Subsidie vergister

Er zijn verschillende subsidies die van toepassing kunnen zijn op een vergistingsproject. Zo zijn er subsidies die de opwek van duurzame energie stimuleren, maar ook fiscale regelingen die de investering aantrekkelijker maken. In dit artikel bespreken we de verschillende subsidiemogelijkheden en wanneer deze van toepassing zijn.
 

Welke subsidies zijn er voor vergistingsprojecten?

Er zijn verschillende vergister subsidies die toepasbaar kunnen zijn op uw project. Een subsidie die altijd toepasbaar is, is de SDE++ subsidie. Deze beschouwen we daarom als een aparte categorie.

Daarnaast zijn er een aantal innovatiesubsidies die van toepassing zijn als u nieuwe technieken gebruikt. Tenslotte zijn er ook nog fiscale regelingen die de investering in vergisting aantrekkelijker maken. Wij onderscheiden daarom de volgende categorieën:

 • De SDE++ subsidie
 • Innovatiesubsidies
 • Fiscale regelingen
 • Regionale fondsen 

Er kunnen daarnaast ook regionale fondsen van toepassing zijn, afhankelijk van de locatie en scope van uw project.
 

SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie stimuleert de productie van hernieuwbare energie, afkomstig van vergistingsinstallaties. Wanneer u nog niet bekend bent met de SDE++ subsidie, kunt u hier alles lezen over de werking van deze subsidie.

De SDE++ subsidie maakt onderscheid tussen de volgende categorieën:

 • Het gebruik van een WKK
 • Het gebruik van een ketel
 • De productie van groen gas


Iedere techniek en type vergisting kent zijn eigen subsidiebedrag, looptijd en vollasturen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de kostprijs van de betreffende techniek. Bij het aanvragen van de SDE+ subsidie moet gekozen worden voor het type vergister, de nageschakelde techniek en het benodigde subsidiebedrag. 
 

WKK

In een WKK-installatie wordt naast elektriciteit ook warmte geproduceerd. Zowel de productie van elektriciteit als warmte wordt daarom gesubsidieerd. Voor de subsidietoekenning maakt het niet uit of de energie in de vorm van warmte of elektriciteit wordt benut.

Alle geproduceerde elektriciteit, ook het eigen gebruik, komt in aanmerking voor de subsidie. Voor warmte geldt dat het deel van de warmte dat ingezet wordt voor het verwarmen van de vergistingsinstallatie niet gesubsidieerd wordt. Bij thermische drukhydrolyse is enkel de elektriciteitsproductie gesubsidieerd. Dit komt omdat vrijwel alle beschikbare warmte voor het eigen proces benodigd is.


Ketel

Wanneer het vrijkomende biogas wordt ingezet voor de productie van warmte, in bijvoorbeeld een biogasketel of een stoomketel, dan kan subsidie aangevraagd worden binnen de categorie warmte. Hierbij maakt het niet uit of de warmte op locatie wordt opgewekt en gebruikt, of dat er sprake is van een biogasleiding naar een externe locatie. Voor de warmteprojecten geldt een uniform maximaal aantal vollasturen.


Groen gas

Door het biogas te zuiveren naar aardgaskwaliteit is het mogelijk om het groene gas in het aardgasnet te injecteren. De SDE+ subsidie voor groen gas installaties wordt per kWh beschikt.


Innovatiesubsidies

Wanneer uw project innovatieve technieken toepast, komt u mogelijk in aanmerking voor een innovatiesubsidie. Er zijn twee subsidieregelingen die innovatie op het gebied van vergisting stimuleren:

 • De Hernieuwbare Energietransitie (HER+) subsidie
 • De Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) subsidie
 • De DEI subsidie

De Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is onderdeel van de Topsector Energie. De HER-subsidie is een investeringssubsidie die erop gericht is om een besparing op de toekomstige uitgaven aan SDE+ subsidie te realiseren. Door innovatieve technieken te stimuleren, wordt de investering in en de exploitatie van vergistingsinstallaties steeds rendabeler. Hierdoor hoeft de overheid minder subsidie uit te keren. 

De Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) subsidie is erop gericht om de overgang van fossiele grondstoffen naar biomassa te stimuleren. Voor innovaties die niet primair gericht zijn op energie, maar bijvoorbeeld ook op de combinatie van groen gas en bio based producten, kunt u gebruik maken van deze subsidie. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u naast groen gas ook bioplastics produceert. Of wanneer u reststromen, zoals digestaat, opwaardeert naar bruikbare bio based producten. 

De DEI subsidie is onderdeel van de regeling Topsector Energie. Ondernemers kunnen de DEI subsidie aanvragen voor investeringen in innovatieve technieken op het gebied van vergisting. De subsidie stimuleert demonstratieprojecten van Nederlandse bedrijven, zodat de stap naar de Internationale markt verkleind wordt. 

Fiscale regelingen

Er zijn twee fiscale regelingen die erop gericht zijn om investeringen in duurzame energie te stimuleren:

 • Energie investeringsaftrek (EIA)
 • MIA VAMIL

Voor zowel de EIA als de MIA VAMIL geldt dat ze onder bepaalde voorwaarden van toepassing kunnen zijn op investeringen in vergistingstechnieken. 

De EIA regeling werkt als een fiscaal voordeel over de investeringskosten. Hierbij zijn in 2023 45,5% van de kosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Dit levert een gemiddeld voordeel op van 11%
De combinatie van EIA en SDE+ is niet mogelijk. Hierdoor wordt de EIA in de praktijk vaak niet toegepast.

De MIA VAMIL is een combinatie van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL). Vaak worden deze regelingen gezamenlijk aangevraagd.

Bij de MIA kan een gedeelte van de investering extra ten laste worden gebracht van de fiscale winst (dus bovenop de normale investering). Bij de Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL) krijgen ondernemers de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen af te schrijven.


Regionale fondsen

Tenslotte zijn er ook lokale ontwikkelingsfondsen met als doel om verduurzaming te stimuleren. Mogelijk komt u in aanmerking voor een dergelijk fonds. Een voorbeeld hiervan is het Waddenfonds. Zij stimuleren duurzame innovaties in het waddengebied. Zo zijn er meerdere regionale fondsen.


Subsidie aanvragen 

Wilt u subsidie aanvragen voor uw vergistingsproject? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u met het vinden van de optimale subsidiëring voor uw project. Met ruim 18 jaar ervaring in het ontwikkelen van vergistingsprojecten helpen we u dan ook graag bij het realiseren van uw project.
 

Vergisting en Ekwadraat in cijfers

 

>18 jaar ervaring

                                                                                         

Betrokken bij de ontwikkeling van >75% van alle Nederlandse installaties

                                                                                                                               

70 lopende projecten

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met subsidie

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw vergister? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd welke subsidies toepasbaar zijn op uw installatie?"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog