Mestvergisting

Mestvergisting is het vergisten van slechts één product in een , namelijk mest. Mestvergisting wordt ook wel mono-mestvergisting genoemd. Een mestvergistingsinstallatie biedt kansen voor veehouders. Zo bent je in staat om:

  • Duurzame energie op te wekken
  • De uitstoot te beperken
  • En een homogene meststof te creëren die sneller opneembaar is voor planten.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om mestverwerkingsstappen achter de mono-mestvergister te plaatsen waardoor de mestafzet beperkt en/of goedkoper wordt.

Is een mestvergister interessant voor mijn bedrijf?

Dit is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie. Er zijn verschillende zaken van invloed om de aantrekkelijkheid van mest vergisten te bepalen. Daarnaast zijn er ook verschillende typen mono mestvergisters. Het type stal, de grootte van de veestapel, de grootte van de netaansluiting, de warmteafzetmogelijkheden en de vergunningen van je bedrijf zijn allemaal factoren die meespelen bij het bepalen van de aantrekkelijkheid van mestvergisting bij je bedrijf. Daarnaast zijn er veel kansen voor het combineren van een mono-mestvergister met een WKK, ketel of met het invoeden van groengas op het net. 

Hoe ziet het ontwikkelproces eruit?

Bij het ontwikkelproces van een mestvergister volgen we bij Ekwadraat de volgende structuur. Wij beginnen met de conceptkeuze en de bijbehorende businesscase. Hierbij zoeken we uit wat de meest ideale installatie in jouw situatie is op basis van de informatie die wij van verschillende installaties hebben uitgewerkt. Vervolgens kan de businesscase ook gebruikt worden voor het verkrijgen van een financiering.

Daarna heb je mogelijk een vergunning nodig. In veel gevallen kan worden volstaan met een melding binnen het activiteitenbesluit. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Hierna kijken we naar subsidiemogelijkheden. De belangrijkste subsidie voor mono-mestvergisting is op dit moment de SDE+ subsidie. Ook hebben wij kennis van andere subsidies en kunnen we adviseren op het gebied van fiscale regelingen. Vervolgens begeleiden we bij de financiering en aanbesteding van het project.

Wanneer je project gerealiseerd is, dient er een meetprotocol opgesteld te worden. Vervolgens wordt jaarlijks een meetrapportage verwacht. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van de SDE+ subsidie. Tenslotte helpen we bij de preventie van lekkages, door middel van biogaslekdetectie; met een speciale camera kunnen wij biogaslekken opsporen en in samenwerking met leveranciers repareren. 


De mogelijkheden voor mestvergisting

Ekwadraat kan dus helpen bij het realiseren van een mestvergister door in bovenstaande processen te begeleiden. Wij helpen van idee tot realisatie en begeleiden ook na de realisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden die mest vergisting biedt voor je bedrijf of wil je een mestvergister realiseren? Dan helpen wij graag. Ekwadraat heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van vergistingsinstallaties. Wij helpen graag om een succesvol project te realiseren. 
 

Vergisting en Ekwadraat in cijfers

 

>20 jaar ervaring

                                                                                         

Betrokken bij de ontwikkeling van >75% van alle Nederlandse installaties

                                                                                                                               

70 lopende projecten

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met mestvergisting
 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor het realiseren van een mestvergister? Wij helpen je graag van idee tot realisatie.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden van mestvergisting in jouw situatie?"

Klaas de Jong

Senior adviseur/procestechnoloog