088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

HE subsidie

De Hernieuwbare Energie subsidie (HE) is onderdeel van de Topsector Energie. De regeling stimuleert innovatieve opwekkingsmethoden van duurzame energie. De HE-subsidie betreft een investeringssubsidie. 

De overheid streeft ernaar om de doelstellingen van 16% hernieuwbare energie in 2023 te halen. De HE-subsidie moet ervoor zorgen dat er nieuwe technieken ontwikkeld worden die leiden tot additionele duurzame energieproductie. 
 

Wat is de HE-subsidie?


De HE-subsidie is erop gericht om een besparing op de toekomstige uitgaven aan SDE+ subsidie te realiseren. Door innovatieve technieken te stimuleren, wordt de investering in en exploitatie van duurzame opwekkingsmethoden steeds rendabeler. Hierdoor hoeft de overheid minder subsidie uit te keren. 

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de HE-subsidie is dan ook dat de besparing van uw project groter is dan het bedrag waarvoor u HE-subsidie aanvraagt. 
 

Wanneer komt u in aanmerking voor de HE-subsidie?
 

Over het algemeen geldt dat u in aanmerking komt als u een innovatief duurzame energieproject realiseert, dat ervoor zorgt dat er in de toekomst minder SDE+ subsidie nodig is om deze projecten te realiseren of te exploiteren. 

Om de subsidie te verkrijgen moet er sprake zijn van samenwerking tussen minimaal twee partijen. Met name innovaties op het gebied van aardwarmte komen hiervoor in aanmerking.

De regeling Hernieuwbare Energie is open tot 31 maart 2019. De aanvraagprocedure heeft een korte doorlooptijd. Acht weken na de indiening wordt al bekend of de aanvraag wordt beschikt of niet. Bij een afwijzing kan er opnieuw een aanvraag ingediend worden.

Het subsidieplafond voor 2018 is vastgesteld op €50.000.000,-
 

HE-subsidie aanvragen


Bent u van plan om een investering te doen waarvoor u de HE-subsidie aan kunt vragen of bent u benieuwd of uw investering in aanmerking komt voor de HE-subsidie? Dan helpen we u graag verder. Onze experts op het gebied van subsidiëring helpen u om een succesvolle aanvraag in te dienen. 
 

Aan de slag met de HE subsidie
 

Benieuwd of de HE subsidie van toepassing is op uw project? Of wilt u deze subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag om de optimale subsidie te verkrijgen"

Gerwin Oort

Adviseur

Toonaangevende projecten