Nieuws & Blogs

Marc de Vreede nieuwe directeur Etriplus

Na een periode als directeur Bouw en Techniek binnen de Koninklijke BAM Groep staat Marc de Vreede sinds 1 februari 2016 aan het roer van Etriplus. Marc de Vreede volgt Frank Brandsen op die aan de wieg heeft gestaan van Etriplus. 

Hernieuwbare brandstofeenheden

SNN opent subsidieregelingen

SNN heeft reeds vier nieuwe subsidieregelingen geopend voor innovatieprojecten. Dit zijn: de call kennisontwikkeling, de VIA-regeling, de tender valorisatie en de call proeftuinen. Daarnaast worden in de zomer nog meer regelingen geopend. In dit artikel leest u wat de eigenschappen van de verschillende regelingen zijn en of ze voor u interessant zijn. Samen kunnen we er voor zorgen dat nieuwe innovaties op de markt gebracht worden. 

thermografisch onderzoek voorbeeld

Hoe kom ik van mijn asbest af?

Doordat de microscopisch kleine vezels in asbest verschillende soorten kankers veroorzaken is het gebruik van asbest sinds 1993 verboden. Vandaag de dag liggen nog een heel aantal daken vol met asbest. Deze asbestdaken zijn per 2024 verboden voor particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen. Om ervoor te zorgen dat er tegen die tijd ook echt geen asbest meer op daken ligt zijn verschillende subsidies en regelingen ingesteld.

vergunning vergister

Tuinbouw Relatiedagen 2016

Van 16 t/m 18 februari 2016 vinden weer de jaarlijkse Tuinbouw Relatiedagen plaats in Gorinchem. Het Aardwarmte Plaza is ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Wij zijn te vinden op standnummer: 445.

Energiebesparingsonderzoek

Gewest Fryslân en Ekwadraat: logische combinatie?

Bent u ook benieuwd waarom Ekwadraat het Gewest Fryslân sponsort en waarom deze sponsoring zo goed bij Ekwadraat past?

ISDE nieuwe subsidieregeling

Vanaf januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van kracht. De ISDE is gericht op kleine installaties voor productie van duurzame warmte. Het gaat hierbij vooral om stimulering van types installaties die geen SDE+ kunnen gebruiken.  

Informatiebijeenkomst SDE+ leveranciers zonnepanelen

Zonne-energie wordt op verschillende manieren door de overheid gestimuleerd. Voor bedrijven met een grootzakelijke aansluiting is het mogelijk SDE+ subsidie aan te vragen. De Stimulering Duurzame Energie (SDE+) is een subsidie die uitbetaald per geproduceerde kWh. De producent is met een SDE-beschikking verzekerd van 15 jaar subsidie.

meetrapportage

Mono-mestvergisting, helemaal geen vergunning?

Het een en ander is veranderd met betrekking tot mono-mestvergisting. Kleine installaties (<25.000 ton per jaar) vallen per 1 januari 2016 onder het activiteitenbesluit, als ook het opwaarderen van biogas en de biogas gestookte WKK. Daardoor is het niet meer nodig om voor het onderdeel milieu een vergunning aan te vragen voor deze installaties, maar kan er door middel van een melding activiteitenbesluit toestemming verleent worden. Wel dient er voor het bouwen van mono-mestvergisting een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

slibvergisting

Energielijst 2016 gepubliceerd

De Staatscourant publiceerde op 30 december jl. de Energielijst 2016. Het budget van de EIA wordt verhoogd naar €161 miljoen en voor aanvragers in 2016 ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent. 

zonnepanelen bedrijven

Etriplus en Fresh Park Venlo plaatsen 1650 zonnepanelen

Venlo, 16 december 2015 – Etriplus, het energie-ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo, heeft een overeenkomst gesloten met Fresh Park Venlo (onderdeel van ZON Holding) voor het plaatsen van 1.650 zonnepanelen. De panelen komen op het pand waarin ZON met Blue Berry World een pakstation voor zacht fruit exploiteert. 

mia vamil

Masterclass zonneweide

De uitkomsten van de Klimaattop Parijs 2015 zijn duidelijk. Om de transitie van fossiel naar hernieuwbaar vorm te geven zullen alle mogelijkheden getoetst moeten worden. Dat geldt ook voor elektriciteitsproductie via zonne-energie.

Nieuwe kansen opslag energie door SDE+ 2016

De SDE+ subsidie wordt gekoppeld aan de stroomprijs. Wanneer de stroomprijs negatief is wordt er geen subsidie uitgekeerd voor op dat moment geproduceerde elektriciteit. Hierdoor wordt het opslaan van energie een stuk aantrekkelijker en wordt verwacht dat er meer van energieopslagsystemen in Nederland worden gerealiseerd.