Nieuws & Blogs

28 oktober 2022

Ekwadraat

Eerste gecertificeerde Blijvend Grasland project van Nederland

GreenDutch is een initiatief van Ekwadraat Advies en VOB-Holland. Het project ‘Blijvend Grasland’ richt zich op het certificeren van blijvend grasland gronden in Nederland en daarmee het realiseren van CO2-opslag in de bodem. Samen met landeigenaren en grondgebruikers creëert GreenDutch enerzijds een nieuwe verdiencapaciteit en anderzijds een bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot. 

27 oktober 2022

Het energiecafé

Eerste live editie van Het Energiecafé

"Het Energiecafé" De naam van onze podcast zegt het al; een café waar wordt gesproken over de actuele onderwerpen in de energietransitie. Maar wat is een café zonder bezoekers? Op 15 november 2022 zal onze eerste live bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens dit Energiecafé hebben wij het over de verduurzaming van hetMKB; hoe staat het ervoor, waar loopt men vast, wat helpt de MKB'er nou echt verder binnen deze transitie. Aan tafel: Sieger Dijkstra - Voorzitter van VNO-NCW Noord en Bouwe de Boer - Kwartiermaker: Freonen Fan FossylFrij Fryslân en tevens Energiecoördinator bij Gemeente Leeuwarden.

24 oktober 2022

Subsidie

SEEH subsidie

Wilt u als Vereniging van Eigenaars (VvE) isolerende maatregelen treffen om energie te besparen? Of wilt u advies over oplaadpunten voor elektrische auto’s op uw parkeerterrein? Wellicht komt u in aanmerking voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s. Deze subsidie is bedoeld om VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties te ondersteunen om sneller en makkelijker verduurzamingsprojecten te realiseren.

19 oktober 2022

Subsidie

TEK subsidie

Verwacht u deze winter in de problemen te komen door de hoge energieprijzen? Valt u onder de categorie ‘energie-intensieve MKB’? Mogelijk komt u in aanmerking voor de tijdelijke Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

22 september 2022

Subsidie

VEKI-subsidie

De VEKI-subsidie is bedoeld voor ondernemers uit de industrie die binnen de eigen onderneming CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking bewezen is, maar de investeringskosten te hoog zijn. Het gaat daarbij om investeringen van apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt.

30 augustus 2022

Vergisting Biomassa energie

Groen gas voor platteland voordeligste verduurzamingsoptie

Groen gas heeft in het buitengebied ten opzichte van verschillende alternatieven een hoge maatschappelijke waarde, zo blijkt uit nieuw onderzoek van CE Delft. Veel mensen vinden het ook een aantrekkelijk alternatief voor aardgas. De beschikbaarheid van groen gas voor woningen is echter onvoldoende. Het Rijk zou het aanbod kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de SDE anders vorm te geven om het voor groengasproducenten makkelijker te maken om over te stappen van de productie van groene stroom op groen gas.

29 augustus 2022

Subsidie

Het Rijk subsidieert verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijke instellingen die willen investeren in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf 3 oktober 2022 t/m 31 december 2022 subsidie aanvragen. Het Rijk stelt middelen beschikbaar via de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De doelstelling van deze regeling is om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Lees meer over deze subsidie.

27 juli 2022

Circulaire Economie Subsidie

KIA Circulaire Economie (CE)

Onderzoekt of ontwikkelt u innovatieve circulaire producten, processen of diensten of wilt u vooronderzoek hiernaar doen? Het rijk stelt middelen beschikbaar via de Kennis en Innovatieagenda – Circulaire Economie (KIA CE) met het doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

26 juli 2022

Energiebesparing Energietransitie

Energiebesparing mkb, grootzakelijk en industrie in 2023: wat verandert er?

Op dit moment vindt er per bedrijfssector een actualisatie van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) plaats naar de meest recente stand van techniek, investerings- en energieprijzen. De definitieve Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing wordt eind 2022 gepubliceerd. De huidige verwachting is dat de nieuwe ronde van de informatieplicht energiebesparing per 1 december 2023 ingaat.

13 juli 2022

Subsidie

Noord-Holland subsidieert oplossingen voor netcongestie

Partijen die werken aan oplossingen voor netcongestie kunnen binnenkort subsidie krijgen van de provincie Noord-Holland. De provincie stelt middelen beschikbaar via de Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 2022. 

4 juli 2022

Vergisting Subsidie

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking (HMV)

De Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV) is voor ondernemers die plannen hebben om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te (laten) bouwen of om een bestaande installatie te laten verbouwen.