Nieuws & Blogs

vergunning vergister
26 januari 2016

Tuinbouw Relatiedagen 2016

Van 16 t/m 18 februari 2016 vinden weer de jaarlijkse Tuinbouw Relatiedagen plaats in Gorinchem. Het Aardwarmte Plaza is ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Wij zijn te vinden op standnummer: 445.

18 januari 2016

ISDE nieuwe subsidieregeling

Vanaf januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van kracht. De ISDE is gericht op kleine installaties voor productie van duurzame warmte. Het gaat hierbij vooral om stimulering van types installaties die geen SDE+ kunnen gebruiken.  

14 januari 2016

Energiebesparing Vergisting

Informatiebijeenkomst SDE+ leveranciers zonnepanelen

Zonne-energie wordt op verschillende manieren door de overheid gestimuleerd. Voor bedrijven met een grootzakelijke aansluiting is het mogelijk SDE+ subsidie aan te vragen. De Stimulering Duurzame Energie (SDE+) is een subsidie die uitbetaald per geproduceerde kWh. De producent is met een SDE-beschikking verzekerd van 15 jaar subsidie.

meetrapportage
12 januari 2016

Energietransitie

Mono-mestvergisting, helemaal geen vergunning?

Het een en ander is veranderd met betrekking tot mono-mestvergisting. Kleine installaties (<25.000 ton per jaar) vallen per 1 januari 2016 onder het activiteitenbesluit, als ook het opwaarderen van biogas en de biogas gestookte WKK. Daardoor is het niet meer nodig om voor het onderdeel milieu een vergunning aan te vragen voor deze installaties, maar kan er door middel van een melding activiteitenbesluit toestemming verleent worden. Wel dient er voor het bouwen van mono-mestvergisting een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.  

slibvergisting
5 januari 2016

Energielijst 2016 gepubliceerd

De Staatscourant publiceerde op 30 december jl. de Energielijst 2016. Het budget van de EIA wordt verhoogd naar €161 miljoen en voor aanvragers in 2016 ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent. 

zonnepanelen bedrijven
17 december 2015

Biomassa energie Subsidie

Etriplus en Fresh Park Venlo plaatsen 1650 zonnepanelen

Venlo, 16 december 2015 – Etriplus, het energie-ontwikkelbedrijf van Greenport Venlo, heeft een overeenkomst gesloten met Fresh Park Venlo (onderdeel van ZON Holding) voor het plaatsen van 1.650 zonnepanelen. De panelen komen op het pand waarin ZON met Blue Berry World een pakstation voor zacht fruit exploiteert. 

mia vamil
16 december 2015

Zonne-energie

Masterclass zonneweide

De uitkomsten van de Klimaattop Parijs 2015 zijn duidelijk. Om de transitie van fossiel naar hernieuwbaar vorm te geven zullen alle mogelijkheden getoetst moeten worden. Dat geldt ook voor elektriciteitsproductie via zonne-energie.

16 december 2015

Biomassa energie

Nieuwe kansen opslag energie door SDE+ 2016

De SDE+ subsidie wordt gekoppeld aan de stroomprijs. Wanneer de stroomprijs negatief is wordt er geen subsidie uitgekeerd voor op dat moment geproduceerde elektriciteit. Hierdoor wordt het opslaan van energie een stuk aantrekkelijker en wordt verwacht dat er meer van energieopslagsystemen in Nederland worden gerealiseerd.

7 december 2015

Biomassa energie

SDE+ regeling 2016 gepubliceerd

Op 25 februari is de aanwijzingsregeling voor de SDE+ 2016 gepubliceerd. De SDE+ stimuleert de productie van duurzame elekriciteit, warmte en groen gas. Voor de openstellingsronde in maart is een bedrag van € 4 mld. beschikbaar. In oktober wordt een tweede ronde opengesteld voor een vergelijkbaar bedrag. In dit bericht leest u de belangrijkste hoofdpunten en wijzigingen van de SDE+ 2016. 

30 november 2015

Zonne-energie

Geen SDE bij negatieve stroomprijs

Vanaf 2016 wordt er bij negatieve stroomprijzen geen SDE+ subsidie meer uitgekeerd. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2016 en geldt enkel voor nieuwe projecten. Dit heeft de minister in een brief aan de tweede kamer meegedeeld.