Het Eiland Sneek

Aanleiding

De woonwijk Het Eiland in de gemeente Súdwest-Fryslân telt 942 woningen. Dit bestaat uit een mix van particulier eigendom (320 woningen) en de woningcorporaties Accolade (135 woningen) en Elkien (487 woningen). Woningcorporatie Elkien is voornemens om in de wijk woningen te vernieuwen.

Bij deze opgave wil Elkien de balans vinden tussen aardgasvrij bouwen en betaalbaarheid van de woningen voor haar huurders. De Gemeente Súdwest-Fryslân werkt vanuit de agenda duurzame ontwikkeling eveneens aan het aardgasvrij maken van wijken binnen de gemeente. Vanuit deze gezamenlijke ambities werken de partijen aan een aardgasvrije wijk. Naast de gezamenlijke ambities is het gasnet in de woonwijk verouderd en moet op termijn vernieuwd worden.

Dit is de kans om nú een alternatief voor aardgas te vinden. En doordat er in het kader van de herstructurering veel werk in de openbare ruimte plaats gaat vinden, ontstaan ook op dit vlak vele koppelkansen. Hoe kunnen al deze ontwikkelingen leiden tot een duurzame warmtevoorziening die alle bewoners van Het Eiland massaal zal doen overschakelen?

Specialisaties binnen dit project:

Duur project

Juni 2019 - November 2019

 

Opdrachtgever:

Elkien in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân en Accolade

 

De aanpak

In opdracht van woningcorporatie Elkien en gemeente Súdwest-Fryslân heeft Ekwadraat een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij een breed scala aan technische en economische mogelijkheden werden verkend. Ekwadraat begeleidde en adviseerde een werkgroep met daarin de gemeente, twee woningcorporaties en de netbeheerder.

Collectieve duurzame warmtelevering op basis van aquathermie blijkt een interessante variant. Ekwadraat heeft de werkgroep begeleidt in het gehele traject en meegenomen bij de voor- en tegenargumenten van alle varianten. De werkgroep ging onder begeleiding van Ekwadraat ook een dag op locatiebezoek, om op deze manier gevoel te krijgen bij de diverse alternatieven van aardgas. De analyse van Ekwadraat vormde het startpunt van het onderzoek naar een aardgasvrije wijk.

 

 

 

 "Ik help je graag met de warmtetransitie!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

In opdracht van woningcorporatie Elkien en gemeente Súdwest-Fryslân heeft Ekwadraat een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij een breed scala aan technische en economische mogelijkheden werden verkend.

Gerelateerde projecten