Duurzaam nieuws

Hernieuwbare brandstofeenheden
31 augustus 2015

SDE subsidie

Minister Kamp stelt nieuwe maatregelen voor

Minister Kamp stelt naast de aanpassingen van de SDE+ nog een aantal andere maatregelen voor in het kader van het Energieakkoord om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 te halen. Deze maatregelen zijn nog niet meegerekend in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

25 augustus 2015

Energietransitie Subsidie

NVWA controleert co-vergisting

Controles van de NVWA hebben vanaf heden invloed op de subsidies verstrekt door RVO. Een afwijking van de regels kan grote gevolgen hebben op de subsidies. Het gebruik van te weinig mest en/of het gebruik van producten die niet zijn toegestaan conform de subsidieregelgeving is daarmee zeer risicovol. Naast de mestwetgeving waarin dit niet is toegestaan is nu ook de SDE+ een reden om hier zeer nauwkeurig mee om te gaan.