Mit subsidie

De MIT subsidie stimuleert en ondersteunt MKB bedrijven bij het realiseren van innovatieprojecten. De afkorting MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. 

Wanneer u als MKB-onderneming bezig bent met innovatie op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, komt u mogelijk ook in aanmerking voor de MIT-subsidie.
 

Wat is de MIT subsidie?

Het doel van de MIT-subsidie is het MKB te stimuleren om te innoveren. Om dit doel te halen wordt subsidie beschikbaar gesteld voor allerlei processen die moeten leiden tot innovatie.

Zo heeft u voor de volgende processen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen:

  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Kenniswerving
  • Advieskosten
  • Samenwerking bij de uitvoering

 

Wat zijn de voorwaarden voor de MIT subsidie?

Er zijn vier subsidiecategorieën vastgesteld waarop ondernemers aanspraak kunnen maken:

  • Kennisvouchers
  • Haalbaarheidsprojecten
  • R&D samenwerkingsprojecten
  • Netwerkactiviteiten

Dit onderscheid is bedoeld om de verschillende processen van innovatie, zoals in de inleiding genoemd, te stimuleren. Elk van deze gebieden heeft zijn eigen voorwaarden. 

Kennisvouchers

Met een kennisvoucher kunt u specifieke vragen of problemen laten onderzoeken door een kennisinstelling. U kunt hiervoor maximaal € 3.750,- subsidie krijgen. De voucher wordt uitgekeerd op basis van de volgorde van aanvraag.
 

Haalbaarheidsprojecten in 2020

Om ideeën en innovaties te testen is vaak een haalbaarheidsonderzoek nodig. De MIT-subsidie stimuleert deze onderzoeken door een subsidie op de kosten van het haalbaarheidsonderzoek. U kunt tot € 25.000,- subsidie verkrijgen voor uw onderzoek. 

Deze subsidie wordt door veel bedrijven aangevraagd. Het is daarom aan te raden om gelijk bij openstelling een aanvraag in te dienen. De openstelling is voor 2020 zijn bekend:

  • 7 april 2020 (09:00u): Openstelling voor haalbaarheidsprojecten 
  • 10 september 2020 (17:00u): Officiële uiterste indieningsdatum

 

R&D samenwerkingsprojecten in 2020

Als u samen met ten minste één andere MKB-onderneming samenwerkt aan een innovatie, dan kunt u in aanmerking komen voor het subsidieonderdeel R&D samenwerkingsproject. Hierbij kunt u maximaal € 350.000,- subsidie aanvragen voor uw innovatieproject. 

Dit kan gaan over het ontwikkelen van een nieuw product, productieproces of dienst. Ook vernieuwingen van bestaande producten en diensten komen in aanmerking. Inschrijven doet u via een tender.

 

Netwerkactiviteiten

Er is ook subsidie beschikbaar voor netwerkactiviteiten. Dit kan gaan om evenementen die kennisdeling stimuleren, zoals masterclasses, conferenties en workshops. Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen. 

 

MIT subsidie aanvragen

Bent u van plan om een investering te doen waarvoor u de MIT subsidie aan kunt vragen of bent u benieuwd of uw innovatieproject in aanmerking komt voor de MIT subsidie? Dan helpen we u graag verder. Onze experts op het gebied van subsidiëring helpen u om een succesvolle aanvraag in te dienen. 
 

Aan de slag met de MIT subsidie
 

Benieuwd of de MIT subsidie van toepassing is op uw project? Of wilt u deze subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of en hoeveel MIT subsidie je kunt krijgen voor jouw project?"

Toonaangevende projecten