Duurzaam nieuws

20 december 2023

Vergunning Duurzame energie initiatieven Energietransitie

Wat verandert er met de komst van de omgevingswet?

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe omgevingswet in werking. De omgevingswet is een wet voor de fysieke leefomgeving. Er zijn minder nationale regels dan in de huidige wetten over de fysieke leefomgeving. Deze onderwerpen worden straks door de gemeente zelf geregeld. De gemeente maakt meer regels zelf. Dit geeft meer regionale flexibiliteit, maar daarmee worden de verschillen tussen gemeenten worden ook groter. 

allesvergisting
23 februari 2017

Vergunning Energietransitie SDE subsidie Zonne-energie

Verslag HortiContact beurs 2017

Van 14 tot en met 16 februari 2017 stond Ekwadraat met de Aardwarmte Plaza groep als één van de 510 exposanten op de HortiContact beurs (voorheen: Tuinbouw Relatiedagen) in de beurshal van Gorinchem. Nieuw voor de Aardwarmte Plaza groep was de huisstijl en bijbehorende uitstraling. Deze is door alle partners en bezoekers als zeer goed ervaren. We mogen terugkijken op een geslaagde beurs en zien nu al weer uit naar 20, 21 en 22 februari 2018 wanneer de HortiContact beurs weer plaats zal vinden.

Energiemonitoring
28 november 2016

Energietransitie Biomassa energie Vergunning Aardwarmte

Ekwadraat verlengt sponsoring stichting Nieuwland

Ekwadraat sponsort voor het vierde jaar op rij de stichting Nieuwland. Nieuwland is het glastuinbouwgebied tussen Luttelgeest en Marknesse in de Noordoostpolder en is circa 450 hectare groot. Samen met Ekwadraat houdt de stichting Nieuwland zich bezig met het ontwikkelen van duurzame projecten in de glastuinbouw.

mvo beleid
3 november 2016

Vergunning SDE subsidie Aardwarmte Zonne-energie

Najaar SDE+ 2016: € 11,4 miljard aan nieuwe projecten aangevraagd

In de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2016 zijn 4.726 aanvragen ingediend voor een bedrag van in totaal € 11,4 miljard. In de eerste fase werd voor ruim € 2 miljard aangevraagd voor wind op land en biomassa warmte en WKK. In de tweede fase werd het beschikbare budget overschreven met in totaal ruim € 5 miljard aan aanvragen voor o.a. bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, zon-PV en mest(co)-vergisting. 

subsidie vergister
22 juli 2016

Energietransitie Vergunning

Nieuw Fries budget subsidie ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’

Vanaf juni 2013 bestaat de provinciale subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ welke als doel heeft asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. Nadat in juni het subsidiebudget van de Friese regeling werd bereikt, heeft de provincie Fryslân op 19 juli j.l. bekend gemaakt dat de regeling een vervolg krijgt.

12 juli 2016

Energiebesparing Subsidie Vergunning

€ 1 miljard meer SDE+ subsidie in 2016

Het budget van de tweede openstellingsronde van de SDE+ in 2016 wordt verhoogd naar € 5 miljard. Deze twee ronde is geopend van 27 september tot 27 oktober 2016. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2016 uit op € 9 miljard, een verhoging van € 1 miljard ten opzichte van het eerdere voorstel en een verhoging van € 5,5 miljard ten opzichte van het SDE+ budget voor 2015.

vergunning
5 april 2016

Energietransitie Vergunning

Definitieve correctiebedragen 2015 bekend

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen bekend gemaakt over 2015. Het definitieve correctiebedrag heeft invloed op de eindafrekening over de subsidie van 2015. Deze eindafrekening volgt vanaf medio mei.

5 april 2016

Aardwarmte Energietransitie Vergunning

Ekwadraat vraag voor € 1,3 miljard aan SDE+ subsidie aan

De afgelopen weken heeft Ekwadraat met man en macht gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame energie-productie-installaties. In totaal is er € 4 miljard aan budget beschikbaar. Ekwadraat heeft met haar projecten voor € 1,3 miljard aan aanvragen ingediend.