Nieuws & Blogs

16 januari 2023

Subsidie

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Verwacht u deze winter in de problemen te komen door de hoge energieprijzen? Valt u onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’? Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

12 januari 2023

Energiebesparing Energietransitie

Afvallen in CO2

Heb jij ook goede voornemens in 2023 voor je bedrijf? Staat het verduurzamen van je organisatie hier ook tussen, maar weet je niet hoe of waar je moet beginnen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Met een CO2-footprint heb je een overzichtelijke 0-meting wat je uitstoot is en waar je kunt verduurzamen. In 2030 moeten we in Europa de uitstoot met 55% hebben gereduceerd. De groene stappen die jij met jouw bedrijf zet dragen hieraan bij!

12 december 2022

Ekwadraat

BDH en Ekwadraat gaan samenwerking aan

Op 23 november 2022, hebben we met Adviesbureau BDH een samenwerkingsovereenkomst getekend zodat wij de Thuisscan van BDH in ons dienstenportfolio op kunnen nemen. Ekwadraat gaat de Energie Zuinig Thuis Thuisscan inzetten in projecten om de warmtevraag op woningniveau én de daarbij technisch en economisch geschikte duurzame warmteoplossing te kunnen bepalen.

8 december 2022

Ekwadraat

Campagne 'Samen iets betekenen' van start!

Vandaag is onze campagne 'Samen iets betekenen' gestart. Met deze campagne willen wij letterlijk samen iets tekenen voor een mooiere wereld. Ga jij ook aan de slag met onze actie samen met je kind(eren), neefjes, nichtjes of oppaskindjes? Want dit is de generatie waar we het allemaal voor doen! 

28 oktober 2022

Ekwadraat

Eerste gecertificeerde Blijvend Grasland project van Nederland

GreenDutch is een initiatief van Ekwadraat Advies en VOB-Holland. Het project ‘Blijvend Grasland’ richt zich op het certificeren van blijvend grasland gronden in Nederland en daarmee het realiseren van CO2-opslag in de bodem. Samen met landeigenaren en grondgebruikers creëert GreenDutch enerzijds een nieuwe verdiencapaciteit en anderzijds een bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot. 

27 oktober 2022

Het energiecafé

Eerste live editie van Het Energiecafé

"Het Energiecafé" De naam van onze podcast zegt het al; een café waar wordt gesproken over de actuele onderwerpen in de energietransitie. Maar wat is een café zonder bezoekers? Op 15 november 2022 zal onze eerste live bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens dit Energiecafé hebben wij het over de verduurzaming van hetMKB; hoe staat het ervoor, waar loopt men vast, wat helpt de MKB'er nou echt verder binnen deze transitie. Aan tafel: Sieger Dijkstra - Voorzitter van VNO-NCW Noord en Bouwe de Boer - Kwartiermaker: Freonen Fan FossylFrij Fryslân en tevens Energiecoördinator bij Gemeente Leeuwarden.

24 oktober 2022

Subsidie

SEEH subsidie

Wilt u als Vereniging van Eigenaars (VvE) isolerende maatregelen treffen om energie te besparen? Of wilt u advies over oplaadpunten voor elektrische auto’s op uw parkeerterrein? Wellicht komt u in aanmerking voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s. Deze subsidie is bedoeld om VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties te ondersteunen om sneller en makkelijker verduurzamingsprojecten te realiseren.

19 oktober 2022

Subsidie

TEK subsidie

Verwacht u deze winter in de problemen te komen door de hoge energieprijzen? Valt u onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’? Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

22 september 2022

Subsidie

VEKI-subsidie

De VEKI-subsidie is bedoeld voor ondernemers uit de industrie die binnen de eigen onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking bewezen is, maar de investeringskosten te hoog zijn. Het gaat daarbij om investeringen van apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt.

30 augustus 2022

Vergisting Biomassa energie

Groen gas voor platteland voordeligste verduurzamingsoptie

Groen gas heeft in het buitengebied ten opzichte van verschillende alternatieven een hoge maatschappelijke waarde, zo blijkt uit nieuw onderzoek van CE Delft. Veel mensen vinden het ook een aantrekkelijk alternatief voor aardgas. De beschikbaarheid van groen gas voor woningen is echter onvoldoende. Het Rijk zou het aanbod kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de SDE anders vorm te geven om het voor groengasproducenten makkelijker te maken om over te stappen van de productie van groene stroom op groen gas.

29 augustus 2022

Subsidie

Het Rijk subsidieert verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijke instellingen die willen investeren in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf 3 oktober 2022 t/m 31 december 2022 subsidie aanvragen. Het Rijk stelt middelen beschikbaar via de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De doelstelling van deze regeling is om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Lees meer over deze subsidie.