Missyteam Wetterwaarmte

De aanleiding

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 te realiseren heeft de Provincie Fryslân diverse programma’s opgezet, waaronder het programma aquathermie. Door de vele wateren die de provincie telt, is er namelijk veel potentie voor aquathermie in Friesland. Aquathermie is één van de mogelijke bronnen voor warmtenetten. 

Om versnelling aan te brengen binnen het programma aquathermie is het Missyteam Wetterwaarmte aangenomen. Dit team bestaande uit Waterprof, EXTRAQT en Ekwadraat, heeft als verantwoordelijkheid om 15 koplopers van warmte initiatieven in de provincie verder te helpen en daarmee een bijdrage te leveren aan de invulling van de warmtetransitie. 

Het doel van het programma Aquathermie is om voor 2030 10.000 woningen en 60.000 bedrijven aan te sluiten op warmtenetten. Fryslân wil hiermee dé aquathermie provincie van Europa worden.

Datum

januari 2024 – december 2024
 

Specialisaties

Warmtetransitie
Aanjager/kwartiermaker
Aquathermie
Warmtenetten
ECW-model
 

Het doel van Missyteam Wetterwaarmte

Het Missyteam Wetterwaarmte heeft als missie het creëren van een 'community of practice'. Dit houdt in dat zij een netwerk willen opbouwen waarin projecten van en met elkaar kunnen leren. De rol van het Missyteam is om ondersteuning en begeleiding te bieden, met als doel de warmte-initiatieven binnen de provincie Friesland een stevige duw in de rug te geven. Ze streven ernaar om vóór 2030 de eerste toonaangevende demonstratieprojecten operationeel te hebben. Daarnaast is het de ambitie om andere initiatieven, die deel uitmaken van de vastgestelde routekaart, op te schalen naar een volgend niveau.

Aanpak project

Het Missyteam Wetterwaarmte is een samenwerking tussen Waterprof, EXTRAQT en Ekwadraat. Waterprof is in deze samenwerking verantwoordelijk voor het opzetten van de community en het community management. EXTRAQT is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de aquathermie potentiekaarten. Ekwadraat is verantwoordelijk voor het technisch advies en de verbinding met de markt. 

Ekwadraat ontwikkelt daarvoor kennisdocumenten, zoals handreikingen, die de initiatieven verder helpen. Er wordt een centraal loket opgezet waar deze initiatieven terecht kunnen voor diverse kennisproducten. Ook komt er een marktplaats voor de (Friese) warmteketen. Tot slot geeft Ekwadraat technisch advies voor invulling van de aquathermie potentiekaart.

Resultaat

Het Missyteam Wetterwaarmte werkt gedurende 2024 aan het verder helpen van warmte initiatieven in heel Friesland. Het uiteindelijke doel is dat coöperatieve warmte initiatieven steeds meer zelf kunnen doen, elkaar goed weten te vinden, de juiste informatie tot hun beschikking hebben en kunnen leren van elkaar. 

Daarnaast draagt dit project bij aan het doel van de Provincie Fryslân om 10.000 woningen en 60.000 bedrijven aan te sluiten op warmtenetten.

"Wij zorgen voor technisch advies en verbinding met de markt.''

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken

‘’Voor de uitvoering van de warmtetransitie hebben we iedereen nodig. Om die reden is het ontzettend belangrijk dat coöperaties zelfsturend vermogen krijgen. Met dit doel is Missyteam Wetterwaarmte opgericht.’’  Dirk-Jan Smelt, projectontwikkelaar Missyteam Wetterwaarmte  

Kerncijfers

15 koploper projecten uit de provincie Friesland aangesloten

                                                                                         

Aansluiten van 10.000 woningen op warmtenet voor 2030

                                                                                         

Aansluiten 60.000 bedrijven op warmtenet voor 2030

                                                                                                                               

Gerelateerde projecten