Nieuws & blogs

Adviesbureau energietransitie

Subsidie energie-investeringen glastuinbouw

Op 1 juli aanstaande opent RVO de subsidie energie-investeringen voor glastuinbouwers (voorheen onderdeel IMM/IRE). Er kan tot 1 oktober 2016 subsidie aangevraagd worden voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Er is in totaal €7.000.000,- beschikbaar. 

subsidie biomassa energie

MIT-subsidie opent 10 mei 2016

De MIT-regeling is een subsidie om innovatie bij mkb-bedrijven te stimuleren. De subsidie is open van 10 mei tot en met 1 september 2016 en heeft een subsidiepot van € 55 miljoen verdeeld over verschillende instrumenten.

meetprotocol

Klantendag geothermie

Geothermie ontwikkelt zich snel en er zijn vele innovaties. Graag delen wij deze weer met onze klanten en relaties tijdens onze jaarlijkse klantendag geothermie.

vergunning

Definitieve correctiebedragen 2015 bekend

Afgelopen week heeft de minister de definitieve correctiebedragen bekend gemaakt over 2015. Het definitieve correctiebedrag heeft invloed op de eindafrekening over de subsidie van 2015. Deze eindafrekening volgt vanaf medio mei.

Ekwadraat vraag voor € 1,3 miljard aan SDE+ subsidie aan

De afgelopen weken heeft Ekwadraat met man en macht gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame energie-productie-installaties. In totaal is er € 4 miljard aan budget beschikbaar. Ekwadraat heeft met haar projecten voor € 1,3 miljard aan aanvragen ingediend.

Energiecampus Leeuwarden

Koninklijke Oosterhof Holman ondersteund door Ekwadraat hebben de handen ineen geslagen voor de Energiecampus Leeuwarden. Hiervoor is de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de directe aanliggende omgeving in Nieuw Stroomland in beeld. De Energiecampus richt zich op de productie van groene energie.

Jonge landbouwers regeling en duurzame energie

Dit jaar is er weer een openstelling van de jonge landbouwers regeling. Dit valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese unie. Deze regeling richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Deze subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2016 tot 16 januari 2017.

Energiebesparingsonderzoek

SDE+ 3 weken uitgesteld

Afgelopen weken is er veel onduidelijkheid geweest over de openstelling van de SDE+ 2016. Na een aangenomen motie van Jan Vos van de PVDA betreffende de uitstel voor de openstelling van de SDE+ voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, bleef het lange tijd stil. Vandaag (19 februari) heeft Minister Kamp een reactie gegeven hoe hij omgaat met deze motie.

Marc de Vreede nieuwe directeur Etriplus

Na een periode als directeur Bouw en Techniek binnen de Koninklijke BAM Groep staat Marc de Vreede sinds 1 februari 2016 aan het roer van Etriplus. Marc de Vreede volgt Frank Brandsen op die aan de wieg heeft gestaan van Etriplus. 

Hernieuwbare brandstofeenheden

SNN opent subsidieregelingen

SNN heeft reeds vier nieuwe subsidieregelingen geopend voor innovatieprojecten. Dit zijn: de call kennisontwikkeling, de VIA-regeling, de tender valorisatie en de call proeftuinen. Daarnaast worden in de zomer nog meer regelingen geopend. In dit artikel leest u wat de eigenschappen van de verschillende regelingen zijn en of ze voor u interessant zijn. Samen kunnen we er voor zorgen dat nieuwe innovaties op de markt gebracht worden. 

thermografisch onderzoek voorbeeld

Hoe kom ik van mijn asbest af?

Doordat de microscopisch kleine vezels in asbest verschillende soorten kankers veroorzaken is het gebruik van asbest sinds 1993 verboden. Vandaag de dag liggen nog een heel aantal daken vol met asbest. Deze asbestdaken zijn per 2024 verboden voor particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen. Om ervoor te zorgen dat er tegen die tijd ook echt geen asbest meer op daken ligt zijn verschillende subsidies en regelingen ingesteld.

vergunning vergister

Tuinbouw Relatiedagen 2016

Van 16 t/m 18 februari 2016 vinden weer de jaarlijkse Tuinbouw Relatiedagen plaats in Gorinchem. Het Aardwarmte Plaza is ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Wij zijn te vinden op standnummer: 445.