CO2-footprint BPD Ontwikkeling

De aanleiding

BPD is opgericht in 1946 om betaalbare woningbouw te ontwikkelen. Het DNA van de organisatie is opgemaakt uit betaalbaarheid, duurzaamheid en integraliteit. De impact van BPD is zichtbaar in vele regio’s met een toevoeging aan de woningvoorraad van ca. 6.000 woningen per jaar. 

BPD wil graag toekomstbestendig zijn en vroegtijdig conform de Europese richtlijnen handelen. De Europese wetgeving samen met de vraag van de aandeelhouder, de Rabobank, om CO2 reductiedoelstellingen op te stellen hebben geleid tot deze vraagstelling. Echter, deze aanleiding ziet BPD als kans om versneld te verduurzamen met een integraal plan voor het verduurzamen van de gehele bedrijfsvoering. Om reductiedoelstellingen te kunnen bepalen is een nulmeting van scope 1 en 2 vereist. 
 


 

Datum

Juli 2022 tot juni 2023
 

Opdrachtgever

BPD Ontwikkeling B.V.

Specialisaties

CO2-footprint
Energiebesparing

 

 

Aanpak en resultaat

Om de doelstelling te behalen zijn de volgende stappen gevolgd:

  1. De CO2-footprint in scope 1 en 2 is bepaald. Het gaat hier om de CO2-footprint door het energiegebruik van de vijf vestigingen. Daarnaast is de footprint berekend voor zakelijke reizen en woonwerkverkeer. De verdeling van de scopes is conform het internationaal gehanteerde Greenhouse Gas Protocol.
  2. Vervolgens is in een interactieve sessie met BPD bepaald welke overige scope 3 emissies voor BPD relevant zijn en daarom in de toekomst ook gekwantificeerd moeten worden.
  3. Daarna zijn reductiemaatregelen doorgerekend en bepaald wat een realistisch reductiedoel voor BPD is. Dit doel is vervolgens door het duurzaamheidsteam bij het MT ingebracht waarna het MT zich er ook aan gecommitteerd heeft.
  4. Tot slot is er een uitvoeringsplan opgesteld waarin wordt aangegeven welke acties er door wie wanneer uitgevoerd moeten worden om het reductiedoel te behalen. Verder is in het plan aangegeven welke vervolgstappen er zijn om de footprint in de tussentijd te compenseren totdat de bedrijfsvoering uiteindelijk helemaal CO2-neutraal zal zijn.

''Ben je ook benieuwd naar de CO2-footprint van jouw product of organisatie?
Neem dan contact met ons op''.

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven

“We hebben een prettige en overzichtelijke communicatie ervaren, waarin elke opmerking netjes als aanpassing werd doorgevoerd.” - Lisa Heyman

Gerelateerde projecten