Nieuws & Blogs

blowerdoortest

Energieadvies onderdeel EIA regeling

Een energiebesparingsonderzoek (ook wel energie-audit of EBO genoemd) laten uitvoeren en tegelijk fiscaal voordeel behalen? Dat is nu mogelijk met de EIA regeling (Energie Investeringsaftrek). Naast het gebruik van EIA op bedrijfsmiddelen (installaties en apparaten) komt ook nu het onderzoek naar mogelijke maatregelen vooraf in aanmerking voor EIA. 

Energiecampus Leeuwarden start kennisdeling met lancering website

De planontwikkeling voor Energiecampus Leeuwarden, een initiatief van Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat, staat niet stil. Sterker nog: de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Leeuwarden is inmiddels getekend en het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 30 november ter inzage in het Stadskantoor. Medio mei 2017 zou het plan vastgesteld kunnen zijn door de raad.

Voorlopige correctiebedragen voor de SDE+ subsidie 2017 zijn bekend

Afgelopen week heeft de minister de voorlopige correctiebedragen bekend gemaakt voor 2017. Het correctiebedrag heeft invloed op de hoogte van het ontvangen voorschot en vanaf 1 januari 2017 gaan de voorschotbedragen wijzigen.

mvo beleid

Najaar SDE+ 2016: € 11,4 miljard aan nieuwe projecten aangevraagd

In de najaarsronde van de SDE+ subsidie 2016 zijn 4.726 aanvragen ingediend voor een bedrag van in totaal € 11,4 miljard. In de eerste fase werd voor ruim € 2 miljard aangevraagd voor wind op land en biomassa warmte en WKK. In de tweede fase werd het beschikbare budget overschreven met in totaal ruim € 5 miljard aan aanvragen voor o.a. bij- en meestook van biomassa in kolencentrales, zon-PV en mest(co)-vergisting. 

ELENA subsidie officieel toegekend aan Warmtestad

Op 1 oktober 2016 kreeg het geothermieproject WarmteStad in Groningen een officiële toekenning van de Europese Investeringsbank voor een ELENA-subsidie van maximaal 2 miljoen euro. De European Local Energy Assistance (ELENA) is in het leven geroepen door de Europese Commissie om duurzame energie opwekking te stimuleren. In maart van dit jaar werd al duidelijk dat WarmteStad aanspraak zou kunnen maken op deze subsidie, maar nu is het ook officieel toegekend. Met deze bijdrage kan 90% van de voorbereidingskosten van het project ‘Warmtenet Noordwest’ worden gedekt. Samen met de specialisten van EmpowerMi heeft Ekwadraat de voortraject begeleid en dus de subsidie verworven. Daarnaast is Ekwadraat betrokken bij het projectmanagement en de vergunningaanvragen. 

Subsidie energiebesparing bedrijven

Energiecampus Leeuwarden stap dichterbij

De ontwikkeling van de Energiecampus in Leeuwarden gaat een volgende fase in. Koninklijke Oosterhof Holman en gemeente Leeuwarden ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken over ontwikkeling van de Energiecampus op de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de direct aanliggende omgeving. Voor deze gebiedsontwikkeling is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Op 11 oktober 2016 heeft het College van b. en w. het voorontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Energiecampus’ vastgesteld.

Subsidie energiebesparing bedrijven

Eerste zonnepaneel Thialf gelegd

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10-10-2016, hebben directeur Willem Jan Elsacker, Gedeputeerde Michiel Schrier en Toine van Peperstraten het eerste zonnepaneel gelegd op Thialf. Thialf wil voor 2020 alle energie zelf duurzaam opwekken. Ekwadraat heeft een investeringsplan voor zonnepanelen opgesteld. In totaal komen er 5.000 zonnepanelen op het dak, goed voor 1.350 kWp aan zonne-energie. Hiermee kan Thialf 25% van de energiebehoefte al dit jaar opwekken!

zonne-energie dak

Dag van de duurzaamheid

Samen gaan we op weg naar duurzaamheid. Bewandel jij dit pad met ons? 

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Mono-mestvergisting; een kans om te pakken of nog maar even niet?

Er werd al lange tijd over gesproken maar vandaag is het er dan eindelijk; meer duidelijkheid over de nieuwe regeling voor mono-mestvergisting. Vanuit de regering beredeneerd is het een logische stap om mono-mestvergisting een zetje te geven aangezien het naast het opwekken van duurzame energie ook zorgt voor een verminderde uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Boerderijen kunnen volledig energie-neutraal gaan produceren wat ook marketingtechnisch voor bedrijven als Friesland Campina natuurlijk mooi is om met de buitenwereld te communiceren. Sterker nog ik denk voor zuivelorganisaties een “license tot produce”!

SDE+ 2016 opent 27 september

Op 27 september om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de productie van elektriciteit, warmte en groen gas, zoals: zonnepanelen, houtketels, geothermieprojecten, vergistingsinstallaties of windmolens. De subsidieregeling is open t/m 27 oktober 17.00 uur. In totaal is er € 5 miljard budget beschikbaar. 

zonne-energie

Meer subsidie energie-investeringen glastuinbouw

Sinds 1 juli kunnen glastuinbouwers subsidie aanvragen voor investeringen in energie. Het budget van de subsidie is verhooogd naar € 12,2 miljoen en enkele voorwaarden zijn veranderd.

subsidie vergister

Nieuw Fries budget subsidie ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’

Vanaf juni 2013 bestaat de provinciale subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ welke als doel heeft asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. Nadat in juni het subsidiebudget van de Friese regeling werd bereikt, heeft de provincie Fryslân op 19 juli j.l. bekend gemaakt dat de regeling een vervolg krijgt.