Nieuws & blogs

Verslag seminar geothermie

In 2050 kolen- en gasvrij? Warmtenetten met aardwarmte wellicht de oplossing?

SDE+ regeling 2016 gepubliceerd

Op 25 februari is de aanwijzingsregeling voor de SDE+ 2016 gepubliceerd. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame elekriciteit, warmte en groen gas. Voor de openstellingsronde in maart is een bedrag van € 4 mld. beschikbaar. In oktober wordt een tweede ronde opengesteld voor een vergelijkbaar bedrag. In dit bericht leest u de belangrijkste hoofdpunten en wijzigingen van de SDE+ 2016. 

Geen SDE bij negatieve stroomprijs

Vanaf 2016 wordt er bij negatieve stroomprijzen geen SDE+ subsidie meer uitgekeerd. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2016 en geldt enkel voor nieuwe projecten. Dit heeft de minister in een brief aan de tweede kamer meegedeeld. 

Inschrijven seminar aardwarmte

Geothermie is een bron van duurzame warmte die sterk in opkomst is in Nederland. Een geothermische bron levert non-stop een grote hoeveelheid warmte en is vooral geschikt voor het vervullen van een grote warmtevraag. Het levert een forse bijdrage aan de CO2 reductie en verduurzaming van een gemeente.

vergunning biomassa energie

Correctie&shybedragen 2016 bekend

Woensdag 4 november 2015 heeft de minister de voorlopige correctiebedragen bekend gemaakt voor 2016. Het correctiebedrag heeft invloed op de hoogte van uw voorschot. Vanaf 1 januari 2016 zullen de voorschotbedragen gaan wijzigen.

Voor een actueel overzicht van de correctiebedragen klikt u hier.

Energiebesparing bedrijven

Correctie&shybedragen SDE 2014

De definitieve correctiebedragen van de SDE in 2014 zijn door de minister bekend gemaakt.Na afloop van ieder kalenderjaar worden de definitieve correctiebedragen vastgesteld. Het definitieve correctiebedrag is gebaseerd op de daadwerkelijke prijsontwikkeling voor de levering van elektriciteit en gas in 2014. 

Meetprotocol voor SDE+ subsidie

Producenten van hernieuwbare elektriciteit en/of warmte die een SDE+ beschikking op zak hebben, krijgen de SDE+ subsidie pas uitbetaald nadat de inschrijving van de installatie bij CertiQ voltooid is. Voor de meeste installaties op biomassa, of installaties op basis van geothermie of zonthermie, geldt dat vooraf een meetprotocol opgesteld moet worden. Dit meetprotocol beschrijft de installatie en de wijze van meten. Het protocol dient goedgekeurd te worden door een erkend meetbedrijf.

Energieaudit verplicht

Grote bedrijven en instellingen moeten voor 5 december 2015 een energieaudit uitgevoerd hebben.

Subsidieregeling duurzame sportaccommodaties

Wilt u als sportclub verduurzamen en besparen op energiekosten? Krijg nu tot 30% subsidie op de materiaalkosten voor verduurzaming met de nieuwe “Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties “.

Stand van zaken SDE+ 2015

Net als voorgaande jaren wordt door de minister van Economische Zaken ook in 2015 de productie van hernieuwbare energie gestimuleerd. De minister heeft hiervoor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie opgericht. De uitvoeringsregeling voor de SDE+ 2015 heeft de minister in de Staatscourant gepubliceerd. De uitvoeringsregeling is hier in te zien.

Hernieuwbare brandstofeenheden

Conceptadvies 2016

Update:

De nieuwe SDE+ 2016 is door de minister aangekondigd. Lees de details in het volgende nieuwsbericht:

Kaders SDE+2016 bekend!

Ekwadraat transparant over MVO

Ekwadraat publiceert Zelfverklaring ISO 26000. Het Publicatieplatform ISO 26000, gelanceerd door de NEN, is een centrale vindplaats voor organisaties die een Zelfverklaring ISO 26000 publiceren. Op die manier is het voor de buitenwereld duidelijk dat een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ISO 26000 toepast. ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Ekwadraat staat nu op dit Publicatieplatform voor de Zelfverklaring ISO 26000.