EED energie audit

Waterbedrijf Groningen (WBG) produceert drinkwater. Dat is een proces waar veel energie voor nodig is. WBG streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Daarom wil het bedrijf zorgen dat het energieverbruik zo laag mogelijk is. 

Er stond al geruime tijd een renovatie van de monumentale locatie ‘de Groeve’ op de planning, maar er was nog geen rekening gehouden met energiebesparingsmogelijkheden. In mei 2017 werd duidelijk dat er op de locatie een EED energie-audit moest worden uitgevoerd. 
 

De ambitie


Er was al geruime tijd de wens om de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen. Met de verplichte EED audit en de geplande renovatie ontstond een uitgelezen kans om daadwerkelijk op energie te besparen. 

Ekwadraat werd ingeschakeld om een EED enegie-audit uit te voeren om aan die verplichting te voldoen, maar ook om in beeld te brengen welke maatregelen meegenomen kunnen worden in de renovatie. Hiervoor was het belangrijk om de terugverdientijden in beeld te brengen, zodat er gedegen keuzes gemaakt konden worden.
 
Diederik Visscher van WBG verwachtte daarom voorafgaand aan de EED audit het volgende: “een duidelijke analyse van het energieverbruik en een overzicht van de potentiële besparingsopties.” Dit kon hij vervolgens als input gebruiken voor de renovatie. 
 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

 “We zijn als Waterbedrijf Groningen erg tevreden met het resultaat. De samenwerking verliep goed en de prijs-kwaliteitverhouding was goed in balans.”

- Diederik Visscher, Waterbedrijf Groningen

De aanpak


Om tot een optimaal resultaat te komen was het van groot belang om een goede samenwerking tussen beide bedrijven te hebben. Visscher: “Ekwadraat stak veel tijd in het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden ter plaatse en kreeg door veel gesprekken met betrokkenen een duidelijk beeld van de huidige situatie.” 

Het geleverde rapport voor deze opdracht is niet alleen van nut op locatie ‘de Groeve’. Ook op andere locaties van het bedrijf wordt gewerkt met dezelfde opbouw en kan hetzelfde rapport worden gebruikt. Al met al een tevreden opdrachtgever.
 

Resultaat


Na de EED energie-audit is Waterbedrijf Groningen aan de slag gegaan met de maatregelen uit het rapport. Zo zijn de ‘Quick wins’ al binnen twee maanden na de audit uitgevoerd en zijn de grotere maatregelen inmiddels opgenomen in de plannen voor de renovatie. De interne duurzaamheidscommissie binnen WBG heeft het rapport bestudeerd en gaf aan meer met Ekwadraat te willen samenwerken in de toekomst. 
 
Visscher heeft nog een aantal tips voor ondernemers die met de EED aan de slag gaan: “Vraag goed na wat het bevoegd gezag precies gerapporteerd wil hebben. De richtlijnen kunt u namelijk op meerdere manieren uitleggen. Een EED energie-audit heeft consequenties voor investeringen en daarvoor moet geld opzij worden gezet. Een betrouwbaar onderzoek is daarom noodzakelijk.”"Ik help u graag bij het bereiken van een energiezuinige organisatie"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven

6 besparingsmaatregelen

                                                                                         

€ 19.000 per jaar bespaard

                                                                                                                               

153 ton vermeden CO2

                                                                                         

Dit wil ik ook

 

Gerelateerde projecten