Duurzaam nieuws

19 september 2023

Aardgasvrije wijken

De weg naar aardgasvrij wonen

De impact van klimaatverandering en de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen dwingen Nederland om actie te ondernemen en over te gaan naar aardgasvrij wonen. We worden namelijk steeds afhankelijker van buitenlandse voorzieningen, wat risico’s met zich meebrengt. De effecten van deze afhankelijkheid zijn al duidelijk merkbaar en zullen in de toekomst nog intenser worden. In dit artikel bespreken we de uitdagingen van aardgasvrij wonen en de kansen in het proces om deze overgang te realiseren.

4 augustus 2023

Expeditie door de toekomst

Bezoek de ondernemersboulevard tijdens de Expeditie door de toekomst

Diverse partners en sponsoren van het evenement zullen zichzelf presenteren op de Ondernemersboulevard. Hier kunnen mensen kennismaken met ondernemende partijen en wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen interessant voor ondernemers, maar ook voor werkzoekenden en iedereen die meer wil weten en leren over verduurzaming in het bedrijfsleven.

3 augustus 2023

Expeditie door de toekomst

Bezoek de ervaringsvallei tijdens de Expeditie door de toekomst

In de Ervaringsvallei kun je als bezoeker kennismaken met duurzame technieken, voertuigen en services die nu én in de toekomst een rol spelen. Als voorbeeld zal het raceteam Forze een waterstof raceauto tentoonstellen en zal Firda laten zien wat zij op het gebied van duurzaamheid doen in het onderwijs. Wat betreft mobiliteit vind je o.a. duurzame auto’s en elektrische fietsen. Daarnaast zullen er ook duurzame technieken getoond worden die bijvoorbeeld in de bouw of veehouderij worden toegepast.

sde++ subsidie
3 augustus 2023

SDE subsidie

Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ regeling voor 2023 is onlangs gepubliceerd. De SDE++ regeling is van 5 september tot 5 oktober 2023 geopend voor aanvragen. Het budget voor 2023 bedraagt 8 miljard euro. De openstellingsdata en nieuwe categorieën worden in dit nieuwsbericht toegelicht.

30 juni 2023

Subsidie

SON2023 subsidie provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland opent de regeling voor subsidies ter ondersteuning van het voorkomen, verminderen en oplossen van transportschaarste op het elektriciteitsnet. Eigenaren, huurders en samenwerkingsverbanden met aansluitingen tot en met 2 MVA kunnen in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (tot €15.000,-) voor haalbaarheidsstudies en 30% van de subsidiabele kosten (tot €250.000,-) voor het realiseren van oplossingen in een samenwerkingsverband. Het totale budget in 2023 is €1,5 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2023, 17:00 uur.

28 juni 2023

Ekwadraat

Samen betekenen met basisschool de Beelen

In het kader van onze ‘samen betekenen’ campagne hebben onze collega’s Luke en Irina twee gastlessen voor Basisschool de Beelen verzorgd. Deze lessen werden gegeven aan groep 5-6 en groep 8. De les voor groep 5-6 richtte zich op het inschatten van de CO2- footprint van de basisschool.

23 juni 2023

Netcongestie

Netcongestie: een belemmering voor duurzame ambities, groeiplannen en elektrificatie?

Het elektriciteitsnet wordt geconfronteerd met groeiende problemen, aangezien de vraag naar elektriciteit blijft toenemen. Een probleem dat daardoor ontstaat is netcongestie. Netcongestie verwijst naar de situatie waarin het elektriciteitsnet niet in staat is om te voldoen aan de vraag van de klanten die erop zijn aangesloten. Dit kan gebeuren wanneer vraag en aanbod van elektriciteit niet op elkaar afgestemd zijn, wat resulteert in knelpunten die de hoeveelheid stroom beperken die door een net getransporteerd kan worden. 

22 juni 2023

Ekwadraat Energiebesparing

Partnership Ekwadraat en EnTranCe

Op 22 juni 2023 hebben Ekwadraat en EnTranCe - Centre of Expetise Energy een officiële partnership overeenkomst getekend. Het doel van de samenwerking is om concrete bijdrages te leveren aan het zichtbaar maken van de energietransitie en het versnellen daarvan.

14 juni 2023

Onderzoek Energiebesparing

Erkende maatregellijsten (EML)

Als ondernemer is het belangrijk om bewust om te gaan met energieverbruik en energiebesparing. In Nederland is er een wettelijke energiebesparingsplicht voor ondernemers. Om aan deze verplichting te voldoen, zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld.