Nieuws & Blogs

zonne-energie

Ekwadraat weer in te schakelen voor gaslekdetectie

Bij vergistingsinstallaties kunnen na verloop van tijd gaslekken ontstaan die voor het blote oog bijna niet detecteerbaar zijn. Door tijdig en regelmatig uw vergister te controleren op gaslekken kunt u dit voorkomen, waardoor u geen inkomsten misloopt. Ekwadraat spoort deze lekkages graag voor u op zodat deze opgelost kunnen worden. 

zonne-energie

SDE+ najaar 2017 ruim overtekend

In de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 is voor € 9,9 miljard aan duurzame energieprojecten ingediend. Dit is een forse overtekening op het budget van € 6 miljard. In totaal zijn er 5.783 aanvragen ingediend waarvan 5.456 voor zon-PV. Deze projecten zijn goed voor een budgetclaim van € 4,0 miljard. Verwacht wordt dat de beoordeling van de dossiers tot en met voorjaar 2018 duurt. 

vergunning

Ekwadraat doet mee aan Elfwegenproloog

In de week van negen tot vijftien oktober deed heel Ekwadraat mee met de Elfwegenproloog. De week stond volledig in het teken van reizen zonder een druppel fossiele brandstof te verbruiken. Alle medewerkers hebben hier op verscheidene manieren aan meegedaan. Werknemers die normaalgesproken diesel rijden, tankten tijdens de Elfwegenproloog ‘blauwe diesel’: een synthetische brandstof die volledig wordt geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen.

Ekwadraat en Greenchoice verlengen contract

Het Duurzame Energiecluster van Ekwadraat verlengt het contract voor het leveren van groene stroom aan energieleverancier Greenchoice. Het gaat om een contractverlenging van drie jaar, tot en met 2020. Het energiecluster van Ekwadraat bestaat uit 32 producenten met biomassa installaties die Greenchoice jaarlijks ongeveer 190.000 MWh groene stroom leveren. Dit komt overeen met het verbruik van circa 75.000 huishoudens.

vergunning biomassa energie

Versterking Ekwadraat Groep

Directeur-Eigenaar Douwe Faber verkoopt een minderheidsbelang van de Ekwadraat Groep B.V. aan de investeerders Altus Capital B.V. en Van Rees Management B.V. Deze stap zorgt ervoor dat de huidige ontwikkeling van het bedrijf een extra impuls krijgt de komende jaren. 

vergunning biomassa energie

Ekwadraat vraagt bijna 3 miljard SDE+ subsidie aan in 2016-2017

De afgelopen weken hebben de adviseurs van Ekwadraat hard gewerkt aan het indienen van subsidieaanvragen voor duurzame energieproductie installaties. In totaal is er € 6 miljard in de najaarsronde van de SDE+ subsidie aan budget beschikbaar. Ekwadraat heeft deze ronde met haar projecten voor € 675 miljoen aan aanvragen ingediend.

topsector energiestudies

Resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 bekend

Het totaal toegekend bedrag aan SDE+-subsidies is dit voorjaar opgelopen tot € 5,8 miljard euro. Dit voorjaar werd in totaal voor ruim € 7,1 miljard aangevraagd. Dit betekent dus dat er voor € 2,3 miljard aan aanvragen is afgewezen. Wel is het totale aantal gesteunde projecten ruimschoots verdubbeld ten opzichte van najaar 2016.

150 bouwstudenten Friese Poort denken mee over Energiecampus

150 Eerstejaars bouwstudenten van de ROC Friese Poort kwamen op vrijdag 10 september 2017 naar Centrum Duurzaam in Leeuwarden voor een praktische en inspirerende introductiedag. ‘Het is bijzonder dat het bedrijfsleven meewerkt aan deze dag in de vorm van workshops en een Challenge’, zeggen Jan Stavast en Germ Boersma, opleidingsmanagers bouw Leeuwarden en Sneek aan. ‘De eerste stap van de student van nu naar de vakman van de toekomst’.

Biomassa energie

Verduurzaming Hartman, zowel bedrijfsvoering als productie

Op 30 juni 2017 maakte de huidige eigenaar van A.C. Hartman Willem Hartman (71 jaar) bekend dat het bedrijf overgenomen wordt door The Fruit Farm Group. Met deze overname zorgt Hartman voor een duurzame bedrijfsvoering, maar in de toekomst ook voor een duurzame productie middels geothermie.

SDE+ 2017 najaarsronde

De SDE+ 2017 najaarsronde is geopend van 3 tot 26 oktober 2017 en heeft een budget van € 6 miljard. Ten opzichte van de openstelling in de voorjaarsronde zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd op het gebied van Zon-PV. In onderstaande tabel ziet u de openstelling per fase.

Ekwadraat tekent Green Deal UDG

Ekwadraat is een van de ondertekenaars van de recent getekende Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG). De Green Deal is een samenwerking van de Rijksoverheid met EBN, TNO en acht Consortia. Deze consortia zijn projectpartijen uit de regio’s Heerenveen, Leeuwarden, GOUD, Renkum, Oost Brabant, Schiedam en Haven Rotterdam. Ekwadraat is mede ondertekenaar van het consartia Heerenveen. Ekwadraat is ook betrokken bij de ontwikkelingen van de consortia in Leeuwarden en Schiedam. 

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst per 1 juli

Per 1 juli geldt er een nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing. Dit is een onderdeel van regelgeving van het Activiteitenbesluit. Aan de zeven branches waarvoor al een een specifieke Erkende Maatregelenlijst van kracht was, zijn vijf branches toegevoegd. Daarnaast zijn er voor de bestaande branches aanvullende maatregelen toegevoegd. Dit is op 7 juni door middel van de wijzigingsregeling activiteitenregeling bijlage 10 gepubliceerd.