Nieuws & Blogs

meetprotocol

Blog 3: Hoeveel tijd ben ik kwijt aan mono-mestvergisting?

Een belangrijke vraag bij mono-mestvergisting is of je als boer er veel tijd mee kwijt bent. Het houden van dieren is de hoofdzaak op het bedrijf en de meeste veehouders zitten niet te wachten op een fulltime baan naast de bestaande werkzaamheden. Daarnaast is het inhuren van een extra werknemer om de vergister draaiende te houden flink van invloed op de winstgevendheid van een mono-mestvergister. Doordat met mono-mestvergisting redelijk lage biogasopbrengsten gerealiseerd worden (ten opzichte van co-mestvergisting) zijn de omzetten en daarmee ook de ruimte om een extra werknemer in te schakelen beperkt.

energie investeringsaftrek

Ben ik als bedrijf verplicht om energie te besparen?

Al in 2013 is het Nederlandse Energieakkoord opgesteld. De noodzaak voor de energietransitie naar een duurzame en energiezuinige samenleving werd toen vastgelegd in 175 afspraken. Deze afspraken zijn gericht op energiebesparing, hernieuwbare energie, werkgelegenheid en duurzame groei. 

mvo beleid

Blog 2: Gaan een gezonde bodem en mono-mestvergisting samen?

Een veel voorkomende vraag bij mono-mestvergisting is de invloed die het digestaat heeft op de bodem en dan voornamelijk het organische stof gehalte en het bodemleven. In meerdere vakbladen en artikelen worden kanttekeningen geplaatst bij mono-mestvergisting, aangezien het op de langere termijn slecht is voor de productie van het land. Dit is natuurlijk erg van belang in de bedrijfsvoering. Om hier een beter inzicht in te krijgen heb ik de nodige artikelen gelezen over de gevolgen van vergisting en daarnaast een gesprek gevoerd met Theo Mulder, directeur van Mulder Agro. Hij zet zich al jaren in voor bewustwording van het belang van de bodem en is een pleitbezorger om de bedrijfsvoering aan te passen aan wat in de natuur normaal is.

allesvergisting

Verslag HortiContact beurs 2017

Van 14 tot en met 16 februari 2017 stond Ekwadraat met de Aardwarmte Plaza groep als één van de 510 exposanten op de HortiContact beurs (voorheen: Tuinbouw Relatiedagen) in de beurshal van Gorinchem. Nieuw voor de Aardwarmte Plaza groep was de huisstijl en bijbehorende uitstraling. Deze is door alle partners en bezoekers als zeer goed ervaren. We mogen terugkijken op een geslaagde beurs en zien nu al weer uit naar 20, 21 en 22 februari 2018 wanneer de HortiContact beurs weer plaats zal vinden.

Details SDE+ 2017 bekend

De minister heeft de kaders van de SDE+ 2017 definitief vastgesteld en is gepubliceerd. De SDE+ opent op 7 maart om 9.00 uur. De grootste wijziging ten opzichte van vorig jaar is het beschikbare budget en de maximale subsidiebedragen per categorie. In het voorjaar is € 6 miljard beschikbaar voor projecten waarbij duurzame energie wordt geproduceerd. In het najaar nog eens een vergelijkbaar bedrag. Onderstaand leest u de belangrijkste algemene wijzigingen van de regeling en de belangrijkste wijzigingen per categorie. 

Bekijk hier de tabellen van de SDE+ regeling 2017. 

Analyse beschikkingen SDE+ najaar 2016

Bij de toekenning van de subsidies per aanvraagbedrag waren in 2016 een aantal opvallende zaken. Onze adviseurs hebben de resultaten in grafieken overzichtelijk weergegeven. Met deze resultaten is het mogelijk voorspellingen te doen over een geschikt aanvraagbedrag voor de eerste openstelling in 2017.

Resultaten SDE+ 2016 en verwachting SDE+ 2017

Eind januari heeft de minister de resultaten van de najaarsronde van de SDE+ 2016 bekend gemaakt. In deze brief gaat de minister in op het aantal aanvragen en het aantal beschikkingen. In totaal is er voor bijna € 11,5 miljard aan SDE+ subsidie aangevraagd, dat betekent dat er bijna € 6,5 miljard aan projecten zijn afgewezen of ingetrokken. Er is in het najaar 2016 voor maximaal 11,0 cent per kWh aan subsidie toegekend.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Aardwarmte Plaza op Horticontact

Met extra aandacht voor Nature's Heat en een nieuwe huisstijl is het Aardwarmte Plaza dit jaar te vinden op de HortiContact. Het collectief van bedrijven gaat dit jaar aan de slag om het Aardwarmte Plaza ook buiten de beurs tot kennisplatform voor aardwarmteprojecten te maken.

isde subsidie

Garantieregeling Aardwarmte (RNES) verlengd tot 2022

De Regeling Nationale EZ-Subsidies (RNES)– Risico’s dekken voor aardwarmte - wordt verlengd tot 1 juli 2022. Aanvankelijk was de einddatum 1 juli 2017. Deze regeling was al aangekondigd maar is nu formeel afgesloten. Deze regeling stimuleert het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron, door het financiële risico te ondervangen als een boring minder oplevert dan verwacht.

dei subsidie

Blog 1: verschillen tussen co- en mono-mestvergisting

Als er over mono-mestvergisting gesproken wordt, is het makkelijk om de vergelijking met co-mestvergisting te trekken. Boeren hebben negatieve beelden bij co-mestvergisting en kunnen zich niet voorstellen dat mono-mestvergisting erg verschilt van co-mestvergisting. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen co- en mono-mestvergisting op een rijtje gezet:

zonne-energie

Kritische kijk op mono mestvergisting

Mono-mestvergisting; een kans om te pakken of nog maar even niet? In ons vorige nieuwsbericht gaven we al een kijkje in de nieuwe regeling voor mono-mestvergisting. Daarnaast keken we of mono-mestvergisting voor boeren interessant is of juist niet. Doordat het momenteel onzekere tijden zijn voor de melkveehouderij zitten veel melkveehouders niet te wachten op extra investeringen. Los van dit gegeven leven nog vele andere vragen bij boeren. De belangrijkste vragen zijn verzameld en zullen de komende maanden behandeld worden. Wij zijn positief kritisch over mono-mestvergisting. We denken dat er zeker kansen zijn voor een bepaalde categorie bedrijven maar zijn ook kritisch wat betreft de beperkingen van het systeem.