088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Nieuws & blogs

27 november 2018

Nieuwe SDE++ regeling concurreert op vermeden CO2-uitstoot

Met ingang van 2020 wordt de SDE+ regeling verbreed waarbij de nadruk komt te liggen op reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Deze nieuwe SDE++ regeling heeft een vergelijkbare systematiek als de huidige SDE+ regeling waarbij geconcurreerd  wordt op vermeden ton CO­2. Hoe de huidige wetgeving wordt aangepast en welke technieken aan bod komen wordt in 2019 verder uitgewerkt.


Lees verder

26 november 2018

HBE route voor gasproducenten nieuw verdienmodel

In plaats van SDE+ subsidie kunt kan een producent van groengas groengas ook verhandelen aan de transportsector, in de vorm van HBE’s: Hernieuwbare brandstofeenheden. De producent ontvangt dan een vergoeding van de transportbrandstoffenleveranciers voor de HBE’s: Hernieuwbare brandstofeenheden. Deze HBE’s zijn op dit moment erg in trek waardoor het interessant kan zijn om uw productie gedeeltelijk of geheel om te zetten naar HBE's. De vergoeding voor groengas kan daarmee oplopen tot wel 50 cent per m³ exclusief de gaswaarde zelf.


Lees verder

26 november 2018

Najaarsronde SDE+ 2018 overtekend

In totaal zijn er 5.907 subsidieaanvragen ingediend voor een bedrag van € 7,7 miljard. Hiermee is het budget van € 6 miljard ruimschoots overtekend. Opvallend is dat er voor € 4 miljard aan ZonPV aanvragen is ingediend en ook voor € 2 miljard aan wind op land. Het budget van € 6 miljard is op de eerste dag van fase 2 bereikt waardoor het de vraag is of later ingediende projecten in aanmerking komen voor de subsidie.


Lees verder

26 november 2018

Wat is de brandstof van de toekomst?

Gaan we over op elektrisch rijden of wordt het een mix van brandstoffen?’, dat was de vraag die centraal stond tijdens het seminar ‘De brandstof van de toekomst’ op 9 oktober 2018. De overheid en het bedrijfsleven zijn het erover eens dat we de doelen op het gebied van mobiliteit nog lang niet behaald hebben, maar de ingrediënten die we nodig hebben wel aanwezig zijn.


Lees verder

13 september 2018

Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Er zijn 75 gemeenten die zich aangemeld hebben voor het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Het rijk heeft € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 wijken. Voor 1 oktober wordt bekend gemaakt welke wijken geselecteerd zijn. 


Lees verder

13 september 2018

Seminar 'de brandstof van de toekomst'

Gaan we over op elektrisch rijden of wordt het een mix van brandstoffen? 


Lees verder

30 augustus 2018

Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

Bent u van plan om te gaan investeren in energiezuinige producten? Dan is het verstandig dat nog dit jaar te doen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) dreigt voor 2019 verlaagd te worden.


Lees verder

10 juli 2018

SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Op dinsdag 2 oktober om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Er is in totaal € 6 miljard subsidie beschikbaar. De openstellingsronde wordt weer opgedeeld in drie fases. Deze fases duren elk twee weken in plaats van één. De openstelling sluit op donderdag 8 november 17.00 uur. 


Lees verder

9 juli 2018

Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Energie besparen en binnen 5 jaar je investering terugverdienen, daar is toch ieder bedrijf in geïnteresseerd? Hoe logisch dit ook klinkt, vaak gebeurt dit nog niet. Nederland ligt ver achter op schema om de doelstellingen van energiebesparing te behalen.


Lees verder

19 juni 2018

Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Niet alleen de medewerkers van Ekwadraat gaan zich fossielvrij vervoeren tijdens de Elfwegentocht, maar ook de relaties van Ekwadraat worden hier een handje bij geholpen. Ekwadraat helpt de relaties door ze te laten carpoolen met medewerkers en door relaties die een afspraak hebben met Ekwadraat tijdens de Elfwegentocht op te halen in een Tesla.


Lees verder

29 mei 2018

Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Vanaf heden is Gascamera Services dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. De nieuwste state-of-the-art ATEX camera die hiervoor wordt ingezet is uitgerust met een sensor die tot -200 graden Celsius wordt gekoeld. Hierdoor worden reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar gemaakt.


Lees verder

18 mei 2018

Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Het subsidiebudget van 6 miljard euro is volledig toegekend aan maar liefst 4.215 duurzame energieprojecten. In het najaar van 2017 werd er voor 9,9 miljard euro subsidie aangevraagd. Dat betekent dat er voor 3,9 miljard euro aan subsidieaanvragen is afgewezen.


Lees verder

18 mei 2018

Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

In de periode van 13 maart tot en met 5 april 2018 was de SDE+ subsidie geopend. 4.535 bedrijven en instellingen hebben een subsidieaanvraag ingediend voor hernieuwbare energieprojecten. In totaal is er voor 5,23 miljard euro SDE+ subsidie aangevraagd. Het volledige beschikbare budget was € 6 miljard. De afgelopen jaren is het niet voorgekomen dat het totale aangevraagde bedrag lager is dan het beschikbare budget.


Lees verder

26 april 2018

Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Gisteren vierden de initiatiefnemers van Energiecampus Leeuwarden samen met alle betrokkenen het officiële startsein voor de bouw van dit duurzame campusterrein. Het plan is uniek in Friesland en heeft een duidelijke focus op duurzame energieoplossingen, circulariteit en kennisdeling: dé thema’s van de dag. Tegelijkertijd is met de onthulling van het bouwbord een passende oproep geplaatst voor potentiële kavelkopers: ‘Energiecampus Leeuwarden zoekt vrienden’. “Met de Energiecampus maken Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat hun dromen waar. Op deze plek komen kennis, onderzoek en productie samen. Hier ontstaan oplossingen voor de energievragen van morgen. Ook levert de Energiecampus straks duurzame energie aan een deel van de gemeente Leeuwarden. Kortom, een geweldig initiatief voor Leeuwarden”, legt wethouder Henk Deinum uit.

 


Lees verder

16 april 2018

Innovatieve biopelletproductie bespaart 37 miljoen m³ aardgas

Onbenutte biomassa uit de regio wordt omgezet in biopellets wat zorgt voor een lokaal duurzaam alternatief voor het Gronings gas. JALO biopellets heeft een innovatieve biopellet productietechniek ontwikkeld. Ekwadraat heeft voor JALO biopellets € 3,3 miljoen DEI (Demonstratie Energie Innovatie)-subsidie aangevraagd en beschikt gekregen om deze innovatie op grote schaal te demonstreren. Door de demonstratie wordt 37 miljoen m³ aardgas per jaar vermeden. Dit staat gelijk aan het verbruik van 23.000 huishoudens.  


Lees verder

12 april 2018

Energiedag Afsluitdijk 23 maart 2018

Vrijdag 23 maart stond de Afsluitdijk in het teken van duurzame energie. Ondernemers en studenten vanuit de duurzame energiesector kwamen naar de Afsluitdijk.


Lees verder

10 april 2018

Douwe Faber laat leerlingen CBS de Sprankel kennismaken met duurzame energie

Vanmorgen heeft Douwe Faber de kinderen van CBS de Sprankel in Stiens kennis laten maken met duurzame energie. De kinderen zijn na de presentatie op excursie geweest bij het project 'Boer zoekt zwembad'.


Lees verder

6 april 2018

Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Vóór 1 juli 2018 kunt u als gemeente kenbaar maken welke wijk of dorp u aardgasvrij wilt maken. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en het proces te versnellen. Ekwadraat kan u als onafhankelijke partner helpen om de aanvraag te formuleren, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en uw plannen te concretiseren.


Lees verder

5 april 2018

Bewoners gemeente De Fryske Marren actief aan de slag met het monitoren van hun energieverbruik

Waarom heeft mijn buurman een lager energieverbruik? Kan ik daar iets van leren? Deze vragen werden donderdagavond 29 maart gesteld in het Wapen van Langweer. Als onderdeel van het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ vond er een bijeenkomst plaats over ‘sluipverbruik’. Er doen zo’n 70 deelnemers mee aan het project, die nu zelf hun energieverbruik live kunnen monitoren.


Lees verder

29 maart 2018

Definitieve correctiebedragen SDE+ 2017

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen van de SDE+ subsidie bekend gemaakt over het jaar 2017. U kunt vanaf nu berekenen op basis van welk subsidiebedrag u wordt afgerekend. In de periode van april tot en met juli worden de eindafrekeningen over 2017 door RVO verstuurd. De ervaring leert dat voor projecten zonder rapportageverplichtingen de eindafrekening spoedig zal volgen. Biomassaprojecten en warmteprojecten volgen in de regel later. Een en ander is afhankelijk van de doorlooptijd bij CertiQ en Vertogas.


Lees verder

14 februari 2018

Afscheid Adri Kuyper

Sinds 1 januari 2018 is Adri Kuyper begonnen met een nieuwe fase van zijn leven. Na 45 werkzame jaren bij diverse bedrijven, waarvan ruim 10 jaar bij Ekwadraat, gaat Adri met pensioen. Het werk binnen Ekwadraat heeft hij overgedragen aan zijn opvolger Frank van Bergen


Lees verder

30 januari 2018

Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

Diverse fracties stelden vragen aan minister Wiebes over de toekomst van de SDE+ subsidie. Dit naar aanleiding van zijn brief over de vormgeving van de SDE+ regeling in 2018. Inmiddels heeft de minister met een nieuwe kamerbrief de vragen over de SDE+ regeling beantwoord. Hierbij de hoogtepunten:


Lees verder

18 januari 2018

Update Erkende Maatregelen

Per 1 januari 2018 geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit die bedrijven verplicht energie te besparen. Aan de twaalf branches waarvoor al een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn zeven branches toegevoegd. Daarnaast is het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) als nieuwe maatregel toegevoegd. 


Lees verder

21 december 2017

RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

De garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) is vanaf 1 januari 2018 weer open. Deze regeling dekt een deel van de kosten om de financiële schade bij een misboring te beperken. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot 29 maart 2019. Er is een beschikbaar budget van € 66,6 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen voor diepe geothermie (> 1000 m).


Lees verder

7 december 2017

€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

In 2018 is er weer € 12 miljard beschikbaar om de realisatie van duurzame energieprojecten te stimuleren. De voorjaarsronde van de SDE+ subsidie is in 2018 geopend van 13 maart tot 5 april met een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van 2017 is de SDE+ regeling op meerdere vlakken gewijzigd, waaronder een grote verandering op het gebied van zon-PV. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


Lees verder

Nieuwe SDE++ regeling concurreert op vermeden CO2-uitstoot

Met ingang van 2020 wordt de SDE+ regeling verbreed waarbij de nadruk komt te liggen op reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Deze nieuwe SDE++ regeling heeft een vergelijkbare systematiek als de huidige SDE+ regeling waarbij geconcurreerd  wordt op vermeden ton CO­2. Hoe de huidige wetgeving wordt aangepast en welke technieken aan bod komen wordt in 2019 verder uitgewerkt.


Lees verder

HBE route voor gasproducenten nieuw verdienmodel

In plaats van SDE+ subsidie kunt kan een producent van groengas groengas ook verhandelen aan de transportsector, in de vorm van HBE’s: Hernieuwbare brandstofeenheden. De producent ontvangt dan een vergoeding van de transportbrandstoffenleveranciers voor de HBE’s: Hernieuwbare brandstofeenheden. Deze HBE’s zijn op dit moment erg in trek waardoor het interessant kan zijn om uw productie gedeeltelijk of geheel om te zetten naar HBE's. De vergoeding voor groengas kan daarmee oplopen tot wel 50 cent per m³ exclusief de gaswaarde zelf.


Lees verder

Najaarsronde SDE+ 2018 overtekend

In totaal zijn er 5.907 subsidieaanvragen ingediend voor een bedrag van € 7,7 miljard. Hiermee is het budget van € 6 miljard ruimschoots overtekend. Opvallend is dat er voor € 4 miljard aan ZonPV aanvragen is ingediend en ook voor € 2 miljard aan wind op land. Het budget van € 6 miljard is op de eerste dag van fase 2 bereikt waardoor het de vraag is of later ingediende projecten in aanmerking komen voor de subsidie.


Lees verder

Wat is de brandstof van de toekomst?

Gaan we over op elektrisch rijden of wordt het een mix van brandstoffen?’, dat was de vraag die centraal stond tijdens het seminar ‘De brandstof van de toekomst’ op 9 oktober 2018. De overheid en het bedrijfsleven zijn het erover eens dat we de doelen op het gebied van mobiliteit nog lang niet behaald hebben, maar de ingrediënten die we nodig hebben wel aanwezig zijn.


Lees verder

Grote belangstelling aardgasvrije wijken

Er zijn 75 gemeenten die zich aangemeld hebben voor het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Het rijk heeft € 85 miljoen beschikbaar gesteld voor 20 wijken. Voor 1 oktober wordt bekend gemaakt welke wijken geselecteerd zijn. 


Lees verder

Seminar 'de brandstof van de toekomst'

Gaan we over op elektrisch rijden of wordt het een mix van brandstoffen? 


Lees verder

Let op: Aftrekpercentage EIA in 2019 van 54,5 procent naar 45 procent

Bent u van plan om te gaan investeren in energiezuinige producten? Dan is het verstandig dat nog dit jaar te doen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) dreigt voor 2019 verlaagd te worden.


Lees verder

SDE+ subsidie najaarsronde 2018

Op dinsdag 2 oktober om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Er is in totaal € 6 miljard subsidie beschikbaar. De openstellingsronde wordt weer opgedeeld in drie fases. Deze fases duren elk twee weken in plaats van één. De openstelling sluit op donderdag 8 november 17.00 uur. 


Lees verder

Energiebesparing: sexy of een ver-van-mijn-bed-show?

Energie besparen en binnen 5 jaar je investering terugverdienen, daar is toch ieder bedrijf in geïnteresseerd? Hoe logisch dit ook klinkt, vaak gebeurt dit nog niet. Nederland ligt ver achter op schema om de doelstellingen van energiebesparing te behalen.


Lees verder

Ekwadraat vervoert relaties op duurzame wijze tijdens Elfwegentocht

Niet alleen de medewerkers van Ekwadraat gaan zich fossielvrij vervoeren tijdens de Elfwegentocht, maar ook de relaties van Ekwadraat worden hier een handje bij geholpen. Ekwadraat helpt de relaties door ze te laten carpoolen met medewerkers en door relaties die een afspraak hebben met Ekwadraat tijdens de Elfwegentocht op te halen in een Tesla.


Lees verder

Biogas Holland en Ekwadraat slaan handen ineen met Gascamera Services

Vanaf heden is Gascamera Services dé partij in Nederland voor het vakkundig en effectief opsporen van gaslekkages. De nieuwste state-of-the-art ATEX camera die hiervoor wordt ingezet is uitgerust met een sensor die tot -200 graden Celsius wordt gekoeld. Hierdoor worden reukloze en onzichtbare gassen zichtbaar gemaakt.


Lees verder

Budget van de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 volledig toegekend

Het subsidiebudget van 6 miljard euro is volledig toegekend aan maar liefst 4.215 duurzame energieprojecten. In het najaar van 2017 werd er voor 9,9 miljard euro subsidie aangevraagd. Dat betekent dat er voor 3,9 miljard euro aan subsidieaanvragen is afgewezen.


Lees verder

Budget SDE+ voorjaar 2018 niet volledig benut

In de periode van 13 maart tot en met 5 april 2018 was de SDE+ subsidie geopend. 4.535 bedrijven en instellingen hebben een subsidieaanvraag ingediend voor hernieuwbare energieprojecten. In totaal is er voor 5,23 miljard euro SDE+ subsidie aangevraagd. Het volledige beschikbare budget was € 6 miljard. De afgelopen jaren is het niet voorgekomen dat het totale aangevraagde bedrag lager is dan het beschikbare budget.


Lees verder

Energiecampus Leeuwarden viert start bouw

Gisteren vierden de initiatiefnemers van Energiecampus Leeuwarden samen met alle betrokkenen het officiële startsein voor de bouw van dit duurzame campusterrein. Het plan is uniek in Friesland en heeft een duidelijke focus op duurzame energieoplossingen, circulariteit en kennisdeling: dé thema’s van de dag. Tegelijkertijd is met de onthulling van het bouwbord een passende oproep geplaatst voor potentiële kavelkopers: ‘Energiecampus Leeuwarden zoekt vrienden’. “Met de Energiecampus maken Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat hun dromen waar. Op deze plek komen kennis, onderzoek en productie samen. Hier ontstaan oplossingen voor de energievragen van morgen. Ook levert de Energiecampus straks duurzame energie aan een deel van de gemeente Leeuwarden. Kortom, een geweldig initiatief voor Leeuwarden”, legt wethouder Henk Deinum uit.

 


Lees verder

Innovatieve biopelletproductie bespaart 37 miljoen m³ aardgas

Onbenutte biomassa uit de regio wordt omgezet in biopellets wat zorgt voor een lokaal duurzaam alternatief voor het Gronings gas. JALO biopellets heeft een innovatieve biopellet productietechniek ontwikkeld. Ekwadraat heeft voor JALO biopellets € 3,3 miljoen DEI (Demonstratie Energie Innovatie)-subsidie aangevraagd en beschikt gekregen om deze innovatie op grote schaal te demonstreren. Door de demonstratie wordt 37 miljoen m³ aardgas per jaar vermeden. Dit staat gelijk aan het verbruik van 23.000 huishoudens.  


Lees verder

Energiedag Afsluitdijk 23 maart 2018

Vrijdag 23 maart stond de Afsluitdijk in het teken van duurzame energie. Ondernemers en studenten vanuit de duurzame energiesector kwamen naar de Afsluitdijk.


Lees verder

Douwe Faber laat leerlingen CBS de Sprankel kennismaken met duurzame energie

Vanmorgen heeft Douwe Faber de kinderen van CBS de Sprankel in Stiens kennis laten maken met duurzame energie. De kinderen zijn na de presentatie op excursie geweest bij het project 'Boer zoekt zwembad'.


Lees verder

Welke wijk in uw gemeente wordt aardgasvrij?

Vóór 1 juli 2018 kunt u als gemeente kenbaar maken welke wijk of dorp u aardgasvrij wilt maken. Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om u hierbij te ondersteunen en het proces te versnellen. Ekwadraat kan u als onafhankelijke partner helpen om de aanvraag te formuleren, een haalbaarheidsstudie uit te voeren en uw plannen te concretiseren.


Lees verder

Bewoners gemeente De Fryske Marren actief aan de slag met het monitoren van hun energieverbruik

Waarom heeft mijn buurman een lager energieverbruik? Kan ik daar iets van leren? Deze vragen werden donderdagavond 29 maart gesteld in het Wapen van Langweer. Als onderdeel van het project ‘Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen’ vond er een bijeenkomst plaats over ‘sluipverbruik’. Er doen zo’n 70 deelnemers mee aan het project, die nu zelf hun energieverbruik live kunnen monitoren.


Lees verder

Definitieve correctiebedragen SDE+ 2017

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen van de SDE+ subsidie bekend gemaakt over het jaar 2017. U kunt vanaf nu berekenen op basis van welk subsidiebedrag u wordt afgerekend. In de periode van april tot en met juli worden de eindafrekeningen over 2017 door RVO verstuurd. De ervaring leert dat voor projecten zonder rapportageverplichtingen de eindafrekening spoedig zal volgen. Biomassaprojecten en warmteprojecten volgen in de regel later. Een en ander is afhankelijk van de doorlooptijd bij CertiQ en Vertogas.


Lees verder

Afscheid Adri Kuyper

Sinds 1 januari 2018 is Adri Kuyper begonnen met een nieuwe fase van zijn leven. Na 45 werkzame jaren bij diverse bedrijven, waarvan ruim 10 jaar bij Ekwadraat, gaat Adri met pensioen. Het werk binnen Ekwadraat heeft hij overgedragen aan zijn opvolger Frank van Bergen


Lees verder

Kamerbrief toekomst SDE+ subsidie

Diverse fracties stelden vragen aan minister Wiebes over de toekomst van de SDE+ subsidie. Dit naar aanleiding van zijn brief over de vormgeving van de SDE+ regeling in 2018. Inmiddels heeft de minister met een nieuwe kamerbrief de vragen over de SDE+ regeling beantwoord. Hierbij de hoogtepunten:


Lees verder

Update Erkende Maatregelen

Per 1 januari 2018 geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit die bedrijven verplicht energie te besparen. Aan de twaalf branches waarvoor al een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn zeven branches toegevoegd. Daarnaast is het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) als nieuwe maatregel toegevoegd. 


Lees verder

RNES Aardwarmte vanaf 1 januari 2018 open

De garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) is vanaf 1 januari 2018 weer open. Deze regeling dekt een deel van de kosten om de financiële schade bij een misboring te beperken. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot 29 maart 2019. Er is een beschikbaar budget van € 66,6 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen voor diepe geothermie (> 1000 m).


Lees verder

€ 12 miljard voor SDE+ 2018; ingrijpende wijziging zon-PV

In 2018 is er weer € 12 miljard beschikbaar om de realisatie van duurzame energieprojecten te stimuleren. De voorjaarsronde van de SDE+ subsidie is in 2018 geopend van 13 maart tot 5 april met een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van 2017 is de SDE+ regeling op meerdere vlakken gewijzigd, waaronder een grote verandering op het gebied van zon-PV. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


Lees verder