijn in kaart gebracht en dit heeft geleid tot één voorkeursscenario. "Ik help graag bij een haalbaarheidsonderzoek!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

“Firda wil in 2035
CO2 neutraal zijn."

Gerelateerde projecten