Allesvergisting

Allesvergisting is de categorie vergisting waar in tegenstelling tot co-vergisting geen strikte eisen worden gesteld aan de hoeveelheid mest die gebruikt wordt. Ook kunnen meer soorten biomassa worden vergist. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor afvalverwerkers en industriële partijen. Allesvergisting wordt voornamelijk toegepast bij industriële partijen en afvalverwerkers. Zij hebben veelal toegang tot reststromen die als input gebruikt kunnen worden in de vergistingsinstallatie.

Hoe werkt allesvergisting?

Bij allesvergisting wordt een menu samengesteld van verschillende reststromen. Deze worden gewogen en gemixt, alvorens ze ingevoed worden in de vergistingsinstallatie. In sommige gevallen heeft een allesvergister een voorbewerkingsstap. De voorbewerkingsstap heeft als doel om de biomassa gemakkelijker om te zetten en daardoor meer biogas te produceren. 

Na de voorbewerkingsstap komen de inputstromen in de vergister terecht. Dit kan een grote geroerde ton zijn, maar kan ook een systeem zijn met verschillende compartimenten. In deze fase zetten de bacteriën zoveel mogelijk biomassa om in biogas. 

Dit biogas wordt opgevangen en vervolgens ingezet in een Warmte Kracht Koppeling (WKK). Hiermee wordt warmte en elektriciteit geproduceerd. Een andere optie is om het biogas op te werken tot groengas. Dit kan ingevoed worden op het gasnet. In sommige gevallen wordt het biogas gebruikt in een ketel voor de productie van warmte. 

Is allesvergisting interessant voor mijn bedrijf?

Allesvergisting wordt met name toegepast door industriële partijen en afvalverwerkers. Zij hebben veelal toegang tot reststromen die als input gebruikt kunnen worden in de vergistingsinstallatie. Wanneer het normaal gesproken geld kost om deze reststromen af te voeren, dan is vergisting meestal een interessante uitkomst. Hierdoor ontstaat een extra verdienmodel voor reststromen, waar anders niks mee gedaan wordt.

Het grootste risico zit in de kosten van zowel de in- als output stromen. Deze zijn van grote invloed op de businesscase. Als de kosten van de verschillende stromen flink stijgen dan legt dit een behoorlijke druk op de businesscase. Dit kun je afdekken door lange termijncontracten op te stellen. Een ander risico zit in het management van de installatie. Het management moet professioneel aangepakt worden en er moet altijd iemand op stand-by staan. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de vergistingsinstallatie een week zonder toezicht te laten. Daarom is het belangrijk om je af te vragen of vergisting bij de bedrijfsvoering past. 
 

Hoe ziet het ontwikkelproces eruit

Bij Ekwadraat starten we altijd met het inventariseren van de verschillende mogelijkheden voor allesvergisting. Als hieruit blijkt dat er voldoende potentie is, stellen wij een businesscase op. Hierop voeren we vervolgens een risicoanalyse uit, waarna we aan de slag gaan om deze risico’s te mitigeren. 

Vervolgens zoeken we naar ontwikkelingen die de haalbaarheid van een project vergroten, waaronder:
•    Innovaties die het project sterker maken
•    Partijen die duurzaam gas willen afnemen
•    Partijen die biomassa willen aanleveren

Vervolgens dien je vergunningen aan te vragen. Afhankelijk van de installatie, dien je verschillende vergunningen aan te vragen. Als input voor de vergunningen is het noodzakelijk om de juiste tekeningen te hebben. Daarom moet u al een goed beeld hebben van de leveranciers die onderdelen aanleveren voor de installatie. Wij helpen je om de juiste leveranciers te vinden. Zodra de vergunningen binnen zijn, kunnen wij de SDE+ subsidie en eventuele andere subsidies aanvragen voor het project. Vervolgens helpen we bij de financiering, onderhouden we contact met RVO, kunnen we innovatiesubsidies aanvragen en meetprotocollen en meetrapportages voor je opstellen.


De mogelijkheden voor allesvergisting

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor allesvergisting voor jouw bedrijf? Dan helpen wij graag. Ekwadraat is bekend met alle ontwikkelingen en innovaties op het gebied van vergisting. Hierdoor kunnen wij helpen om de beste oplossing te ontwikkelen voor jouw situatie. Daarnaast begeleiden we graag bij het realiseren van deze oplossing. Neem contact op voor meer informatie.
 

Vergisting en Ekwadraat in cijfers

 

>20 jaar ervaring

                                                                                         

Betrokken bij de ontwikkeling van >75% van alle Nederlandse installaties

                                                                                                                               

70 lopende projecten

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met allesvergisting

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het toepassen van vergisting in jouw bedrijf? Of wil je een vergister realiseren? Neem dan contact op. 
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van vergisting in jouw situatie?"

Jan Zuidema

Senior adviseur