Nieuws & blogs

Stand van zaken SDE+ 2015

Net als voorgaande jaren wordt door de minister van Economische Zaken ook in 2015 de productie van hernieuwbare energie gestimuleerd. De minister heeft hiervoor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie opgericht. De uitvoeringsregeling voor de SDE+ 2015 heeft de minister in de Staatscourant gepubliceerd. De uitvoeringsregeling is hier in te zien.

Hernieuwbare brandstofeenheden

Conceptadvies 2016

Update:

De nieuwe SDE+ 2016 is door de minister aangekondigd. Lees de details in het volgende nieuwsbericht:

Kaders SDE+2016 bekend!

Ekwadraat transparant over MVO

Ekwadraat publiceert Zelfverklaring ISO 26000. Het Publicatieplatform ISO 26000, gelanceerd door de NEN, is een centrale vindplaats voor organisaties die een Zelfverklaring ISO 26000 publiceren. Op die manier is het voor de buitenwereld duidelijk dat een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ISO 26000 toepast. ISO 26000 is dé internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Ekwadraat staat nu op dit Publicatieplatform voor de Zelfverklaring ISO 26000.

Hernieuwbare brandstofeenheden

Minister Kamp stelt nieuwe maatregelen voor

Minister Kamp stelt naast de aanpassingen van de SDE+ nog een aantal andere maatregelen voor in het kader van het Energieakkoord om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 te halen. Deze maatregelen zijn nog niet meegerekend in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

NVWA controleert co-vergisting

Controles van de NVWA hebben vanaf heden invloed op de subsidies verstrekt door RVO. Een afwijking van de regels kan grote gevolgen hebben op de subsidies. Het gebruik van te weinig mest en/of het gebruik van producten die niet zijn toegestaan conform de subsidieregelgeving is daarmee zeer risicovol. Naast de mestwetgeving waarin dit niet is toegestaan is nu ook de SDE+ een reden om hier zeer nauwkeurig mee om te gaan.