Duurzaam nieuws

28 november 2023

Zonne-energie Duurzame energie initiatieven

Realisatie van zon-PV in netcongestiegebieden

Bij grootschalige zon-PV projecten kan in combinatie met batterijopslag, duurzaam opgewekte zonne-energie worden opgeslagen en efficiënt worden ingezet. Het realiseren van grootschalige zon-PV projecten is nu vaak een uitdaging vanwege netcongestie. Het Nederlandse kabinet heeft daarom aangekondigd dat er 416,6 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de installatie van batterijen bij grootschalige zonneparken en zonnedak projecten. Deze subsidie draagt bij aan de financiële haalbaarheid van een batterij bij het zon-PV project.  

14 november 2023

Duurzame energie initiatieven Subsidie Verduurzaming bedrijven

Kabinet stelt € 59,4 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare warmteprojecten

Het Nederlandse kabinet lanceert de HEHW-subsidieregeling met € 59,4 miljoen voor duurzame warmteprojecten. Gericht op eigenaren van geothermie, zon-thermie en ketels vaste biomassa die in 2021-2022 minstens 400 MWh hernieuwbare warmte produceerden. Vereisten omvatten een nominaal thermisch vermogen van minstens 1 MW. Subsidiebedragen variëren per categorie, bijvoorbeeld € 71.000 per 1 MW voor geothermie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ekwadraat biedt ondersteuning bij het aanvraagproces.

10 november 2023

Duurzame energie initiatieven Aardgasvrije wijken

Ekwadraat helpt Gemeente Tynaarlo met verduurzamen van eigen vastgoed

De gemeente Tynaarlo zet de komende jaren in op de verduurzaming van eigen vastgoed. Het doel is het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van de energie-efficiëntie. De gemeente Tynaarlo heeft Ekwadraat gevraagd te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.

19 september 2023

Aardgasvrije wijken Warmtetransitie

De weg naar aardgasvrij wonen

De impact van klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen dwingen Nederland om actie te ondernemen en over te gaan naar aardgasvrij wonen. We worden namelijk steeds afhankelijker van buitenlandse voorzieningen, wat risico’s met zich meebrengt. De effecten van deze afhankelijkheid zijn al duidelijk merkbaar en zullen in de toekomst nog intenser worden. In dit artikel bespreken we de uitdagingen van aardgasvrij wonen en de kansen in het proces om deze overgang te realiseren.

4 augustus 2023

Expeditie door de toekomst Algemeen

Bezoek de ondernemersboulevard tijdens de Expeditie door de toekomst

Diverse partners en sponsoren van het evenement zullen zichzelf presenteren op de Ondernemersboulevard. Hier kunnen mensen kennismaken met ondernemende partijen en wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen interessant voor ondernemers, maar ook voor werkzoekenden en iedereen die meer wil weten en leren over verduurzaming in het bedrijfsleven.

3 augustus 2023

Expeditie door de toekomst Algemeen

Bezoek de ervaringsvallei tijdens de Expeditie door de toekomst

In de Ervaringsvallei kun je als bezoeker kennismaken met duurzame technieken, voertuigen en services die nu én in de toekomst een rol spelen. Als voorbeeld zal het raceteam Forze een waterstof raceauto tentoonstellen en zal Firda laten zien wat zij op het gebied van duurzaamheid doen in het onderwijs. Wat betreft mobiliteit vind je o.a. duurzame auto’s en elektrische fietsen. Daarnaast zullen er ook duurzame technieken getoond worden die bijvoorbeeld in de bouw of veehouderij worden toegepast.

sde++ subsidie
3 augustus 2023

SDE subsidie Duurzame energie initiatieven Verduurzaming bedrijven

Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ regeling voor 2023 is onlangs gepubliceerd. De SDE++ regeling is van 5 september tot 5 oktober 2023 geopend voor aanvragen. Het budget voor 2023 bedraagt 8 miljard euro. De openstellingsdata en nieuwe categorieën worden in dit nieuwsbericht toegelicht.

30 juni 2023

Subsidie Verduurzaming bedrijven

SON2023 subsidie provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland opent de regeling voor subsidies ter ondersteuning van het voorkomen, verminderen en oplossen van transportschaarste op het elektriciteitsnet. Eigenaren, huurders en samenwerkingsverbanden met aansluitingen tot en met 2 MVA kunnen in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (tot €15.000,-) voor haalbaarheidsstudies en 30% van de subsidiabele kosten (tot €250.000,-) voor het realiseren van oplossingen in een samenwerkingsverband. Het totale budget in 2023 is €1,5 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2023, 17:00 uur.

28 juni 2023

Algemeen

Samen betekenen met basisschool de Beelen

In het kader van onze ‘samen betekenen’ campagne hebben onze collega’s Luke en Irina twee gastlessen voor Basisschool de Beelen verzorgd. Deze lessen werden gegeven aan groep 5-6 en groep 8. De les voor groep 5-6 richtte zich op het inschatten van de CO2- footprint van de basisschool.