Nieuws & Blogs

€ 1 miljard meer SDE+ subsidie in 2016

Het budget van de tweede openstellingsronde van de SDE+ in 2016 wordt verhoogd naar € 5 miljard. Deze twee ronde is geopend van 27 september tot 27 oktober 2016. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2016 uit op € 9 miljard, een verhoging van € 1 miljard ten opzichte van het eerdere voorstel en een verhoging van € 5,5 miljard ten opzichte van het SDE+ budget voor 2015.

Controleer uw biogasinstallatie

Bij vergistingsinstallaties kunnen na verloop van tijd gaslekken ontstaan die voor het blote oog bijna niet detecteerbaar zijn. Door tijdig en regelmatig uw vergister te controleren op gaslekken kunt u dit voorkomen, waardoor u geen inkomsten misloopt. Ekwadraat spoort deze lekkages graag voor u op zodat deze opgelost kunnen worden. 

urban energy

Informatiebijeenkomst SDE+

Zonne-energie wordt op verschillende manieren door de overheid gestimuleerd. Voor bedrijven met een grootzakelijke aansluiting is het mogelijk SDE+ subsidie aan te vragen. De Stimulering Duurzame Energie (SDE+) is een subsidie die uitbetaald per geproduceerde kWh. De producent is met een SDE-beschikking verzekerd van 15 jaar subsidie.

Ekwadraat branchewinnaar Nationale Business Succes Award 2016

Ekwadraat is uitgroepen tot winnaar van de Nationale Business Succes Award 2016 in de branche Energiekringloop. 

Adviesbureau energietransitie

Subsidie energie-investeringen glastuinbouw

Op 1 juli aanstaande opent RVO de subsidie energie-investeringen voor glastuinbouwers (voorheen onderdeel IMM/IRE). Er kan tot 1 oktober 2016 subsidie aangevraagd worden voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Er is in totaal €7.000.000,- beschikbaar. 

subsidie biomassa energie

MIT-subsidie opent 10 mei 2016

De MIT-regeling is een subsidie om innovatie bij mkb-bedrijven te stimuleren. De subsidie is open van 10 mei tot en met 1 september 2016 en heeft een subsidiepot van € 55 miljoen verdeeld over verschillende instrumenten.

meetprotocol

Klantendag geothermie

Geothermie ontwikkelt zich snel en er zijn vele innovaties. Graag delen wij deze weer met onze klanten en relaties tijdens onze jaarlijkse klantendag geothermie.

vergunning

Definitieve correctiebedragen 2015 bekend

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen bekend gemaakt over 2015. Het definitieve correctiebedrag heeft invloed op de eindafrekening over de subsidie van 2015. Deze eindafrekening volgt vanaf medio mei.

Ekwadraat vraag voor € 1,3 miljard aan SDE+ subsidie aan

De afgelopen weken heeft Ekwadraat met man en macht gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame energie-productie-installaties. In totaal is er € 4 miljard aan budget beschikbaar. Ekwadraat heeft met haar projecten voor € 1,3 miljard aan aanvragen ingediend.

Energiecampus Leeuwarden

Koninklijke Oosterhof Holman ondersteund door Ekwadraat hebben de handen ineen geslagen voor de Energiecampus Leeuwarden. Hiervoor is de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de directe aanliggende omgeving in Nieuw Stroomland in beeld. De Energiecampus richt zich op de productie van groene energie.

Jonge landbouwers regeling en duurzame energie

Dit jaar is er weer een openstelling van de jonge landbouwers regeling. Dit valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese unie. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Deze subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2016 tot 16 januari 2017.

Energiebesparingsonderzoek

SDE+ 3 weken uitgesteld

Afgelopen weken is er veel onduidelijkheid geweest over de openstelling van de SDE+ 2016. Na een aangenomen motie van Jan Vos van de PVDA betreffende de uitstel voor de openstelling van de SDE+ voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, bleef het lange tijd stil. Vandaag (19 februari) heeft Minister Kamp een reactie gegeven hoe hij omgaat met deze motie.