Je bedrijf verduurzamen? Zo kan het

Je bedrijf verduurzamen: Welke verplichtingen, kansen en regelingen zijn er?

Een bedrijf verduurzamen kan op verschillende manieren. Naast het feit dat verduurzaming voor veel bedrijven een grote kans is, is het in sommige gevallen ook een verplichting. In het nieuws horen we regelmatig begrippen als 'energieakkoord', 'klimaatwet' en 'EED-audit' voorbijkomen. Maar wat houden ze in en wat betekenen deze begrippen voor jouw bedrijf?

De laatste jaren gebeurt er ontzettend veel op het gebied van duurzaamheid. Dat moet ook wel, want gezamenlijk hebben we afgesproken dat Nederland in 2050 voor 95% energieneutraal moet zijn. Om deze doelstelling te halen zijn er verschillende maatregelen genomen door de Overheid. Het verduurzamen van bedrijven staat ook op de agenda.

Sommige maatregelen zijn verplicht en andere maatregelen bieden juist kansen voor ondernemers. In dit artikel neem ik je mee in alle maatregelen die effect hebben op jouw bedrijf.


Welke verplichtingen gelden voor bedrijven?

In juni 2019 werd het Klimaatakkoord door de regering gepresenteerd. Het doel van het akkoord is dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben in het akkoord de maatregelen afgesproken waarmee dit doel gehaald moet worden. Dit vormt de basis voor de Klimaatwet die op dit moment nog in ontwikkeling is. Ook zonder deze Klimaatwet is er op het gebied van verduurzaming al wetgeving waar bedrijven zich aan moeten houden.

Op het gebied van klimaat, energie en milieu vormt de Wet Milieubeheer de basis voor dergelijke wetgeving. In het algemeen stelt deze wet dat je met alle activiteiten die je als bedrijf onderneemt het milieu zo min mogelijk mag belasten. De uitstoot van CO2, stikstof en andere broeikasgassen is hierin gereguleerd, maar ook wetgeving rondom afval en water en alles rondom het verminderen van het energiegebruik is hierin vastgelegd.

Om erachter te komen welk effect de Wet Milieubeheer heeft op de verduurzaming van jouw bedrijf, moet je eerst de volgende vraag beantwoorden:

Verbruikt jouw bedrijf op jaarbasis minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aan aardgas? Zo ja, dan ben je verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. De overheid wil weten of je deze maatregelen ook daadwerkelijk hebt uitgevoerd en daarom geldt per 1 juli 2019 de Informatieplicht Energiebesparing.

Grote ondernemingen met minimaal 250 medewerkers of een jaaromzet van 50 miljoen euro en een balanstotaal van minimaal 43 miljoen moeten elke vier jaar een energiebesparingsonderzoek uit (laten) voeren, de zogenaamde EED energie-audit. Deze audit maakt inzichtelijk waar je als bedrijf kunt verduurzamen.

verduurzaming bedrijven


Welke verduurzamingstechnieken zijn het meest kansrijk voor bedrijven?


Welke techniek financieel het meeste kansrijk is voor jouw organisatie, hangt natuurlijk af van jouw organisatie/bedrijf. Maar voor iedereen geldt: begin met energiebesparing voordat je als bedrijf duurzaam gaat opwekken (Trias Energetica).

In de industrie gaat bijvoorbeeld het meeste energiegebruik in de opwek van stoom en perslucht zitten. Elke procent die je hierin kan besparen en verduurzamen is dus interessant. Vaak wordt stoom nog gebruikt in toepassingen waarvoor ook een lagere temperatuur, uit bijvoorbeeld restwarmte van een ander proces binnen jouw bedrijf, gebruikt kan worden. Zorg er in het persluchtsysteem voor dat er zo min mogelijk perslucht weg lekt en zuig daarnaast de lucht zo koud mogelijke aan.

Daarnaast kan je de restwarmte die de persluchtinstallatie genereerd elders als ruimteverwarming gebruiken. Hoeveel moet je investeren om te besparen? Maak de berekening eens op een kladje. Het kan best zijn dat een maatregel die vijf jaar geleden nog niet rendabel was, nu wel uit kan. Stimuleringsmaatregelen van de overheid gericht op het verduurzamen van bedrijven helpen hierbij (zie ook verderop in dit artikel). 

Heeft jouw bedrijf een groot dakoppervlak? Het plaatsen van zonnepanelen is een goede manier om deels in je eigen elektriciteitsvoorziening te voorzien en tegelijkertijd (het imago van) je bedrijf te verduurzamen. Verbruik je zelf minder elektriciteit dan dat de zonnepanelen opwekken, dan kan je een deel van je dak verhuren aan een commerciële partij of aan een energiecoöperatie. Dit vereist ook geen investering.

Voor bedrijven met een grote warmtevraag, is de duurzame opwek van warmte met zonnecollectoren, eventueel in combinatie met een warmtepomp, interessant. Onze adviseur Ruud van Aart schreef hier een waardevol artikel over.

Bedrijven verduurzamen


Hoe wordt verduurzaming bij bedrijven gestimuleerd?


Wetgeving is bedoeld om iedereen op het juiste pad te houden. Op het gebied van verduurzaming betekent dit om ervoor te zorgen dat er geen grootschalige energieverspilling plaatsvindt.

Voor de bedrijven die hieraan voldoen en toe zijn aan de tweede stap van de Trias Energetica zijn er diverse stimuleringsmaatregelen om de opwek van duurzame energie financieel haalbaar te maken. De bekendste regeling is de SDE++ subsidie, die in 2020 de SDE+ subsidie opvolgde. Dit is een exploitatiesubsidie die ervoor zorgt dat de meerkosten van duurzame energieproductie t.o.v. energie opgewekt met fossiele bronnen worden gesubsidieerd.

Naast deze exploitatiesubsidie zijn er ook diverse investeringssubsidies die bedrijven helpen verduurzamen. Voorbeelden hiervan zijn de Investerings Subsidie Duurzame Energie voor duurzame warmteopwekking en Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie om investeringen met een lange terugverdientijd mogelijk te maken. Daarnaast bestaan er de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Milieu Investerings Aftrek (MIA) die als een fiscale regelingen de investeringen in energiebesparing en verduurzaming van bedrijven willen stimuleren.

Dit is slechts een selectie uit het zeer uitgebreide pakket aan stimuleringsmaatregelen die de Rijksoverheid heeft. Decentrale overheden hebben daarnaast vaak ook nog regelingen, zoals bijvoorbeeld ‘asbest eraf zonnepanelen erop’. Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven over de meest gebruikte en toepasbare subsidies in de energietransitie. Hierin lees je welke subsidies van toepassing kunnen zijn op jouw project(idee).


Je bedrijf verduurzamen: Hoe helpt Ekwadraat?


Wil je actief je bedrijf verduurzamen? Of ben je benieuwd naar de kansen van een specifieke techniek? Dan begeleiden wij je hierbij graag. Ekwadraat begeleidt jouw duurzame project van idee tot realisatie. Zowel op het gebied van energiebesparing, als verduurzaming en circulariteit

Wij bedenken slimme oplossingen, berekenen deze en zorgen voor de juiste vergunningen. Vervolgens analyseren we de mogelijke subsidies en verzorgen de aanvraag. Tenslotte helpen we bij het kiezen van de juiste leverancier en begeleiden wij het realisatieproces, zodat zeker is dat alles werkt zoals afgesproken.

Door onze onafhankelijke positie en bijna 20 jaar ervaring realiseren we samen het beste project.
 


Leestijd: 5 minuten

Aan de slag met het verduurzamen van jouw bedrijf
 

Wil je meer informatie over de verplichtingen en kansen voor jouw bedrijf op het gebied van verduurzaming? Of heb je een concreet plan waar je mee aan de slag wilt? Neem dan contact met ons op wij begeleiden jouw bedrijf graag naar een duurzame toekomst.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd welke kansen voor uw bedrijf interessant zijn?"

Rob Goes

Manager sales & marketing